Art. 83. Drepturile inculpatului

În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:
a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
a1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
g1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
h) alte drepturi prevăzute de lege.

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea observă că dispoziţiile art. 83 raportat la art. ... Vezi mai mult
Curtea observă că dispoziţiile art. 83 raportat la art. 81 alin. (1) lit. g) din Codul de procedură penală şi ... Click pentru abonare
2.
Însăşi instanţa europeană a statuat că dreptul la neautoincriminare ... Vezi mai mult
Însăşi instanţa europeană a statuat că dreptul la neautoincriminare are la bază tocmai raportul dintre stat şi persoana care beneficiază ... Click pentru abonare
3.
Autorii sesizării susţin că posibilitatea suspectului sau inculpatului de ... Vezi mai mult
Autorii sesizării susţin că posibilitatea suspectului sau inculpatului de a asista la audierile celorlalte persoane îngreunează urmărirea penală, întrucât persoanele ... Click pentru abonare
4.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii fac referire la ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii fac referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 448 din 29 octombrie 2013 şi nr. ... Click pentru abonare
5.
Deşi faza prealabilă a procesului (anchetarea, instrumentarea cazului, ori ... Vezi mai mult
Deşi faza prealabilă a procesului (anchetarea, instrumentarea cazului, ori verificarea legalităţii soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată dispuse de ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Chiar dacă nu este prevăzut expres de Codul de ... Vezi mai mult
Chiar dacă nu este prevăzut expres de Codul de procedură penală, inculpatul are dreptul de a da declarații. Astfel, acesta ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Faptul că inculpaţii au uzat de dreptul la tăcere ... Vezi mai mult
Faptul că inculpaţii au uzat de dreptul la tăcere legat de întocmirea acestor înscrisuri (cu excepția inculpatului (…) care a ... Click pentru abonare
8.
Art. 198 C.proc.pen. prevede că procesul-verbal constituie mijloc de ... Vezi mai mult
Art. 198 C.proc.pen. prevede că procesul-verbal constituie mijloc de probă numai cu privire la constatările personale ale organului de urmărire ... Click pentru abonare
9.
Există două tipuri de cauze în care în jurisprudenţa ... Vezi mai mult
Există două tipuri de cauze în care în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a constatat încălcarea dreptului la tăcere ... Click pentru abonare
10.
Curtea subliniază importanța etapei de cercetare pentru pregătirea procesului, ... Vezi mai mult
Curtea subliniază importanța etapei de cercetare pentru pregătirea procesului, în măsura în care probele obținute în această etapă determină cadrul ... Click pentru abonare
11.
Curtea ia act de faptul că totuși instanțele naționale ... Vezi mai mult
Curtea ia act de faptul că totuși instanțele naționale nu au luat niciodată în considerare posibilitatea de a-i adresa întrebări ... Click pentru abonare
12.
Atunci când o declaraţie relatată reprezintă proba exclusivă sau ... Vezi mai mult
Atunci când o declaraţie relatată reprezintă proba exclusivă sau determinantă împotriva acuzatului, admiterea sa ca mijloc de probă nu implică ... Click pentru abonare
13.
Curtea trebuie să examineze dacă folosirea declarațiilor date de ... Vezi mai mult
Curtea trebuie să examineze dacă folosirea declarațiilor date de D.A. în fața procurorului era însoțită de factori suficienți de contrabalansare, ... Click pentru abonare
14.
Reclamanţii au susţinut că dreptul la tăcere şi dreptul ... Vezi mai mult
Reclamanţii au susţinut că dreptul la tăcere şi dreptul de a nu se auto-incrimina sunt drepturi absolute şi că, pentru ... Click pentru abonare
15.
Pentru a dispune achitarea inculpatului în ce privește infracţiunea ... Vezi mai mult
Pentru a dispune achitarea inculpatului în ce privește infracţiunea de părăsire a locului accidentului a reţinut că rămânerea la locul ... Click pentru abonare
16.
În cauză, reclamantul a păstrat tăcerea, la îndrumarea avocatului ... Vezi mai mult
În cauză, reclamantul a păstrat tăcerea, la îndrumarea avocatului său, în timpul audierilor cu ocazia arestării, iar H., care era ... Click pentru abonare
17.
Deși amploarea informațiilor „detaliate” la care se face referire ... Vezi mai mult
Deși amploarea informațiilor „detaliate” la care se face referire în această dispoziție variază în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărui ... Click pentru abonare
18.
Curtea reamintește că, deși nu sunt menționate în mod ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că, deși nu sunt menționate în mod expres în articolul 6 din Convenție, dreptul la tăcere și dreptul ... Click pentru abonare
19.
Dreptul de a păstra tăcerea în timpul interogatoriilor poliției ... Vezi mai mult
Dreptul de a păstra tăcerea în timpul interogatoriilor poliției și privilegiul împotriva autoincriminării sunt standarde internaționale general recunoscute care stau ... Click pentru abonare