Art. 93. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
(2) Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.
(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.
(4) Pentru stabilirea conţinutului obligaţiei prevăzute la alin. (3), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.
(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. [art. 861 alin. 1, 3 din C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de ... Click pentru abonare
2.
Reglementarea condiţiilor suspendării executării pedepsei sub supraveghere intră în ... Vezi mai mult
Reglementarea condiţiilor suspendării executării pedepsei sub supraveghere intră în atribuţiile organului legiuitor, Parlamentul, conform politicii penale a statului, (…). Aşa ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Nu există un temei legal pentru deducerea zilelor de ... Vezi mai mult
Nu există un temei legal pentru deducerea zilelor de muncă în folosul comunității deja executate, dar nici nu se poate ... Click pentru abonare
4.
Măsurile de supraveghere sunt similare cu cele impuse în ... Vezi mai mult
Măsurile de supraveghere sunt similare cu cele impuse în ipoteza dispunerii amânării aplicării pedepsei. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, ... Click pentru abonare
5.
În cazul suspendării sub supraveghere munca neremunerată trebuie prestată ... Vezi mai mult
În cazul suspendării sub supraveghere munca neremunerată trebuie prestată în maxim 1 an de la data începerii prestării muncii, spre ... Click pentru abonare
6.
Munca în folosul comunității poate constitui și o formă ... Vezi mai mult
Munca în folosul comunității poate constitui și o formă substitutivă a executării pedepsei amenzii ce însoțește pedeapsa închisorii – dacă ... Click pentru abonare
7.
În cuprinsul hotărârii judecătorești instanța va stabili două instituții ... Vezi mai mult
În cuprinsul hotărârii judecătorești instanța va stabili două instituții comunitare unde urmează a fi executată obligația de prestare a muncii ... Click pentru abonare
8.
Cursul de calificare va începe în maxim 6 luni ... Vezi mai mult
Cursul de calificare va începe în maxim 6 luni de la data primei întrevederi. Înscrierea la cursul de pregătire școlară ... Click pentru abonare
9.
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, spre ... Vezi mai mult
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, spre deosebire de amânarea aplicării pedepsei, instanța de judecată nu poate impune ... Click pentru abonare
10.
În cazul în care condamnatul a efectuat deja un ... Vezi mai mult
În cazul în care condamnatul a efectuat deja un anumit număr de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la ... Click pentru abonare
11.
Nu există dispoziție legală care să permită deducerea zilelor ... Vezi mai mult
Nu există dispoziție legală care să permită deducerea zilelor de muncă în folosul comunității deja executate, însă, odată cu stabilirea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
Curtea apreciază excesivă instituirea în sarcina inculpatului a obligaţiei ... Vezi mai mult
Curtea apreciază excesivă instituirea în sarcina inculpatului a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei, urmând să ... Click pentru abonare
13.
Există un dubiu serios și care profită inculpatului sub ... Vezi mai mult
Există un dubiu serios și care profită inculpatului sub aspectul posibilității exprimării unui consimțământ conștient cu privire la efectuarea muncii ... Click pentru abonare
14.
În cazul în care dispune suspendarea executării acesteia, în ... Vezi mai mult
În cazul în care dispune suspendarea executării acesteia, în dispozitiv se menţionează şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile, prevăzute la ... Click pentru abonare
15.
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat de inculpat și a dispus înlăturarea obligației impusă inculpatului de a nu ... Click pentru abonare
16.
Concluzionând, prima instanță apreciază că modalitatea de individualizare și ... Vezi mai mult
Concluzionând, prima instanță apreciază că modalitatea de individualizare și cuantumul pedepsei au fost stabilite în mod corect de prima instanță. ... Click pentru abonare
17.
Apelul inculpatei este însă fondat raportat la obligațiile impuse ... Vezi mai mult
Apelul inculpatei este însă fondat raportat la obligațiile impuse în cadrul procesului de supraveghere al acesteia. Curtea constată că prima ... Click pentru abonare
18.
Curtea apreciază că obligarea inculpaților de a nu părăsi ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că obligarea inculpaților de a nu părăsi teritoriul României nu este o măsură eficientă în cauză, ținând seama ... Click pentru abonare
19.
Din formularea imperativă a textului art. 93 alin. 3 ... Vezi mai mult
Din formularea imperativă a textului art. 93 alin. 3 cod penal se deduce că aplicarea în sarcina celui condamnat la ... Click pentru abonare
20.
În cazul în care instanţa a indicat o singură ... Vezi mai mult
În cazul în care instanţa a indicat o singură entitate pentru executarea obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în ... Click pentru abonare
21.
Obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe ... Vezi mai mult
Obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială prevăzută în art. 93 alin. (2) lit. b) ... Click pentru abonare
22.
Potrivit art. 95 alin. 2 Cod penal instanța poate ... Vezi mai mult
Potrivit art. 95 alin. 2 Cod penal instanța poate dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus în ... Click pentru abonare
23.
Cât privește susținerea că o asemenea muncă ar fi ... Vezi mai mult
Cât privește susținerea că o asemenea muncă ar fi „înjositoare” pentru inculpată, Curtea constată, pe de o parte, că munca ... Click pentru abonare
24.
În mod corect instanța de fond a impus inculpatului ... Vezi mai mult
În mod corect instanța de fond a impus inculpatului obligația prevăzută de art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, ... Click pentru abonare
25.
Instanţa poate înlocui, pe calea contestaţiei la executare formulată ... Vezi mai mult
Instanţa poate înlocui, pe calea contestaţiei la executare formulată de serviciul de probaţiune, entităţile în cadrul cărora persoana condamnată cu ... Click pentru abonare
26.
Prima instanță a interzis inculpatului, în aplicarea art. 93 ... Vezi mai mult
Prima instanță a interzis inculpatului, în aplicarea art. 93 alin. 2 lit. d) C.pen., să părăsească teritoriul României pe durata ... Click pentru abonare
27.
În acord cu opinia exprimată de acuzare, Curtea consideră ... Vezi mai mult
În acord cu opinia exprimată de acuzare, Curtea consideră că în cadrul obligațiilor ce se impune a fi aplicate inculpatului ... Click pentru abonare
28.
Infracțiunile pentru care a fost condamnată inculpata nu au ... Vezi mai mult
Infracțiunile pentru care a fost condamnată inculpata nu au implicații transfrontaliere (cum, de exemplu, sunt infracțiunile de contrabandă sau trafic ... Click pentru abonare
29.
În ceea ce privește obligația de a presta o ... Vezi mai mult
În ceea ce privește obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul societății, potrivit art. 93 alin. 3 impusă ... Click pentru abonare
30.
Impunerea față de inculpat a uneia sau mai multora ... Vezi mai mult
Impunerea față de inculpat a uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în alin. 2 al art. 93 (lit. a) ... Click pentru abonare