Art. 8. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil. [art. 1 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Critica autorilor constă în faptul că repartizarea aleatorie a ... Vezi mai mult
Critica autorilor constă în faptul că repartizarea aleatorie a cauzelor către judecători şi procurori ţine de organizarea judiciară şi, prin ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Momentul formulării unei acuzații în materie penală se termină ... Vezi mai mult
Momentul formulării unei acuzații în materie penală se termină fie în raport de momentul aducerii la cunoștință a calității de ... Click pentru abonare
3.
În calculul duratei termenului rezonabil nu intră perioada dintre ... Vezi mai mult
În calculul duratei termenului rezonabil nu intră perioada dintre dispunerea unei soluții de netrimitere în judecată și data infirmării acesteia, ... Click pentru abonare
4.
CtEDO analizează caracterul rezonabil al duratei unei proceduri luând ... Vezi mai mult
CtEDO analizează caracterul rezonabil al duratei unei proceduri luând în considerare următoarele criterii: (1) comportamentul părților; (2) importanța procedurii pentru ... Click pentru abonare
5.
Dispozițiile art. 4881 - art. 4886 C.proc.pen. reglementează contestația ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 4881 - art. 4886 C.proc.pen. reglementează contestația privind durata rezonabilă a procesului penal. Această reglementarea are menirea de ... Click pentru abonare
6.
Prin Decizia Curții Constituționale nr. 633/2018 s-a stabilit că ... Vezi mai mult
Prin Decizia Curții Constituționale nr. 633/2018 s-a stabilit că legiuitorul nu poate consacra repartizarea aleatorie a cauzelor în activitatea Ministerului ... Click pentru abonare
7.
Este o reglementare deficitară, întrucât nu se referă la ... Vezi mai mult
Este o reglementare deficitară, întrucât nu se referă la niciun element esențial al dreptului la un proces echitabil. Textul de ... Click pentru abonare
8.
Conținutul dreptului la un proces echitabil poate fi determinat ... Vezi mai mult
Conținutul dreptului la un proces echitabil poate fi determinat prin luarea în considerare a art. 6 din Convenția europeană ori ... Click pentru abonare
9.
În ce privește calculul duratei termenului rezonabil, momentul de ... Vezi mai mult
În ce privește calculul duratei termenului rezonabil, momentul de început este reprezentat de cel al formulării în mod oficial a ... Click pentru abonare
10.
Dreptul la un proces echitabil este una dintre componentele ... Vezi mai mult
Dreptul la un proces echitabil este una dintre componentele principiului preeminenței dreptului într-o societate democratică. Statele semnatare ale Convenției și-au ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Curtea are în vedere că trecerea unei perioade de ... Vezi mai mult
Curtea are în vedere că trecerea unei perioade de timp îndelungate de la data comiterii faptei penale duce la dobândirea ... Click pentru abonare
12.
Complexitatea cauzei nu este suficientă, în sine, pentru a ... Vezi mai mult
Complexitatea cauzei nu este suficientă, în sine, pentru a justifica durata procedurii. În cauză, procedura penală a durat aproximativ nouă ... Click pentru abonare
13.
Curtea reiterează că – în ceea ce privește exercițiul ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că – în ceea ce privește exercițiul de echilibrare necesar între dreptul victimei de acces la instanțe și ... Click pentru abonare
14.
Din hotărârea definitivă a curţii de apel reiese că ... Vezi mai mult
Din hotărârea definitivă a curţii de apel reiese că probele consemnate în diferite etape ale procedurii şi ataşate la dosar ... Click pentru abonare
15.
Curtea reiterează că modul în care martorii acuzării sunt ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că modul în care martorii acuzării sunt chestionați în faza de anchetă are o importanță considerabilă și este ... Click pentru abonare
16.
Curtea reține că judecătorul A.C. F-B., în calitate de ... Vezi mai mult
Curtea reține că judecătorul A.C. F-B., în calitate de președinte al completului de judecată însărcinat cu judecarea cauzei penale împotriva ... Click pentru abonare
17.
Practica de a desfășura o ședință de interogatoriu informal ... Vezi mai mult
Practica de a desfășura o ședință de interogatoriu informal după arestare, cu încălcarea garanțiilor consacrate în articolul 6 parag. 3 ... Click pentru abonare
18.
Reclamantul susține că a făcut obiectul unei condamnări arbitrare. ... Vezi mai mult
Reclamantul susține că a făcut obiectul unei condamnări arbitrare. Acesta acuză Curtea de Apel că a interpretat și aplicat regulile ... Click pentru abonare
19.
Întrucât rezultatul procedurii depindea numai de chestiunea de fapt ... Vezi mai mult
Întrucât rezultatul procedurii depindea numai de chestiunea de fapt a stării psihice a reclamantei la momentul săvârșirii infracțiunii, rezultă că ... Click pentru abonare
20.
Având în vedere miza aflată în joc pentru reclamant, ... Vezi mai mult
Având în vedere miza aflată în joc pentru reclamant, Curtea nu este convinsă că probele reţinute de instanţa de apel ... Click pentru abonare
21.
Expresia „denegare flagrantă de justiţie” este considerată sinonimă unui ... Vezi mai mult
Expresia „denegare flagrantă de justiţie” este considerată sinonimă unui proces care contravine evident dispoziţiilor art. 6 din Convenție sau principiilor ... Click pentru abonare
22.
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 şi ... Vezi mai mult
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 şi opinia foarte clară a Comisiei cu privire la aplicarea normelor politicii ... Click pentru abonare
23.
Urmărirea penală în cazul rănirii prin împuşcare mortală a ... Vezi mai mult
Urmărirea penală în cazul rănirii prin împuşcare mortală a domnului Pârvu a durat mai mult de 11 ani, cauza fiind ... Click pentru abonare
24.
Curtea observă că nu este contestat că pe latura ... Vezi mai mult
Curtea observă că nu este contestat că pe latura penală a cauzelor a intervenit prescripția răspunderii penale ca urmare a ... Click pentru abonare
25.
Instanța constată că sancțiunile aplicate și modalitățile de executare ... Vezi mai mult
Instanța constată că sancțiunile aplicate și modalitățile de executare sunt influențate de durata procedurilor, care în cauză depășește termenul rezonabil. ... Click pentru abonare
26.
Curtea concluzionează că, în pofida unor eforturi intermitente ale ... Vezi mai mult
Curtea concluzionează că, în pofida unor eforturi intermitente ale organelor de urmărire penală de a elucida circumstanţele leziunilor suferite de ... Click pentru abonare
27.
Curtea consideră că în prezenta speţă sistemul judiciar naţional ... Vezi mai mult
Curtea consideră că în prezenta speţă sistemul judiciar naţional nu a dat un răspuns adecvat şi suficient de prompt la ... Click pentru abonare
28.
Atunci când se analizează dacă un remediu compensatoriu (acțiune ... Vezi mai mult
Atunci când se analizează dacă un remediu compensatoriu (acțiune în despăgubire) reprezintă un remediu „efectiv” în sensul art. 13 din ... Click pentru abonare
29.
Reclamanta a susținut procedurile penale, care au fost deschise ... Vezi mai mult
Reclamanta a susținut procedurile penale, care au fost deschise împotriva ei la 23 martie 2000 și s-au încheiat cu hotărârea ... Click pentru abonare
30.
În ceea ce priveşte incidenţa în cauză a motivelor ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte incidenţa în cauză a motivelor pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit lipsa unei ... Click pentru abonare
31.
În operațiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este ... Vezi mai mult
În operațiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este chemat să deslușească voința legiuitorului în edictarea acestora. Una din cele ... Click pentru abonare
32.
În condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru ... Vezi mai mult
În condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă sunt cuprinse între 3 și 15 ani închisoare, pedeapsa ... Click pentru abonare
33.
Curtea reaminteşte că, deşi art. 6 are ca scop ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că, deşi art. 6 are ca scop principal, în materie penală, să asigure un proces echitabil în faţa ... Click pentru abonare
34.
În lumina art. 6 paragraf 1 și 3 lit. ... Vezi mai mult
În lumina art. 6 paragraf 1 și 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, ... Click pentru abonare
35.
În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea reține că ... Vezi mai mult
În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea reține că din aproximativ patruzeci de ședințe pe care le-a ținut instanța de ... Click pentru abonare
36.
În speţă, pentru Curte este suficient să observe că, ... Vezi mai mult
În speţă, pentru Curte este suficient să observe că, în trei rânduri, hotărârile pronunţate de instanţele interne au fost casate, ... Click pentru abonare
37.
În ceea ce privește comportamentul autorităților relevante, Curtea a ... Vezi mai mult
În ceea ce privește comportamentul autorităților relevante, Curtea a remarcat obligația specială de soluționare a cauzei cu celeritate atunci când ... Click pentru abonare
38.
Termenul rezonabil al desfășurării procedurilor trebuie să fie respectat ... Vezi mai mult
Termenul rezonabil al desfășurării procedurilor trebuie să fie respectat și în cauzele ce au ca obiect despăgubiri solicitate ca urmare ... Click pentru abonare
39.
Curtea reaminteşte că art. 13 din Convenţie garantează existenţa ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că art. 13 din Convenţie garantează existenţa în dreptul intern a unei căi de atac care permite prevalarea ... Click pentru abonare
40.
Rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să fie evaluată în lumina ... Vezi mai mult
Rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să fie evaluată în lumina circumstanţelor cazului şi cu referire la următoarele criterii: complexitatea cazului, comportamentul ... Click pentru abonare
41.
Curtea aminteşte că art. 13 formulează explicit obligaţia statelor, ... Vezi mai mult
Curtea aminteşte că art. 13 formulează explicit obligaţia statelor, consacrată la art. 1 din convenţie, de a apăra drepturile omului ... Click pentru abonare
42.
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie să fie apreciat ... Vezi mai mult
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie să fie apreciat în lumina circumstanţelor cauzei şi cu referire la următoarele criterii: complexitatea ... Click pentru abonare
43.
Curtea este de părere că, dacă nesancţionarea contravenţiei nu ... Vezi mai mult
Curtea este de părere că, dacă nesancţionarea contravenţiei nu pune probleme în sine, nerespectarea garanţiilor fundamentale - printre care prezumţia ... Click pentru abonare
44.
Deoarece cerinţele paragrafului 3 din art. 6 reprezintă aspecte ... Vezi mai mult
Deoarece cerinţele paragrafului 3 din art. 6 reprezintă aspecte particulare ale dreptului la un proces echitabil garantat de paragraful 1, ... Click pentru abonare
45.
Curtea reiterează că rezonabilitatea duratei procesului trebuie evaluată ţinându-se ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că rezonabilitatea duratei procesului trebuie evaluată ţinându-se seama de circumstanţele speţei şi de următoarele criterii: complexitatea cazului şi ... Click pentru abonare
46.
Termenul rezonabil se calculează de la momentul la care ... Vezi mai mult
Termenul rezonabil se calculează de la momentul la care se notifică oficial formularea unei acuzații penale împotriva unei persoane, moment ... Click pentru abonare
47.
Articolul 6 din Convenție nu cere ca o persoană ... Vezi mai mult
Articolul 6 din Convenție nu cere ca o persoană acuzată de o infracţiune să coopereze activ cu autorităţile judiciare. Un ... Click pentru abonare
48.
În ceea ce privește perioada care trebuie luată în ... Vezi mai mult
În ceea ce privește perioada care trebuie luată în considerare, Curtea constată că procedura a început la 9 septembrie 1996, ... Click pentru abonare
49.
Curtea consideră că trebuie luate în considerare numai perioadele ... Vezi mai mult
Curtea consideră că trebuie luate în considerare numai perioadele de timp în care cazul s-a derulat efectiv în instanţă, perioade ... Click pentru abonare
50.
Durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază în funcţie ... Vezi mai mult
Durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază în funcţie de circumstanţele cauzei şi de criteriile consacrate prin jurisprudenţa Curţii, în ... Click pentru abonare
51.
Momentul final avut în vedere la calculul termenului rezonabil ... Vezi mai mult
Momentul final avut în vedere la calculul termenului rezonabil este reprezentat de pronunțarea unei soluții finale în cauză. [CtEDO, hotărârea ... Click pentru abonare
52.
Curtea constată că, chiar dacă durata procedurii în cauzele ... Vezi mai mult
Curtea constată că, chiar dacă durata procedurii în cauzele respective ar putea, individual, să fie considerată totuși rezonabilă, durata totală ... Click pentru abonare
53.
Având în vedere că îi este imposibil să stabilească ... Vezi mai mult
Având în vedere că îi este imposibil să stabilească dacă, în cazul reclamanţilor, a existat o provocare contrară art. 6, ... Click pentru abonare
54.
Curtea reaminteşte că, în materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că, în materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut de art. 6 alin. 1 din Convenție începe din momentul la ... Click pentru abonare
55.
Curtea reaminteşte că în materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că în materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut de articolul 6 alineat 1 începe să curgă de la data ... Click pentru abonare
56.
Magistrații care aveau inițial cauza spre soluționare au renunțat ... Vezi mai mult
Magistrații care aveau inițial cauza spre soluționare au renunțat din cauza presiunilor care se manifestau asupra lor. Dosarul a fost ... Click pentru abonare
57.
Curtea consideră că, deși cauza a avut o oarecare ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, deși cauza a avut o oarecare complexitate, nu se poate spune că aceasta ar justifica în sine ... Click pentru abonare
58.
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante ... Vezi mai mult
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele judiciare astfel încât instanțele de judecată ... Click pentru abonare
59.
Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt ... Vezi mai mult
Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată duce la o altă concluzie în ... Click pentru abonare
60.
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante ... Vezi mai mult
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele juridice astfel încât instanțele lor să ... Click pentru abonare
61.
Perioada luată în considerare la calculul termenului rezonabil include ... Vezi mai mult
Perioada luată în considerare la calculul termenului rezonabil include și pe cea aferentă rejudecării. [CtEDO, hotărârea din 23 septembrie 1998, ... Click pentru abonare
62.
Instanțele naționale au întârziat să soluționeze două chestiuni: le-au ... Vezi mai mult
Instanțele naționale au întârziat să soluționeze două chestiuni: le-au trebuit nouă luni (3 martie - 9 decembrie 1983) pentru a ... Click pentru abonare
63.
Persoanele aflate în detenție în așteptarea judecății au dreptul ... Vezi mai mult
Persoanele aflate în detenție în așteptarea judecății au dreptul la o „diligență deosebită” din partea autorităților competente. Timpul necesar pentru ... Click pentru abonare
64.
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie apreciat în lumina ... Vezi mai mult
Caracterul rezonabil al duratei procedurii trebuie apreciat în lumina circumstanțelor particulare ale cauzei și ținând seama de criteriile stabilite de ... Click pentru abonare
65.
Având în vedere transferul întârziat al reclamanților de la ... Vezi mai mult
Având în vedere transferul întârziat al reclamanților de la Barcelona la Madrid, schimbarea neașteptată a componenței instanței imediat înainte de ... Click pentru abonare
66.
Volumul dosarului (în cauză doar actul de sesizare avea ... Vezi mai mult
Volumul dosarului (în cauză doar actul de sesizare avea 219 pagini), numărul inculpaților (în cauză erau vizate zece persoane), natura ... Click pentru abonare