Art. 8. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil. [art. 1 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Este o reglementare deficitară, întrucât nu se referă la ... Vezi mai mult
Este o reglementare deficitară, întrucât nu se referă la niciun element esențial al dreptului la un proces echitabil. Textul de ... Click pentru abonare
2.
Conținutul dreptului la un proces echitabil poate fi determinat ... Vezi mai mult
Conținutul dreptului la un proces echitabil poate fi determinat prin luarea în considerare a art. 6 din Convenția europeană ori ... Click pentru abonare
3.
În ce privește calculul duratei termenului rezonabil, momentul de ... Vezi mai mult
În ce privește calculul duratei termenului rezonabil, momentul de început este reprezentat de cel al formulării în mod oficial a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea reiterează că modul în care martorii acuzării sunt ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că modul în care martorii acuzării sunt chestionați în faza de anchetă are o importanță considerabilă și este ... Click pentru abonare
5.
Curtea reține că judecătorul A.C. F-B., în calitate de ... Vezi mai mult
Curtea reține că judecătorul A.C. F-B., în calitate de președinte al completului de judecată însărcinat cu judecarea cauzei penale împotriva ... Click pentru abonare
6.
Practica de a desfășura o ședință de interogatoriu informal ... Vezi mai mult
Practica de a desfășura o ședință de interogatoriu informal după arestare, cu încălcarea garanțiilor consacrate în articolul 6 parag. 3 ... Click pentru abonare
7.
Reclamantul susține că a făcut obiectul unei condamnări arbitrare. ... Vezi mai mult
Reclamantul susține că a făcut obiectul unei condamnări arbitrare. Acesta acuză Curtea de Apel că a interpretat și aplicat regulile ... Click pentru abonare
8.
Întrucât rezultatul procedurii depindea numai de chestiunea de fapt ... Vezi mai mult
Întrucât rezultatul procedurii depindea numai de chestiunea de fapt a stării psihice a reclamantei la momentul săvârșirii infracțiunii, rezultă că ... Click pentru abonare
9.
Având în vedere miza aflată în joc pentru reclamant, ... Vezi mai mult
Având în vedere miza aflată în joc pentru reclamant, Curtea nu este convinsă că probele reţinute de instanţa de apel ... Click pentru abonare
10.
Expresia „denegare flagrantă de justiţie” este considerată sinonimă unui ... Vezi mai mult
Expresia „denegare flagrantă de justiţie” este considerată sinonimă unui proces care contravine evident dispoziţiilor art. 6 din Convenție sau principiilor ... Click pentru abonare
11.
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 şi ... Vezi mai mult
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 şi opinia foarte clară a Comisiei cu privire la aplicarea normelor politicii ... Click pentru abonare
12.
Urmărirea penală în cazul rănirii prin împuşcare mortală a ... Vezi mai mult
Urmărirea penală în cazul rănirii prin împuşcare mortală a domnului Pârvu a durat mai mult de 11 ani, cauza fiind ... Click pentru abonare
13.
Curtea observă că nu este contestat că pe latura ... Vezi mai mult
Curtea observă că nu este contestat că pe latura penală a cauzelor a intervenit prescripția răspunderii penale ca urmare a ... Click pentru abonare
14.
Instanța constată că sancțiunile aplicate și modalitățile de executare ... Vezi mai mult
Instanța constată că sancțiunile aplicate și modalitățile de executare sunt influențate de durata procedurilor, care în cauză depășește termenul rezonabil. ... Click pentru abonare
15.
Curtea consideră că în prezenta speţă sistemul judiciar naţional ... Vezi mai mult
Curtea consideră că în prezenta speţă sistemul judiciar naţional nu a dat un răspuns adecvat şi suficient de prompt la ... Click pentru abonare
16.
În ceea ce priveşte incidenţa în cauză a motivelor ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte incidenţa în cauză a motivelor pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit lipsa unei ... Click pentru abonare
17.
În operațiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este ... Vezi mai mult
În operațiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este chemat să deslușească voința legiuitorului în edictarea acestora. Una din cele ... Click pentru abonare
18.
În condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru ... Vezi mai mult
În condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă sunt cuprinse între 3 și 15 ani închisoare, pedeapsa ... Click pentru abonare
19.
În lumina art. 6 paragraf 1 și 3 lit. ... Vezi mai mult
În lumina art. 6 paragraf 1 și 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, ... Click pentru abonare
20.
Termenul rezonabil al desfășurării procedurilor trebuie să fie respectat ... Vezi mai mult
Termenul rezonabil al desfășurării procedurilor trebuie să fie respectat și în cauzele ce au ca obiect despăgubiri solicitate ca urmare ... Click pentru abonare
21.
Rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să fie evaluată în lumina ... Vezi mai mult
Rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să fie evaluată în lumina circumstanţelor cazului şi cu referire la următoarele criterii: complexitatea cazului, comportamentul ... Click pentru abonare
22.
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie să fie apreciat ... Vezi mai mult
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie să fie apreciat în lumina circumstanţelor cauzei şi cu referire la următoarele criterii: complexitatea ... Click pentru abonare
23.
Deoarece cerinţele paragrafului 3 din art. 6 reprezintă aspecte ... Vezi mai mult
Deoarece cerinţele paragrafului 3 din art. 6 reprezintă aspecte particulare ale dreptului la un proces echitabil garantat de paragraful 1, ... Click pentru abonare
24.
Curtea reiterează că rezonabilitatea duratei procesului trebuie evaluată ţinându-se ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că rezonabilitatea duratei procesului trebuie evaluată ţinându-se seama de circumstanţele speţei şi de următoarele criterii: complexitatea cazului şi ... Click pentru abonare
25.
Termenul rezonabil se calculează de la momentul la care ... Vezi mai mult
Termenul rezonabil se calculează de la momentul la care se notifică oficial formularea unei acuzații penale împotriva unei persoane, moment ... Click pentru abonare
26.
Articolul 6 din Convenție nu cere ca o persoană ... Vezi mai mult
Articolul 6 din Convenție nu cere ca o persoană acuzată de o infracţiune să coopereze activ cu autorităţile judiciare. Un ... Click pentru abonare
27.
În ceea ce privește perioada care trebuie luată în ... Vezi mai mult
În ceea ce privește perioada care trebuie luată în considerare, Curtea constată că procedura a început la 9 septembrie 1996, ... Click pentru abonare
28.
Durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază în funcţie ... Vezi mai mult
Durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază în funcţie de circumstanţele cauzei şi de criteriile consacrate prin jurisprudenţa Curţii, în ... Click pentru abonare
29.
Momentul final avut în vedere la calculul termenului rezonabil ... Vezi mai mult
Momentul final avut în vedere la calculul termenului rezonabil este reprezentat de pronunțarea unei soluții finale în cauză. [CtEDO, hotărârea ... Click pentru abonare
30.
Având în vedere că îi este imposibil să stabilească ... Vezi mai mult
Având în vedere că îi este imposibil să stabilească dacă, în cazul reclamanţilor, a existat o provocare contrară art. 6, ... Click pentru abonare
31.
Curtea reaminteşte că în materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că în materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut de articolul 6 alineat 1 începe să curgă de la data ... Click pentru abonare
32.
Magistrații care aveau inițial cauza spre soluționare au renunțat ... Vezi mai mult
Magistrații care aveau inițial cauza spre soluționare au renunțat din cauza presiunilor care se manifestau asupra lor. Dosarul a fost ... Click pentru abonare
33.
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante ... Vezi mai mult
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele judiciare astfel încât instanțele de judecată ... Click pentru abonare
34.
Perioada luată în considerare la calculul termenului rezonabil include ... Vezi mai mult
Perioada luată în considerare la calculul termenului rezonabil include și pe cea aferentă rejudecării. [CtEDO, hotărârea din 23 septembrie 1998, ... Click pentru abonare
35.
Persoanele aflate în detenție în așteptarea judecății au dreptul ... Vezi mai mult
Persoanele aflate în detenție în așteptarea judecății au dreptul la o „diligență deosebită” din partea autorităților competente. Timpul necesar pentru ... Click pentru abonare
36.
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie apreciat în lumina ... Vezi mai mult
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie apreciat în lumina circumstanțelor particulare ale cauzei și ținând seama de criteriile stabilite de ... Click pentru abonare
37.
Având în vedere transferul întârziat al reclamanților de la ... Vezi mai mult
Având în vedere transferul întârziat al reclamanților de la Barcelona la Madrid, schimbarea neașteptată a componenței instanței imediat înainte de ... Click pentru abonare
38.
Volumul dosarului (în cauză doar actul de sesizare avea ... Vezi mai mult
Volumul dosarului (în cauză doar actul de sesizare avea 219 pagini), numărul inculpaților (în cauză erau vizate zece persoane), natura ... Click pentru abonare