Art. 89. Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului

(1) Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulţi avocaţi în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoştinţă acest drept. Asistenţa juridică este asigurată atunci când cel puţin unul dintre avocaţi este prezent.
(2) Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea prezentului alineat se exclud. [art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 4 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Reclamantul a invocat faptul că nu a fost asistat ... Vezi mai mult
Reclamantul a invocat faptul că nu a fost asistat de un avocat la momentul luării primelor declarații în cursul urmăririi ... Click pentru abonare
2.
Curtea subliniază importanța urmăririi penale pentru desfășurarea procesului, în ... Vezi mai mult
Curtea subliniază importanța urmăririi penale pentru desfășurarea procesului, în măsura în care probele administrate în această fază determină cadrul în ... Click pentru abonare
3.
În ceea ce privește apărarea oferită de avocații din ... Vezi mai mult
În ceea ce privește apărarea oferită de avocații din oficiu, Curtea constată că aceștia au fost desemnați la fața locului, ... Click pentru abonare
4.
Cererea de amânare a judecării apelului formulată de unul ... Vezi mai mult
Cererea de amânare a judecării apelului formulată de unul dintre apărătorii aleși, pentru motive de sănătate, este nefondată, de vreme ... Click pentru abonare
5.
Analizând documentele și actele de la dosar, raportat la ... Vezi mai mult
Analizând documentele și actele de la dosar, raportat la textele legale menționate, s-a constatat că instanța nu a acordat atenția ... Click pentru abonare
6.
Condamnatul a formulat o sesizare la Curtea Europeană a ... Vezi mai mult
Condamnatul a formulat o sesizare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 08.03.1989, susținând că au fost încălcate ... Click pentru abonare