Art. 80. Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate

(1) În situaţia în care în cauză există un număr mare de persoane vătămate care nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care persoanele vătămate nu şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoştinţeze, în termen de 3 zile de la primirea comunicării, procurorul sau instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către persoanele reprezentate.
(2) Reprezentantul persoanelor vătămate exercită toate drepturile recunoscute de lege acestora. [art. 174 alin. 4 și 6 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Scopul textului de lege este facilitarea comunicării actelor de ... Vezi mai mult
Scopul textului de lege este facilitarea comunicării actelor de procedură către un număr mare de persoane vătămate dintr-o cauză. [D.M. ... Click pentru abonare
2.
Persoana abilitată printr-o normă legală sau convențională, care participă ... Vezi mai mult
Persoana abilitată printr-o normă legală sau convențională, care participă la procesul penal sau la efectuarea unor acte procesuale sau procedurale, ... Click pentru abonare