Art. 91. Avocatul din oficiu

(1) În cazurile prevăzute în art. 90, dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(2) În tot cursul procesului penal, când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat, nu asigură substituirea sau refuză nejustificat să exercite apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i acestuia un termen rezonabil şi înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective, făcându-se menţiune despre aceasta într-un proces-verbal ori, după caz, în încheierea de şedinţă. În cursul judecăţii, când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat la termenul de judecată, nu asigură substituirea sau refuză să efectueze apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea apărării.
(3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat să se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul judiciar, asigurând o apărare concretă şi efectivă în cauză.
(4) Delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales.
(5) Dacă la judecarea cauzei avocatul lipseşte şi nu poate fi înlocuit în condiţiile alin. (2), cauza se amână. [art. 171 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Potrivit art. 10 alin. 1 din Protocolul menţionat cuantumul ... Vezi mai mult
Potrivit art. 10 alin. 1 din Protocolul menţionat cuantumul onorariilor prevăzute de acest protocol reprezintă limita minimă a onorariilor cuvenite ... Click pentru abonare
2.
Curtea observă că apelul avocatului din oficiu este întemeiat, ... Vezi mai mult
Curtea observă că apelul avocatului din oficiu este întemeiat, având în vedere că acestuia i se cuvenea integral onorariul pentru ... Click pentru abonare
3.
Apelul avocatului din oficiu este întemeiat, având în vedere ... Vezi mai mult
Apelul avocatului din oficiu este întemeiat, având în vedere că acestuia i se cuvenea integral onorariul pentru asistenţa juridică a ... Click pentru abonare
4.
Deși avocatul din oficiu a solicitat majorarea onorariului în ... Vezi mai mult
Deși avocatul din oficiu a solicitat majorarea onorariului în fața instanței de fond, în realitate s-a dispus doar o actualizare ... Click pentru abonare
5.
Relativ la respingerea nejustificată a cererii sale privind majorarea ... Vezi mai mult
Relativ la respingerea nejustificată a cererii sale privind majorarea onorariului apărătorului din oficiu, Curtea subliniază că, în numeroase decizii, Curtea ... Click pentru abonare
6.
Curtea reaminteşte şi faptul că, dacă îi recunoaşte oricărui ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte şi faptul că, dacă îi recunoaşte oricărui acuzat dreptul „să se apere el însuşi sau să fie asistat ... Click pentru abonare
7.
Dreptul la apărare, cu garanția exercitării sale pe toată ... Vezi mai mult
Dreptul la apărare, cu garanția exercitării sale pe toată durata procesului penal, nu trebuie să fie exercitat în mod abuziv. ... Click pentru abonare
8.
Cererea inculpatului formulată la primul termen de judecată de ... Vezi mai mult
Cererea inculpatului formulată la primul termen de judecată de a se amâna judecata în vederea angajării unui apărător este fondată. ... Click pentru abonare
9.
Dacă inculpații arestați nu invocă faptul că au avut ... Vezi mai mult
Dacă inculpații arestați nu invocă faptul că au avut avocat ales, iar la dosar nu există vreo delegație a acestuia, ... Click pentru abonare