Art. 9. Dreptul la libertate şi siguranţă

(1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.
(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional şi doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care o înţelege asupra motivelor arestării sale şi are dreptul de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii.
(4) Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal, organele judiciare competente au obligaţia de a dispune revocarea măsurii şi, după caz, punerea în libertate a celui reţinut sau arestat.
(5) Orice persoană faţă de care s-a dispus în mod nelegal sau injust, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege. [art. 5 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că, modificând dispoziţiile art. 9 alin. (5) ... Vezi mai mult
Curtea constată că, modificând dispoziţiile art. 9 alin. (5) din Codul de procedură penală, prin art. I pct. 1 din ... Click pentru abonare
2.
Măsurile preventive privative de libertate luate în cursul procesului ... Vezi mai mult
Măsurile preventive privative de libertate luate în cursul procesului penal reprezintă o limitare severă/majoră a libertăţii individuale a persoanei. Chiar ... Click pentru abonare
3.
În aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în ... Click pentru abonare
4.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul nelegal al măsurilor preventive privative ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Art. 9 alin. 5 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 9 alin. 5 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
6.
Dreptul oricărei persoane lipsite de libertatea sa prin arestare ... Vezi mai mult
Dreptul oricărei persoane lipsite de libertatea sa prin arestare sau deţinere să introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca ... Click pentru abonare
7.
Dreptul prevăzut de art. 5 parag. 4 din Convenție ... Vezi mai mult
Dreptul prevăzut de art. 5 parag. 4 din Convenție poate fi utilizat pentru contestarea oricăruia dintre cele şase tipuri de ... Click pentru abonare
8.
Deși domeniul de incidență principal al dreptului la informare ... Vezi mai mult
Deși domeniul de incidență principal al dreptului la informare prevăzut de art. 5 parag. 2 din Convenție sunt măsurile preventive ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile Pactului Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice adoptat ... Vezi mai mult
Dispozițiile Pactului Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice adoptat la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1966 şi ratificat de România ... Click pentru abonare
10.
Dispozițiile art. 5 parag. 3 din Convenția Europeană reglementează ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 5 parag. 3 din Convenția Europeană reglementează două ipoteze (primele ore după arestare, respectiv perioada de timp din ... Click pentru abonare
11.
Privarea de libertate în cadrul unui proces penal este ... Vezi mai mult
Privarea de libertate în cadrul unui proces penal este o ingerință frecventă adusă dreptului la libertate și siguranță. Conform legislației ... Click pentru abonare
12.
Particularitatea art. 5 parag. 1 lit. d) din Convenție ... Vezi mai mult
Particularitatea art. 5 parag. 1 lit. d) din Convenție constă în faptul că, în principiu, se referă la motive de ... Click pentru abonare
13.
Scopul privărilor de libertate întemeiate pe art. 5 parag. ... Vezi mai mult
Scopul privărilor de libertate întemeiate pe art. 5 parag. 1 lit. e) din Convenție poate fi atât protecţia societăţii contra ... Click pentru abonare
14.
Art. 5 parag. 1 lit. f) din Convenție se ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 1 lit. f) din Convenție se referă la privările de libertate dispuse de către state în contextul ... Click pentru abonare
15.
Art. 5 CEDO protejează persoana față de arbitrariul puterii ... Vezi mai mult
Art. 5 CEDO protejează persoana față de arbitrariul puterii statale, respectiv, orice formă de detenție arbitrară. Acesta vizează și limitarea ... Click pentru abonare
16.
Conceptul de libertate este dezvoltat de CtEDO în mod ... Vezi mai mult
Conceptul de libertate este dezvoltat de CtEDO în mod clar. În ce privește noțiunea de „siguranță”, CtEDO se referă la ... Click pentru abonare
17.
Lipsirea de libertate, în accepțiunea CtEDO, este o noțiune ... Vezi mai mult
Lipsirea de libertate, în accepțiunea CtEDO, este o noțiune distinctă de cea din dreptul din dreptul intern. Pentru a stabili ... Click pentru abonare
18.
În temeiul art. 5 CEDO, CtEDO are competența funcțională ... Vezi mai mult
În temeiul art. 5 CEDO, CtEDO are competența funcțională nu doar de a interpreta și aplica normele convenționale, ci și ... Click pentru abonare
19.
Art. 5 parag. 1 lit. a) CEDO se aplică ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 1 lit. a) CEDO se aplică atât privărilor de libertate dispuse în temeiul unei hotărâri de condamnare ... Click pentru abonare
20.
Cerințele art. 5 parag. 1 lit. a) nu sunt ... Vezi mai mult
Cerințele art. 5 parag. 1 lit. a) nu sunt identice cu cele ale art. 6 CEDO. Plângerile întemeiate pe cea ... Click pentru abonare
21.
Art. 5 parag. 1 lit. b) din Convenție consacră ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 1 lit. b) din Convenție consacră două excepții de la principiul libertăţii individuale, respectiv: prima excepție presupune ... Click pentru abonare
22.
Prin decizia nr. 120 din 22 februarie 2016 pronunțată ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 120 din 22 februarie 2016 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, s-a dispus ... Click pentru abonare
23.
Prin decizia nr. 111 din 3 martie 2015 pronunțată ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 111 din 3 martie 2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, s-a dispus ... Click pentru abonare
24.
Curtea de Alba-Iulia, secția I civilă, prin decizia nr. ... Vezi mai mult
Curtea de Alba-Iulia, secția I civilă, prin decizia nr. 86 din 23 septembrie 2014 a acordat suma de 40.000 lei ... Click pentru abonare
25.
Instanța supremă, secția a II-a civilă, prin decizia nr. ... Vezi mai mult
Instanța supremă, secția a II-a civilă, prin decizia nr. 3452 din 23 octombrie 2013 a acordat suma de 1.000 lei ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

26.
În temeiul art. 5 din Convenţie, reclamantul se plânge ... Vezi mai mult
În temeiul art. 5 din Convenţie, reclamantul se plânge că, în seara zilei de 12 august 2013, a fost arestat ... Click pentru abonare
27.
În sfârșit, Curtea reiterează că, pentru ca privarea de ... Vezi mai mult
În sfârșit, Curtea reiterează că, pentru ca privarea de libertate să fie considerată lipsită de arbitrar, nu este suficient ca ... Click pentru abonare
28.
Deși a recunoscut legitimitatea scopului asociat unei politici de ... Vezi mai mult
Deși a recunoscut legitimitatea scopului asociat unei politici de reintegrare socială progresivă a persoanelor condamnate la închisoare, Convenția nu garantează ... Click pentru abonare
29.
Alineatul 2 al articolului 5 prevede o garanție elementară: ... Vezi mai mult
Alineatul 2 al articolului 5 prevede o garanție elementară: orice persoană care a fost arestată trebuie să știe de ce ... Click pentru abonare
30.
De asemenea, reamintește că, potrivit unuia dintre principiile generale ... Vezi mai mult
De asemenea, reamintește că, potrivit unuia dintre principiile generale consacrate de jurisprudență, o detenție este „arbitrară” atunci când, chiar dacă ... Click pentru abonare
31.
Art. 5 parag. 5 din Convenție garantează un drept ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 5 din Convenție garantează un drept la despăgubire victimelor arestate sau deținute în condiții contrare art. 5. ... Click pentru abonare
32.
Potrivit jurisprudenței consacrate a Curții, oricine este privat de ... Vezi mai mult
Potrivit jurisprudenței consacrate a Curții, oricine este privat de libertate are dreptul la controlul legalității detenției de către o instanță. ... Click pentru abonare
33.
Menținerea în detenție a reclamantului nu a avut la ... Vezi mai mult
Menținerea în detenție a reclamantului nu a avut la bază motive întemeiate. Chiar dacă lipsa motivării detaliate poate fi explicată ... Click pentru abonare
34.
Curtea reiterează că cerința de legalitate a articolului 5 ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că cerința de legalitate a articolului 5 parag. 1 lit. a) din Convenție („detenția legală” dispusă „prin mijloace ... Click pentru abonare
35.
Curtea reaminteşte că lista excepţiilor de la dreptul la ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că lista excepţiilor de la dreptul la libertate prevăzut la art. 5 parag. 1 din Convenţie are un ... Click pentru abonare
36.
Curtea trebuie să examineze dacă „legea” care autorizează continuarea ... Vezi mai mult
Curtea trebuie să examineze dacă „legea” care autorizează continuarea detenției reclamantei după data de 2 iulie 2008 a fost suficient ... Click pentru abonare
37.
În acest sens, Curtea reamintește că prima teză a ... Vezi mai mult
În acest sens, Curtea reamintește că prima teză a articolului 5 parag. 1 din Convenție trebuie înțeleasă ca impunând statului ... Click pentru abonare
38.
Pentru constatarea dreptului reclamantului la repararea de către stat ... Vezi mai mult
Pentru constatarea dreptului reclamantului la repararea de către stat a pagubei pretinse, în condițiile art. 504 alin. (2) C.proc.pen., urmează ... Click pentru abonare
39.
Curtea reiterează că, pentru a stabili dacă cineva a ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, pentru a stabili dacă cineva a fost „privat de libertate” în sensul articolului 5, punctul de plecare ... Click pentru abonare
40.
În prezenta cauză, persoana în cauză a fost audiată ... Vezi mai mult
În prezenta cauză, persoana în cauză a fost audiată la 2 iulie 2001 în legătură cu faptul că i-ar fi ... Click pentru abonare
41.
Curtea reaminteşte că art. 5 parag. 2 enunţă o ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că art. 5 parag. 2 enunţă o garanţie fundamentală: orice persoană arestată trebuie să ştie de ce a ... Click pentru abonare
42.
Curtea observă că, deși reclamantul a exercitat recursul indicat ... Vezi mai mult
Curtea observă că, deși reclamantul a exercitat recursul indicat de judecătorie, tribunalul nu i-a analizat motivele referitoare la nelegalitatea arestării ... Click pentru abonare
43.
Curtea reamintește că articolul 5 parag. 4 din Convenția ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că articolul 5 parag. 4 din Convenția Europeană este o lex specialis în raport cu cerințele mai generale ... Click pentru abonare
44.
Curtea reiterează că lista excepțiilor de la dreptul la ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că lista excepțiilor de la dreptul la libertate cuprinsă în articolul 5 parag. 1 este exhaustivă și că ... Click pentru abonare
45.
Curtea concluzionează că reclamanții nu au beneficiat în fața ... Vezi mai mult
Curtea concluzionează că reclamanții nu au beneficiat în fața Curții Supreme de Justiție de o apărare efectivă. În privința termenului ... Click pentru abonare
46.
Deși Curtea nu a formulat anterior o definiție globală ... Vezi mai mult
Deși Curtea nu a formulat anterior o definiție globală a tipurilor de comportament arbitrare din partea autorităților în sensul articolului ... Click pentru abonare
47.
Arestul la domiciliu intră în domeniul de aplicare al ... Vezi mai mult
Arestul la domiciliu intră în domeniul de aplicare al articolului 5 din Convenție. Reclamantul a fost privat de libertate timp ... Click pentru abonare
48.
Ar trebui totuși să se demonstreze că există motive ... Vezi mai mult
Ar trebui totuși să se demonstreze că există motive substanțiale pentru a crede că durata pedepsei care trebuie executată în ... Click pentru abonare
49.
Nu există nicio îndoială că arestul la domiciliu al ... Vezi mai mult
Nu există nicio îndoială că arestul la domiciliu al reclamantului a constituit privare de libertate în sensul articolului 5 din ... Click pentru abonare
50.
Moldova avea muniție de 122 mm și o folosea. ... Vezi mai mult
Moldova avea muniție de 122 mm și o folosea. Sistemul de artilerie Uragan pe care îl aveau moldovenii era mult ... Click pentru abonare
51.
Curtea reamintește că a statuat că o perioadă de ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că a statuat că o perioadă de patru zile și șase ore de la data la care mandatul ... Click pentru abonare
52.
Curtea observă că termenii „lege” și „în conformitate cu ... Vezi mai mult
Curtea observă că termenii „lege” și „în conformitate cu o procedură prevăzută de lege” care apar la articolul 5 parag. ... Click pentru abonare
53.
Curtea reamintește că simplul fapt că Curtea a constatat ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că simplul fapt că Curtea a constatat că nu a fost încălcat cerințele paragrafului 1 al articolului 5 ... Click pentru abonare
54.
Curtea constată că detenția reclamanților în urma condamnării lor ... Vezi mai mult
Curtea constată că detenția reclamanților în urma condamnării lor sub acuzația de insubordonare nu avea niciun temei în dreptul intern ... Click pentru abonare
55.
Detenția în cauză a fost în conformitate cu legea ... Vezi mai mult
Detenția în cauză a fost în conformitate cu legea turcă. Dreptul de a obține despăgubirea nu este cert și efectiv. ... Click pentru abonare
56.
Curtea, la fel ca și Comisia, consideră că în ... Vezi mai mult
Curtea, la fel ca și Comisia, consideră că în acest caz Tribunalul care a pronunțat condamnarea domnului Drozd și a ... Click pentru abonare
57.
Reclamantul a cerut Curții să-i acorde reparații integrale pentru ... Vezi mai mult
Reclamantul a cerut Curții să-i acorde reparații integrale pentru prejudiciul material și moral suferit din cauza duratei excesive a detenției ... Click pentru abonare