Art. 82. Inculpatul

Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat. [art. 23 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Calitatea de inculpat nu poate fi dobândită de minorii ... Vezi mai mult
Calitatea de inculpat nu poate fi dobândită de minorii cu vârsta sub 14 ani la momentul săvârșirii infracțiunii, de stat ... Click pentru abonare
2.
Dispunerea efectuării urmăririi penale și împotriva reprezentantului legal al ... Vezi mai mult
Dispunerea efectuării urmăririi penale și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice impune obligația desemnării unui mandatar sau, după caz, a ... Click pentru abonare
3.
Art. 152 alin. 1 C.pen. ce reglementează transferul de ... Vezi mai mult
Art. 152 alin. 1 C.pen. ce reglementează transferul de răspundere penală a persoanei juridice inculpate către persoana juridică succesoare, obligă ... Click pentru abonare