Art. 75. Alte dispoziţii

(1) După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac se judecă de instanţele corespunzătoare din circumscripţia instanţei la care s-a strămutat cauza.
(2) Prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară.
(3) Când strămutarea se dispune în cursul procedurii de cameră preliminară, judecarea cauzei se efectuează de către instanţa la care s-a strămutat cauza, iar procurorul căruia i-a fost restituit dosarul, dacă dispune din nou trimiterea în judecată, va sesiza tot instanţa la care s-a strămutat cauza, cu excepţia situaţiei în care aceasta nu mai este competentă.
(4) În cazul în care se dispune strămutarea judecării căii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, în caz de desfiinţare a sentinţei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de către instanţa corespunzătoare în grad celei care a soluţionat fondul din circumscripţia celei la care s-a strămutat cauza, indicată prin decizia de desfiinţare.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este inadmisibilă sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea unei cereri de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 75 alin. 3 teza finală C.proc.pen. vizează o ... Vezi mai mult
Art. 75 alin. 3 teza finală C.proc.pen. vizează o necompetență materială sau personală. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. ... Click pentru abonare
3.
Este admisibilă cererea de strămutare formulată în cadrul procedurii ... Vezi mai mult
Este admisibilă cererea de strămutare formulată în cadrul procedurii de soluționare a plângerii împotriva soluției de clasare când judecătorul de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea apreciază că procedura camerei preliminare este o nouă ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că procedura camerei preliminare este o nouă fază a procesului penal (iar nu o etapă procesuală a fazei ... Click pentru abonare
5.
Procedura de soluționare de către judecătorul de cameră preliminară ... Vezi mai mult
Procedura de soluționare de către judecătorul de cameră preliminară a plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire penală, conform art. 341 din ... Click pentru abonare
6.
Din interpretarea logică a art. 71-75 C.proc.pen., precum și ... Vezi mai mult
Din interpretarea logică a art. 71-75 C.proc.pen., precum și din întreaga economie a celorlalte norme procedurale care reglementează instituția strămutării ... Click pentru abonare
7.
Admiterea unei cereri de strămutare are ca efect, pe ... Vezi mai mult
Admiterea unei cereri de strămutare are ca efect, pe de o parte, intrarea cauzei în circuitul de judecată la instanța ... Click pentru abonare
8.
Admiterea cererii de strămutare are ca efect, pe de ... Vezi mai mult
Admiterea cererii de strămutare are ca efect, pe de o parte, intrarea cauzei în circuitul de judecată la instanța sau ... Click pentru abonare
9.
Strămutarea judecării unei cauze reprezintă o prorogare de competență ... Vezi mai mult
Strămutarea judecării unei cauze reprezintă o prorogare de competență teritorială între instanțe de același grad, vizând exclusiv faza judecății, nu ... Click pentru abonare
10.
Potrivit prevederilor art. 74 alin. (3) C.proc.pen., în cazul ... Vezi mai mult
Potrivit prevederilor art. 74 alin. (3) C.proc.pen., în cazul în care Înalta Curte de Casație și Justiție găsește cererea de ... Click pentru abonare
11.
În cazul în care s-a dispus strămutarea judecării cauzei ... Vezi mai mult
În cazul în care s-a dispus strămutarea judecării cauzei în apel, iar instanța de control judiciar a dispus rejudecarea cauzei ... Click pentru abonare
12.
Dacă, după introducerea cererii de strămutare și înainte de ... Vezi mai mult
Dacă, după introducerea cererii de strămutare și înainte de soluționarea acesteia, instanța la care se află cauza a cărei strămutare ... Click pentru abonare