Art. 74. Soluţionarea cererii

(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare prin sentinţă.
(2) În cazul în care găseşte cererea întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune strămutarea judecării cauzei la o curte de apel învecinată curţii de la care se solicită strămutarea, iar curtea de apel dispune strămutarea judecării cauzei la una dintre instanţele de acelaşi grad cu instanţa de la care se solicită strămutarea din circumscripţia sa.
(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă hotărăşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat cauza.
(4) Instanţa de la care a fost strămutată cauza, precum şi instanţa la care s-a strămutat cauza vor fi înştiinţate de îndată despre admiterea cererii de strămutare.
(5) Dacă instanţa de la care a fost strămutată cauza a procedat între timp la judecarea cauzei, hotărârea pronunţată este desfiinţată prin efectul admiterii cererii de strămutare.
(6) Sentinţa prevăzută la alin. (1) nu este supusă niciunei căi de atac. [art. 60 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Este inadmisibilă calea extraordinară de atac. Astfel, viciile de ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă calea extraordinară de atac. Astfel, viciile de procedură nu pot fi invocate pe cale contestației în anulare, la ... Click pentru abonare
2.
Chiar dacă se reține o lipsă de imparțialitate colectivă ... Vezi mai mult
Chiar dacă se reține o lipsă de imparțialitate colectivă aceasta se va evidenția și la nivelul individual al completului, respectiv, ... Click pentru abonare
3.
Dacă în cuprinsul sentinței prin care s-a dispus strămutarea ... Vezi mai mult
Dacă în cuprinsul sentinței prin care s-a dispus strămutarea cauzei nu se face referire la actele care se mențin, nulitatea ... Click pentru abonare
4.
În considerarea art. 74 alin. 5 C.proc.pen. ceea ce ... Vezi mai mult
În considerarea art. 74 alin. 5 C.proc.pen. ceea ce se desființează de drept este doar hotărârea pronunțată, nu și actele ... Click pentru abonare
5.
Părțile ar fi limitate doar la punerea de concluzii ... Vezi mai mult
Părțile ar fi limitate doar la punerea de concluzii și prezentarea de înscrisuri în susținerea cererii de strămutare. Dacă părțile ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În raport de prevederile art. 71 C.proc.pen., cu toate ... Vezi mai mult
În raport de prevederile art. 71 C.proc.pen., cu toate că nu s-au identificat indicii concrete că judecarea cauzei nr. (…)/270/2023/a1 ... Click pentru abonare
7.
Aspectele invocate în cererea de strămutare de petenți sunt ... Vezi mai mult
Aspectele invocate în cererea de strămutare de petenți sunt de natură a crea o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorilor Judecătoriei ... Click pentru abonare
8.
Împrejurările invocate de petent referitoare la faptul că, în ... Vezi mai mult
Împrejurările invocate de petent referitoare la faptul că, în opinia sa, este necesar ca o altă instanţă să judece dosarul ... Click pentru abonare
9.
Verificarea inadmisibilității cererii se verifică înainte de analiza manifestării ... Vezi mai mult
Verificarea inadmisibilității cererii se verifică înainte de analiza manifestării de voință ulterioară a petentului de a renunța la cerere. [CA ... Click pentru abonare
10.
Admiterea cererii de strămutare are ca efect, pe de ... Vezi mai mult
Admiterea cererii de strămutare are ca efect, pe de o parte, intrarea cauzei în circuitul de judecată la instanța sau ... Click pentru abonare
11.
Efectul admiterii cererii de strămutare, constând în desființarea hotărârii ... Vezi mai mult
Efectul admiterii cererii de strămutare, constând în desființarea hotărârii pronunțate de instanța de la care s-a cerut strămutarea, prevalează asupra ... Click pentru abonare
12.
În cadrul soluţionării cererii de strămutare părţile nu se ... Vezi mai mult
În cadrul soluţionării cererii de strămutare părţile nu se citează, ci se încunoștinţează potrivit prevederilor art. 73 alin. 2 C.proc.pen., ... Click pentru abonare