Art. 75. Circumstanţe atenuante

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:
a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;
b) depăşirea limitelor legitimei apărări;
c) depăşirea limitelor stării de necesitate.
d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni: contra persoanei, furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni contra sănătăţii publice, infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate, contra securităţii naţionale, contra capacităţii de luptă a forţelor armate, infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, a infracţiunilor privind frontiera de stat a României, a infracţiunilor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracţiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, privind regimul juridic al substanţelor dopante, a celor privind spălarea banilor, privind activităţile aeronautice civile şi cele care pot pune în pericol siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică, privind protecţia martorilor, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul adopţiilor.
(2) Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare:
a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii;
b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului. [art. 73 – 74 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 75 alin. (1) lit. d) fraza întâi ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 75 alin. (1) lit. d) fraza întâi din Codul penal reglementează, cu titlu de circumstanţă atenuantă legală, acoperirea ... Click pentru abonare
2.
În doctrină, circumstanţele au fost definite ca fiind acel ... Vezi mai mult
În doctrină, circumstanţele au fost definite ca fiind acel complex de date, împrejurări, stări, calităţi sau situaţii care însoţesc săvârşirea ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Identificarea şi reţinerea unor circumstanţe atenuante pun în valoare ... Vezi mai mult
Identificarea şi reţinerea unor circumstanţe atenuante pun în valoare indulgenţa judecătorului. Circumstanţele atenuante adaptează pedeapsa, modificând în același timp situaţia ... Click pentru abonare
4.
Circumstanța atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. (1) ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. d) C.pen. nu poate fi reținută în cazul infracţiunilor contra ... Click pentru abonare
5.
Este posibilă reținerea circumstanței atenuante prevăzută de art. 75 ... Vezi mai mult
Este posibilă reținerea circumstanței atenuante prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. a) C.pen. în cazul infracțiunilor pentru care nu ... Click pentru abonare
6.
Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, ... Vezi mai mult
Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute ... Click pentru abonare
7.
Circumstanțele legale sunt obligatorii pentru organele judiciare, întrucât ele ... Vezi mai mult
Circumstanțele legale sunt obligatorii pentru organele judiciare, întrucât ele nu diferă de la o infracțiune la alta sau de la ... Click pentru abonare
8.
Provocarea este o circumstanță anterioară. [M. Udroiu, Drept penal. ... Vezi mai mult
Provocarea este o circumstanță anterioară. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura C.H. Beck, București, 2019, p. 457]
9.
Actul de provocare trebuie să îndeplinească o serie de ... Vezi mai mult
Actul de provocare trebuie să îndeplinească o serie de condiții, și anume: (i) să fie realizat prin violență (fizică sau ... Click pentru abonare
10.
Actul de provocare poate fi săvârșit cu orice formă ... Vezi mai mult
Actul de provocare poate fi săvârșit cu orice formă de vinovăție sau chiar de o persoană iresponsabilă, indiferent dacă autorul ... Click pentru abonare
11.
Este evident că o faptă comisă din culpă – ... Vezi mai mult
Este evident că o faptă comisă din culpă – împrejurare cunoscută de autor – este mai puțin aptă să genereze ... Click pentru abonare
12.
Infracțiunea săvârșită în stare de provocare (riposta) trebuie: (i) ... Vezi mai mult
Infracțiunea săvârșită în stare de provocare (riposta) trebuie: (i) comisă față de persoana care a efectuat actul de provocare; (ii) ... Click pentru abonare
13.
În cazul provocării, infracțiunea se comite cu intenție spontană ... Vezi mai mult
În cazul provocării, infracțiunea se comite cu intenție spontană (repentină), împrejurare ce exclude posibilitatea premeditării. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
14.
Pentru reținerea depășirii limitelor legitimei apărări (excesul scuzabil) este ... Vezi mai mult
Pentru reținerea depășirii limitelor legitimei apărări (excesul scuzabil) este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor atacului de la legitima apărare, precum și ... Click pentru abonare
15.
Pot exista situații care să justifice reținerea excesului scuzabil ... Vezi mai mult
Pot exista situații care să justifice reținerea excesului scuzabil chiar și în situația în care făptuitorul acționează fără a se ... Click pentru abonare
16.
Depășirea limitelor legitimei apărări (excesul scuzabil) este o circumstanță ... Vezi mai mult
Depășirea limitelor legitimei apărări (excesul scuzabil) este o circumstanță atenuantă personală. Această circumstanță atenuantă se va reține și în cazul ... Click pentru abonare
17.
Se va reține depășirea limitelor stării de necesitate dacă ... Vezi mai mult
Se va reține depășirea limitelor stării de necesitate dacă sunt îndeplinite toate condițiile de la starea de necesitate și condițiile ... Click pentru abonare
18.
Depășirea limitelor stării de necesitate este o circumstanță atenuantă ... Vezi mai mult
Depășirea limitelor stării de necesitate este o circumstanță atenuantă personală, fiind fără relevanță faptul că participanții la săvârșirea infracțiunii au ... Click pentru abonare
19.
Pentru a se reține circumstanța atenuantă a acoperirii prejudiciului ... Vezi mai mult
Pentru a se reține circumstanța atenuantă a acoperirii prejudiciului material produs prin infracțiune trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) cauza să ... Click pentru abonare
20.
Data limită pentru achitarea integrală a prejudiciului material nu ... Vezi mai mult
Data limită pentru achitarea integrală a prejudiciului material nu este întotdeauna primul termen de judecată stabilit pentru cauza penală, acest ... Click pentru abonare
21.
Doar prejudiciul material reprezentând pierderea efectiv suferită (damnum emergens) ... Vezi mai mult
Doar prejudiciul material reprezentând pierderea efectiv suferită (damnum emergens) se va avea în vedere la individualizarea pedepsei prin reținerea circumtanței ... Click pentru abonare
22.
Chiar dacă inculpatul a acoperit doar o parte din ... Vezi mai mult
Chiar dacă inculpatul a acoperit doar o parte din prejudiciul material solicitat de partea civilă, dacă instanța constată pe baza ... Click pentru abonare
23.
Dacă inculpatul doar a convenit cu partea civilă pe ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul doar a convenit cu partea civilă pe calea unei tranzacții ori a unui acord de mediere o modalitate ... Click pentru abonare
24.
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d) C.pen. produce efecte cu privire la infracțiunile prevăzute de același ... Click pentru abonare
25.
Circumstanța prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d) ... Vezi mai mult
Circumstanța prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d) C.pen. este o circumstanță atenuantă personală. Ea poate fi incidentă și ... Click pentru abonare
26.
Circumstanța atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. 1 ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d) C.pen. nu trebuie confundată cu cauza specială de reducere ... Click pentru abonare
27.
Instanța nu este obligată să rețină circumstanțe atenuante judiciare ... Vezi mai mult
Instanța nu este obligată să rețină circumstanțe atenuante judiciare chiar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ci, doar dacă ... Click pentru abonare
28.
Circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. 2 ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. a) C.pen. poate fi reținută în cazul oricărei infracțiuni, fiind ... Click pentru abonare
29.
Va putea fi analizată necesitatea reținerii circumstanței atenuante judiciare ... Vezi mai mult
Va putea fi analizată necesitatea reținerii circumstanței atenuante judiciare prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. a) C.pen. atunci când ... Click pentru abonare
30.
Circumstanța atenuantă judiciară de la art. 75 alin. 2 ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă judiciară de la art. 75 alin. 2 lit. a) C.pen. este o circumstanță atenuantă personală. [M. Udroiu, Drept ... Click pentru abonare
31.
Circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. 2 ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen. are caracter general. Împrejurările legate de fapta comisă ... Click pentru abonare
32.
Împrejurările anterioare/posterioare referitoare la persoana infractorului pot fi valorificate, ... Vezi mai mult
Împrejurările anterioare/posterioare referitoare la persoana infractorului pot fi valorificate, în principiu, numai în cadrul criteriilor generale de individualizare a pedepsei ... Click pentru abonare
33.
De regulă, circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 ... Vezi mai mult
De regulă, circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen. are caracter real. Excepțiile vizează situațiile ... Click pentru abonare
34.
Circumstanța atenuantă a provocării se va reține în cazul ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă a provocării se va reține în cazul participanților doar în măsura în care și aceștia, la rândul lor, ... Click pentru abonare
35.
Cu excepția circumstanței prevăzute de art. 75 alin. 1 ... Vezi mai mult
Cu excepția circumstanței prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. d) C.pen. care este o circumstanță ulterioară, toate celelalte circumstanțe ... Click pentru abonare
36.
Teoretic, actul provocator, chiar perceput corect de către persoana ... Vezi mai mult
Teoretic, actul provocator, chiar perceput corect de către persoana care ripostează ca fiind din culpă, va putea conduce la reținerea ... Click pentru abonare
37.
În situația în care inculpatul comite inițial un atac ... Vezi mai mult
În situația în care inculpatul comite inițial un atac care justifică o legitimă apărare din partea victimei, acțiunea sa este ... Click pentru abonare
38.
Dacă autorul a crezut că ripostează contra persoanei provocatoare, ... Vezi mai mult
Dacă autorul a crezut că ripostează contra persoanei provocatoare, pe fondul tulburării psihice, se vor reține efectele atenuantei. Dacă însă ... Click pentru abonare
39.
În cazul excesului scuzabil, depășirea proporției se poate realiza ... Vezi mai mult
În cazul excesului scuzabil, depășirea proporției se poate realiza atât cu intenție, cât și din culpă. De exemplu, în cazul ... Click pentru abonare
40.
Excesul scuzabil reprezintă o circumstanță reală. Elementul subiectiv se ... Vezi mai mult
Excesul scuzabil reprezintă o circumstanță reală. Elementul subiectiv se verifică doar pentru a constata daca se impune reținerea cauzei de ... Click pentru abonare
41.
Depășirea limitelor stării de necesitate reprezintă o circumstanță reală. ... Vezi mai mult
Depășirea limitelor stării de necesitate reprezintă o circumstanță reală. [F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal, Partea generală, vol. II, Ed. ... Click pentru abonare
42.
Circumstanța legală prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. ... Vezi mai mult
Circumstanța legală prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. d) C.pen. este incidentă în mod obligatoriu atunci când sunt îndeplinite ... Click pentru abonare
43.
S-ar putea circumscrie circumstanței prevăzute de art. 75 alin. ... Vezi mai mult
S-ar putea circumscrie circumstanței prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen. și acele împrejurări legate de făptuitor sau ... Click pentru abonare
44.
Spre deosebire de cauzele de atenuare/agravare (tentativa, procedura acordului ... Vezi mai mult
Spre deosebire de cauzele de atenuare/agravare (tentativa, procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, recidiva, concursul de infracțiuni, pluralitatea intermediară), circumstanțele, ... Click pentru abonare
45.
În cazul depășirii limitelor stării de necesitate, fapta comisă ... Vezi mai mult
În cazul depășirii limitelor stării de necesitate, fapta comisă din culpă fără prevedere va atrage incidența cauzei care înlătură caracterul ... Click pentru abonare
46.
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. a) C.pen. se va reține și în cazul desistării sau al ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

47.
În opinie separată, consider că, raportat la natura şi ... Vezi mai mult
În opinie separată, consider că, raportat la natura şi gravitatea infracţiunilor, împrejurările concrete de săvârşire, folosindu-se de calitatea sa de ... Click pentru abonare
48.
Curtea, în majoritate, va avea în vedere criteriile generale ... Vezi mai mult
Curtea, în majoritate, va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., ţinând seama de gradul ... Click pentru abonare
49.
Susţinerile inculpatului formulate în faţa instanţei în sensul că ... Vezi mai mult
Susţinerile inculpatului formulate în faţa instanţei în sensul că persoana vătămata l-a lovit primul, şi de altfel a generat întregul ... Click pentru abonare
50.
În cauză a existat un atac din partea victimei ... Vezi mai mult
În cauză a existat un atac din partea victimei care a agresat prima inculpatul lovindu-l cu pumnii, deşi acesta avea ... Click pentru abonare
51.
Curtea constată că, la individualizarea pedepselor, prima instanță nu ... Vezi mai mult
Curtea constată că, la individualizarea pedepselor, prima instanță nu a dat eficiență sporită împrejurărilor și modalității de comitere a faptelor-apelantul-inculpat ... Click pentru abonare
52.
În acest sens, este de observat că circumstanţa atenuantă ... Vezi mai mult
În acest sens, este de observat că circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. a) C.pen. constă ... Click pentru abonare
53.
Luând în considerare participația inculpatei, natura infracțiunii comise Curtea ... Vezi mai mult
Luând în considerare participația inculpatei, natura infracțiunii comise Curtea apreciază că pot fi reținute circumstanțe atenuante în sensul art. 75 ... Click pentru abonare
54.
Curtea apreciază că fapta inculpatului de a aplica mai ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că fapta inculpatului de a aplica mai multe lovituri de briceag inculpatului – persoană vătămată, revoltat fiind de ... Click pentru abonare
55.
Curtea reține cu relevanță cauzală împrejurarea că între inculpați ... Vezi mai mult
Curtea reține cu relevanță cauzală împrejurarea că între inculpați și numitele (…) existau relații de concubinaj și ulterior de căsătorie, ... Click pentru abonare
56.
Raportat la împrejurările în care inculpatul a adoptat conduita ... Vezi mai mult
Raportat la împrejurările în care inculpatul a adoptat conduita agresivă, Curtea va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă legală a ... Click pentru abonare
57.
Spre deosebire de circumstanțele atenuante legale, care odată constatate ... Vezi mai mult
Spre deosebire de circumstanțele atenuante legale, care odată constatate sunt obligatoriu a fi reținute de instanță, circumstanțele atenuante judiciare sunt ... Click pentru abonare
58.
Provocarea reprezintă o circumstanță atenuantă legală generală ce constă ... Vezi mai mult
Provocarea reprezintă o circumstanță atenuantă legală generală ce constă în săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană aflată într-o stare ... Click pentru abonare
59.
Este dovedit în cauză că în data de 15.05.2015 ... Vezi mai mult
Este dovedit în cauză că în data de 15.05.2015 inculpatul CD a solicitat, inculpatului VF și numitului MA, deținuți și ... Click pentru abonare
60.
Instanța de apel apreciază că obiectul juridic al contrabandei ... Vezi mai mult
Instanța de apel apreciază că obiectul juridic al contrabandei este multiplu chiar dacă infracțiunea nu este una complexă. Astfel în ... Click pentru abonare
61.
Legiuitorul a statuat prin dispozițiile art. 75 alin. 2 ... Vezi mai mult
Legiuitorul a statuat prin dispozițiile art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen., prin sintagma „împrejurările legate de faptă”, că pot ... Click pentru abonare
62.
Curtea consideră că, față de legea penală mai favorabilă ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, față de legea penală mai favorabilă stabilită ca fiind incidentă în cauză, dispozițiile art. 10 alin. 1 ... Click pentru abonare
63.
Deși în apărare s-a invocat în subsidiar starea de ... Vezi mai mult
Deși în apărare s-a invocat în subsidiar starea de provocare, Curtea va reține că nu sunt îndeplinite condițiile pentru reținerea ... Click pentru abonare
64.
Legea penală nu cere ca fapta provocatorului să fie ... Vezi mai mult
Legea penală nu cere ca fapta provocatorului să fie la fel de gravă ca fapta ripostă a celui provocat, dar ... Click pentru abonare
65.
În ceea ce privește cererea inculpatului de reținere în ... Vezi mai mult
În ceea ce privește cererea inculpatului de reținere în favoarea sa a circumstanței atenuante prevăzute de art. 75 alin. 1 ... Click pentru abonare
66.
Curtea consideră că inculpatul nu a acționat sub stăpânirea ... Vezi mai mult
Curtea consideră că inculpatul nu a acționat sub stăpânirea vreunei tulburări, produsă de partea vătămată, întrucât faptul că a încercat ... Click pentru abonare
67.
Gesturile persoanei vătămate, de a-l călca pe picior pe ... Vezi mai mult
Gesturile persoanei vătămate, de a-l călca pe picior pe inculpat, de a-l îmbrânci și de a-l prinde de bărbie, au ... Click pentru abonare
68.
Pentru existența stării de provocare este necesar ca infracțiunea ... Vezi mai mult
Pentru existența stării de provocare este necesar ca infracțiunea să constituie o ripostă la fapta victimei, care însă să nu ... Click pentru abonare
69.
Nu poate fi reținută în cauză nici circumstanța atenuantă ... Vezi mai mult
Nu poate fi reținută în cauză nici circumstanța atenuantă a depășirii stării de necesitate prevăzută de art. 73 lit. a) ... Click pentru abonare
70.
Înalta Curte reține că referitor la infracțiunea de evaziune ... Vezi mai mult
Înalta Curte reține că referitor la infracțiunea de evaziune fiscală, în speța de față este aplicabilă cauza specială de reducere ... Click pentru abonare
71.
În ceea ce privește reținerea stării de provocare, Curtea ... Vezi mai mult
În ceea ce privește reținerea stării de provocare, Curtea constată la fel ca și prima instanță că între inculpat și ... Click pentru abonare
72.
Instanța de fond a reținut însă scuza provocării, deoarece ... Vezi mai mult
Instanța de fond a reținut însă scuza provocării, deoarece comportamentul părții vătămate a generat în psihicul inculpatului o puternică tulburare, ... Click pentru abonare
73.
Nu s-a reținut nici circumstanța atenuantă a provocării în ... Vezi mai mult
Nu s-a reținut nici circumstanța atenuantă a provocării în cazul inculpatului B., deoarece cel care a provocat victima este însuși ... Click pentru abonare
74.
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării ... Vezi mai mult
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării este necesar ca victima infracțiunii să fi avut o atitudine agresivă ... Click pentru abonare
75.
Instanța reține că în mod eronat în rechizitoriu a ... Vezi mai mult
Instanța reține că în mod eronat în rechizitoriu a fost reținută și circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 1 ... Click pentru abonare
76.
Circumstanța atenuantă a provocării se reține atunci când victima ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă a provocării se reține atunci când victima infracțiunii a avut o atitudine agresivă ori un comportament care să ... Click pentru abonare
77.
În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a ... Vezi mai mult
În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a conturat opinia potrivit căreia, deşi legea nu cere ca actul provocator ... Click pentru abonare
78.
Împrejurarea că inculpații nu au antecedente penale nu justifică ... Vezi mai mult
Împrejurarea că inculpații nu au antecedente penale nu justifică prin ea însăși, considerarea ei ca circumstanță atenuantă, și în consecință, ... Click pentru abonare
79.
Simpla manifestare a victimei de a se adresa fiului ... Vezi mai mult
Simpla manifestare a victimei de a se adresa fiului inculpatului cu apelativul „năsos” nu era în măsură să inducă inculpatului ... Click pentru abonare
80.
Starea de provocare nu poate fi reţinută atunci când ... Vezi mai mult
Starea de provocare nu poate fi reţinută atunci când infractorul, prin anumite acte (în speţă acte de violenţă) a determinat ... Click pentru abonare
81.
În mod greșit prima instanță a reținut incidența legitimei ... Vezi mai mult
În mod greșit prima instanță a reținut incidența legitimei apărări, însă, raportat la contribuția proprie a persoanei vătămate în determinarea ... Click pentru abonare
82.
Circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută în art. 74 alin. (1) ... Vezi mai mult
Circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută în art. 74 alin. (1) lit. a) C.pen. anterior nu poate constitui circumstanţă atenuantă judiciară conform ... Click pentru abonare
83.
S-a apreciat că în favoarea inculpatului M.C. nu poate ... Vezi mai mult
S-a apreciat că în favoarea inculpatului M.C. nu poate fi însă reţinută circumstanţa atenuantă legală a provocării, faţă de următoarele ... Click pentru abonare
84.
Astfel, din succesiunea faptelor, instanţa de fond a reţinut ... Vezi mai mult
Astfel, din succesiunea faptelor, instanţa de fond a reţinut circumstanţa atenuantă a provocării în favoarea inculpatului, în condiţiile în care ... Click pentru abonare
85.
Totuşi, sunt întrunite condiţiile provocării, ca şi circumstanţă atenuantă, ... Vezi mai mult
Totuşi, sunt întrunite condiţiile provocării, ca şi circumstanţă atenuantă, întrucât provocarea presupune săvârşirea unei fapte penale sub imperiul unei puternice ... Click pentru abonare
86.
Comportamentul violent al victimei, anterior datei de 19 ianuarie ... Vezi mai mult
Comportamentul violent al victimei, anterior datei de 19 ianuarie 2013, caracterul aproape permanent și de durată al acestuia, faptul că ... Click pentru abonare
87.
Faptul că partea vătămată a adresat injurii inculpatului nu ... Vezi mai mult
Faptul că partea vătămată a adresat injurii inculpatului nu poate fi reţinut de instanţă sub forma scuzei provocării, atâta vreme ... Click pentru abonare
88.
Propunerile cu tentă sexuală pe care le-ar fi făcut ... Vezi mai mult
Propunerile cu tentă sexuală pe care le-ar fi făcut victima asupra infractorului, cu aproximativ 6 ani înainte de săvârșirea infracțiunii, ... Click pentru abonare
89.
Faptele au un grad de pericol social ridicat. În ... Vezi mai mult
Faptele au un grad de pericol social ridicat. În cauză a fost transportată o cantitate foarte mare de heroină, a ... Click pentru abonare
90.
Este în general admis ca atunci când actul provocator ... Vezi mai mult
Este în general admis ca atunci când actul provocator săvârșit de victimă a fost precedat de o agresiune sau de ... Click pentru abonare
91.
Tentativa la infracțiunea de omor este săvârșită în condițiile ... Vezi mai mult
Tentativa la infracțiunea de omor este săvârșită în condițiile circumstanței atenuante legale a provocării, după ce a fost agresat de ... Click pentru abonare
92.
În condițiile în care victima doar l-a împins pe ... Vezi mai mult
În condițiile în care victima doar l-a împins pe inculpat, iar acesta l-a lovit imediat cu cuțitul, împrejurare ce a ... Click pentru abonare
93.
Pentru reținerea scuzei provocării trebuie îndeplinite mai multe condiții, ... Vezi mai mult
Pentru reținerea scuzei provocării trebuie îndeplinite mai multe condiții, respectiv: infracțiunea să fi fost săvârșită sub stăpânirea unei puternice tulburări ... Click pentru abonare
94.
Legea a ținut seama și de existența altor situații ... Vezi mai mult
Legea a ținut seama și de existența altor situații decât cele două menționate anterior, și anume că în cazul depășirii ... Click pentru abonare
95.
Dacă infracțiunea de tâlhărie a fost săvârșită asupra unui ... Vezi mai mult
Dacă infracțiunea de tâlhărie a fost săvârșită asupra unui minor, într-un loc public și în timpul nopții, prin agresiuni fizice ... Click pentru abonare
96.
Pentru a reține circumstanța atenuantă a provocării, nu este ... Vezi mai mult
Pentru a reține circumstanța atenuantă a provocării, nu este suficient ca persoana vătămată să aibă o comportare injurioasă sau amenințătoare, ... Click pentru abonare
97.
În cazul săvârșirii tentativei la infracțiunea de omor, acțiunea ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii tentativei la infracțiunea de omor, acțiunea persoanei vătămate de a nu recunoaște o datorie, cu consecința refuzului ... Click pentru abonare
98.
Nu sunt întrunite cerințele depășirii limitelor legitimei apărări atunci ... Vezi mai mult
Nu sunt întrunite cerințele depășirii limitelor legitimei apărări atunci când inculpatul i-a aplicat victimei o lovitură de cuțit, în urma ... Click pentru abonare
99.
În cauză inculpatul a fost cel care a provocat ... Vezi mai mult
În cauză inculpatul a fost cel care a provocat incidentul, neexistând nicio legătură de cauzalitate între acțiunea persoanei vătămate și ... Click pentru abonare
100.
În cazul concursului real de infracțiuni, efectele circumstanțelor atenuante ... Vezi mai mult
În cazul concursului real de infracțiuni, efectele circumstanțelor atenuante judiciare pot viza toate infracțiunile concurente sau doar pe unele dintre ... Click pentru abonare
101.
Întrucât, pe de o parte, victima a intervenit pentru ... Vezi mai mult
Întrucât, pe de o parte, victima a intervenit pentru aplanarea conflictului, dar după ce atacul inculpatului a încetat partea vătămată ... Click pentru abonare
102.
Curtea concluzionează că se impune tragerea la răspundere civilă ... Vezi mai mult
Curtea concluzionează că se impune tragerea la răspundere civilă a inculpaţilor, fiind însă firesc ca partea civilă să își asume ... Click pentru abonare
103.
Stabilirea despăgubirilor civile, în cazul infracțiunilor comise ca urmare ... Vezi mai mult
Stabilirea despăgubirilor civile, în cazul infracțiunilor comise ca urmare a provocării victimei, va fi realizată cu luarea în considerare a ... Click pentru abonare
104.
În mod corect nu a reținut instanța de fond ... Vezi mai mult
În mod corect nu a reținut instanța de fond dispozițiile referitoare la legitima apărare ci cele privind circumstanța atenuantă prevăzută ... Click pentru abonare
105.
În ceea ce privește însă infracțiunea prevăzută de art. ... Vezi mai mult
În ceea ce privește însă infracțiunea prevăzută de art. 250 cod penal, respectiv efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, ... Click pentru abonare
106.
Pentru a se reține săvârșirea infracțiunii în stare de ... Vezi mai mult
Pentru a se reține săvârșirea infracțiunii în stare de provocare, se impune, potrivit art. 75 alin. 1 lit. a) din ... Click pentru abonare
107.
Curtea are în vedere că între incupat şi persoana ... Vezi mai mult
Curtea are în vedere că între incupat şi persoana vătămată exista o stare de tensiune mai veche, iar la data ... Click pentru abonare
108.
Inculpatul se bucură de circumstanţe personale preponderent favorabile, având ... Vezi mai mult
Inculpatul se bucură de circumstanţe personale preponderent favorabile, având în vedere că este tânăr, este absolvent de 12 clase, beneficiază ... Click pentru abonare
109.
Curtea observă că prima instanţă de judecată a apreciat ... Vezi mai mult
Curtea observă că prima instanţă de judecată a apreciat în mod corect asupra necesităţii aplicării în cauză a disp. art. ... Click pentru abonare
110.
Preliminar, instanţa reţine că atât la nivel doctrinar, dar ... Vezi mai mult
Preliminar, instanţa reţine că atât la nivel doctrinar, dar cât şi la nivel jurisprudenţial, s-au conturat două opinii. Potrivit primeia, ... Click pentru abonare
111.
Instanţa de fond a apreciat în mod just că ... Vezi mai mult
Instanţa de fond a apreciat în mod just că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 75 alin. 2 lit. a) ... Click pentru abonare
112.
Curtea constată că în favoarea inculpatei nu poate fi ... Vezi mai mult
Curtea constată că în favoarea inculpatei nu poate fi reţinută circumstanţa atenuantă art. 75 alin. 2 lit. a) Cod penal ... Click pentru abonare
113.
Fapta comisă, de o gravitate relativ ridicată, nu poate ... Vezi mai mult
Fapta comisă, de o gravitate relativ ridicată, nu poate fi contrabalansată de poziția inculpatului, neavând relevanță și consistența circumstanțelor atenuante ... Click pentru abonare
114.
Organele de poliție au încercat oprirea autoturismului condus de ... Vezi mai mult
Organele de poliție au încercat oprirea autoturismului condus de inculpat, însă inculpatul nu a oprit la semnalele acestora, motiv pentru ... Click pentru abonare
115.
În ceea ce privește circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de ... Vezi mai mult
În ceea ce privește circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. a) C.pen. Curtea reține faptul că ... Click pentru abonare
116.
Infracțiunea de „contrabandă” prev. de dispozițiile art. 270 alin. ... Vezi mai mult
Infracțiunea de „contrabandă” prev. de dispozițiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracțiunilor privind ... Click pentru abonare
117.
Situaţia familială tensionată care a condus la săvârşirea infracţiunii ... Vezi mai mult
Situaţia familială tensionată care a condus la săvârşirea infracţiunii asupra unui membru de familie şi starea de sănătate alterată a ... Click pentru abonare
118.
Nefondată este și teza subsidiară a apărării, privind săvârșirea ... Vezi mai mult
Nefondată este și teza subsidiară a apărării, privind săvârșirea faptei de lovire în condițiile circumstanței atenuante legale a provocării, întrucât, ... Click pentru abonare
119.
Reţinerea de către instanţa de fond a circumstanţei atenuante ... Vezi mai mult
Reţinerea de către instanţa de fond a circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. a) din C.pen., este ... Click pentru abonare
120.
Circumstanța atenuantă reprezentată de eforturile depuse de infractor pentru ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă reprezentată de eforturile depuse de infractor pentru a înlătura sau a diminua consecințele infracțiunii comise vizează situațiile în ... Click pentru abonare
121.
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen. vizează, în principal, împrejurări obiective legate de fapta comisă ... Click pentru abonare
122.
Efortul material invocat de prima instanță este strâns legat ... Vezi mai mult
Efortul material invocat de prima instanță este strâns legat de achitarea pretențiilor părții civile până la primul termen de judecată, ... Click pentru abonare
123.
Inculpatul a fost condamnat, în primă instanță, la pedeapsa ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat, în primă instanță, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. ... Click pentru abonare
124.
Infracţiunea de șantaj comisă de inculpat, datorită conţinutul său ... Vezi mai mult
Infracţiunea de șantaj comisă de inculpat, datorită conţinutul său obiectiv (natura actului de constrângere, un singur act de această natură), ... Click pentru abonare
125.
Cât privește solicitarea apelantului de a se reține în ... Vezi mai mult
Cât privește solicitarea apelantului de a se reține în favoarea sa circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. ... Click pentru abonare
126.
În cauză, având în vedere circumstanțele concrete în care ... Vezi mai mult
În cauză, având în vedere circumstanțele concrete în care s-a comis fapta, Curtea consideră că se impune reținerea circumstanței atenuante ... Click pentru abonare
127.
Cât privește provocarea invocată de apărătorul inculpatului cu ocazia ... Vezi mai mult
Cât privește provocarea invocată de apărătorul inculpatului cu ocazia dezbaterilor, în sensul că, deși se știa că, atunci când consumă ... Click pentru abonare
128.
În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (2) lit. ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (2) lit. b) C.pen., pot constitui circumstanţe atenuante judiciare împrejurările legate de fapta ... Click pentru abonare
129.
Este evident faptul că cele două acțiuni ale victimei, ... Vezi mai mult
Este evident faptul că cele două acțiuni ale victimei, respectiv de a pune mâna la gâtul inculpatului și apoi să-i ... Click pentru abonare
130.
Pentru reținerea circumstanței atenuante a provocării este necesar ca ... Vezi mai mult
Pentru reținerea circumstanței atenuante a provocării este necesar ca actul provocator să fie de o anumită gravitate, adică să fie ... Click pentru abonare
131.
Spre deosebire de circumstanțele atenuante legale, care odată constatate ... Vezi mai mult
Spre deosebire de circumstanțele atenuante legale, care odată constatate sunt obligatoriu a fi reținute de instanță, circumstanțele atenuante judiciare sunt ... Click pentru abonare
132.
Provocarea reprezintă o circumstanță atenuantă legală generală ce constă ... Vezi mai mult
Provocarea reprezintă o circumstanță atenuantă legală generală ce constă în săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană aflată într-o stare ... Click pentru abonare
133.
Este dovedit în cauză că în data de 15.05.2015 ... Vezi mai mult
Este dovedit în cauză că în data de 15.05.2015 inculpatul CD a solicitat, inculpatului VF și numitului MA, deținuți și ... Click pentru abonare
134.
Instanța de apel apreciază că obiectul juridic al contrabandei ... Vezi mai mult
Instanța de apel apreciază că obiectul juridic al contrabandei este multiplu chiar dacă infracțiunea nu este una complexă. Astfel în ... Click pentru abonare
135.
Legiuitorul a statuat prin dispozițiile art. 75 alin. 2 ... Vezi mai mult
Legiuitorul a statuat prin dispozițiile art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen., prin sintagma „împrejurările legate de faptă”, că pot ... Click pentru abonare
136.
Curtea consideră că, față de legea penală mai favorabilă ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, față de legea penală mai favorabilă stabilită ca fiind incidentă în cauză, dispozițiile art. 10 alin. 1 ... Click pentru abonare
137.
Deși în apărare s-a invocat în subsidiar starea de ... Vezi mai mult
Deși în apărare s-a invocat în subsidiar starea de provocare, Curtea va reține că nu sunt îndeplinite condițiile pentru reținerea ... Click pentru abonare
138.
Legea penală nu cere ca fapta provocatorului să fie ... Vezi mai mult
Legea penală nu cere ca fapta provocatorului să fie la fel de gravă ca fapta ripostă a celui provocat, dar ... Click pentru abonare
139.
Avându-se în vedere împrejurările comiterii infracțiunii și starea de ... Vezi mai mult
Avându-se în vedere împrejurările comiterii infracțiunii și starea de pericol creată, respectiv siguranța participanților la trafic, precum și viața personală ... Click pentru abonare
140.
În ceea ce privește cererea inculpatului de reținere în ... Vezi mai mult
În ceea ce privește cererea inculpatului de reținere în favoarea sa a circumstanței atenuante prevăzute de art. 75 alin. 1 ... Click pentru abonare
141.
Curtea consideră că inculpatul nu a acționat sub stăpânirea ... Vezi mai mult
Curtea consideră că inculpatul nu a acționat sub stăpânirea vreunei tulburări, produsă de partea vătămată, întrucât faptul că a încercat ... Click pentru abonare
142.
Gesturile persoanei vătămate, de a-l călca pe picior pe ... Vezi mai mult
Gesturile persoanei vătămate, de a-l călca pe picior pe inculpat, de a-l îmbrânci și de a-l prinde de bărbie, au ... Click pentru abonare
143.
Pentru existența stării de provocare este necesar ca infracțiunea ... Vezi mai mult
Pentru existența stării de provocare este necesar ca infracțiunea să constituie o ripostă la fapta victimei, care însă să nu ... Click pentru abonare
144.
Nu poate fi reținută în cauză nici circumstanța atenuantă ... Vezi mai mult
Nu poate fi reținută în cauză nici circumstanța atenuantă a depășirii stării de necesitate prevăzută de art. 73 lit. a) ... Click pentru abonare
145.
Înalta Curte reține că referitor la infracțiunea de evaziune ... Vezi mai mult
Înalta Curte reține că referitor la infracțiunea de evaziune fiscală, în speța de față este aplicabilă cauza specială de reducere ... Click pentru abonare
146.
În ceea ce privește reținerea stării de provocare, Curtea ... Vezi mai mult
În ceea ce privește reținerea stării de provocare, Curtea constată la fel ca și prima instanță că între inculpat și ... Click pentru abonare
147.
Instanța de fond a reținut însă scuza provocării, deoarece ... Vezi mai mult
Instanța de fond a reținut însă scuza provocării, deoarece comportamentul părții vătămate a generat în psihicul inculpatului o puternică tulburare, ... Click pentru abonare
148.
Nu s-a reținut nici circumstanța atenuantă a provocării în ... Vezi mai mult
Nu s-a reținut nici circumstanța atenuantă a provocării în cazul inculpatului B., deoarece cel care a provocat victima este însuși ... Click pentru abonare
149.
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării ... Vezi mai mult
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării este necesar ca victima infracțiunii să fi avut o atitudine agresivă ... Click pentru abonare
150.
Instanța reține că în mod eronat în rechizitoriu a ... Vezi mai mult
Instanța reține că în mod eronat în rechizitoriu a fost reținută și circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 1 ... Click pentru abonare
151.
Circumstanța atenuantă a provocării se reține atunci când victima ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă a provocării se reține atunci când victima infracțiunii a avut o atitudine agresivă ori un comportament care să ... Click pentru abonare
152.
În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a ... Vezi mai mult
În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a conturat opinia potrivit căreia, deşi legea nu cere ca actul provocator ... Click pentru abonare
153.
Împrejurarea că inculpații nu au antecedente penale nu justifică ... Vezi mai mult
Împrejurarea că inculpații nu au antecedente penale nu justifică prin ea însăși, considerarea ei ca circumstanță atenuantă, și în consecință, ... Click pentru abonare
154.
Simpla manifestare a victimei de a se adresa fiului ... Vezi mai mult
Simpla manifestare a victimei de a se adresa fiului inculpatului cu apelativul „năsos” nu era în măsură să inducă inculpatului ... Click pentru abonare
155.
Starea de provocare nu poate fi reţinută atunci când ... Vezi mai mult
Starea de provocare nu poate fi reţinută atunci când infractorul, prin anumite acte (în speţă acte de violenţă) a determinat ... Click pentru abonare
156.
În mod greșit prima instanță a reținut incidența legitimei ... Vezi mai mult
În mod greșit prima instanță a reținut incidența legitimei apărări, însă, raportat la contribuția proprie a persoanei vătămate în determinarea ... Click pentru abonare
157.
Circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută în art. 74 alin. (1) ... Vezi mai mult
Circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută în art. 74 alin. (1) lit. a) C.pen. anterior nu poate constitui circumstanţă atenuantă judiciară conform ... Click pentru abonare
158.
S-a apreciat că în favoarea inculpatului M.C. nu poate ... Vezi mai mult
S-a apreciat că în favoarea inculpatului M.C. nu poate fi însă reţinută circumstanţa atenuantă legală a provocării, faţă de următoarele ... Click pentru abonare
159.
Astfel, din succesiunea faptelor, instanţa de fond a reţinut ... Vezi mai mult
Astfel, din succesiunea faptelor, instanţa de fond a reţinut circumstanţa atenuantă a provocării în favoarea inculpatului, în condiţiile în care ... Click pentru abonare
160.
Totuşi, sunt întrunite condiţiile provocării, ca şi circumstanţă atenuantă, ... Vezi mai mult
Totuşi, sunt întrunite condiţiile provocării, ca şi circumstanţă atenuantă, întrucât provocarea presupune săvârşirea unei fapte penale sub imperiul unei puternice ... Click pentru abonare
161.
Comportamentul violent al victimei, anterior datei de 19 ianuarie ... Vezi mai mult
Comportamentul violent al victimei, anterior datei de 19 ianuarie 2013, caracterul aproape permanent și de durată al acestuia, faptul că ... Click pentru abonare
162.
Faptul că partea vătămată a adresat injurii inculpatului nu ... Vezi mai mult
Faptul că partea vătămată a adresat injurii inculpatului nu poate fi reţinut de instanţă sub forma scuzei provocării, atâta vreme ... Click pentru abonare
163.
Propunerile cu tentă sexuală pe care le-ar fi făcut ... Vezi mai mult
Propunerile cu tentă sexuală pe care le-ar fi făcut victima asupra infractorului, cu aproximativ 6 ani înainte de săvârșirea infracțiunii, ... Click pentru abonare
164.
Faptele au un grad de pericol social ridicat. În ... Vezi mai mult
Faptele au un grad de pericol social ridicat. În cauză a fost transportată o cantitate foarte mare de heroină, a ... Click pentru abonare
165.
Este în general admis ca atunci când actul provocator ... Vezi mai mult
Este în general admis ca atunci când actul provocator săvârșit de victimă a fost precedat de o agresiune sau de ... Click pentru abonare
166.
Tentativa la infracțiunea de omor este săvârșită în condițiile ... Vezi mai mult
Tentativa la infracțiunea de omor este săvârșită în condițiile circumstanței atenuante legale a provocării, după ce a fost agresat de ... Click pentru abonare
167.
În condițiile în care victima doar l-a împins pe ... Vezi mai mult
În condițiile în care victima doar l-a împins pe inculpat, iar acesta l-a lovit imediat cu cuțitul, împrejurare ce a ... Click pentru abonare
168.
Pentru reținerea scuzei provocării trebuie îndeplinite mai multe condiții, ... Vezi mai mult
Pentru reținerea scuzei provocării trebuie îndeplinite mai multe condiții, respectiv: infracțiunea să fi fost săvârșită sub stăpânirea unei puternice tulburări ... Click pentru abonare
169.
Legea a ținut seama și de existența altor situații ... Vezi mai mult
Legea a ținut seama și de existența altor situații decât cele două menționate anterior, și anume că în cazul depășirii ... Click pentru abonare
170.
Dacă infracțiunea de tâlhărie a fost săvârșită asupra unui ... Vezi mai mult
Dacă infracțiunea de tâlhărie a fost săvârșită asupra unui minor, într-un loc public și în timpul nopții, prin agresiuni fizice ... Click pentru abonare
171.
Pentru a reține circumstanța atenuantă a provocării, nu este ... Vezi mai mult
Pentru a reține circumstanța atenuantă a provocării, nu este suficient ca persoana vătămată să aibă o comportare injurioasă sau amenințătoare, ... Click pentru abonare
172.
În cazul săvârșirii tentativei la infracțiunea de omor, acțiunea ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii tentativei la infracțiunea de omor, acțiunea persoanei vătămate de a nu recunoaște o datorie, cu consecința refuzului ... Click pentru abonare
173.
Nu sunt întrunite cerințele depășirii limitelor legitimei apărări atunci ... Vezi mai mult
Nu sunt întrunite cerințele depășirii limitelor legitimei apărări atunci când inculpatul i-a aplicat victimei o lovitură de cuțit, în urma ... Click pentru abonare
174.
În cauză inculpatul a fost cel care a provocat ... Vezi mai mult
În cauză inculpatul a fost cel care a provocat incidentul, neexistând nicio legătură de cauzalitate între acțiunea persoanei vătămate și ... Click pentru abonare
175.
În cazul concursului real de infracțiuni, efectele circumstanțelor atenuante ... Vezi mai mult
În cazul concursului real de infracțiuni, efectele circumstanțelor atenuante judiciare pot viza toate infracțiunile concurente sau doar pe unele dintre ... Click pentru abonare
176.
Întrucât, pe de o parte, victima a intervenit pentru ... Vezi mai mult
Întrucât, pe de o parte, victima a intervenit pentru aplanarea conflictului, dar după ce atacul inculpatului a încetat partea vătămată ... Click pentru abonare
177.
Stabilirea despăgubirilor civile, în cazul infracțiunilor comise ca urmare ... Vezi mai mult
Stabilirea despăgubirilor civile, în cazul infracțiunilor comise ca urmare a provocării victimei, va fi realizată cu luarea în considerare a ... Click pentru abonare
178.
Încheierea unui contract de tranzacţie cu persoana vătămată şi ... Vezi mai mult
Încheierea unui contract de tranzacţie cu persoana vătămată şi în achitarea efectivă a unei părţi din suma convenită, aproximativ 45 ... Click pentru abonare