Art. 72. Cererea de strămutare şi efectele acesteia

(1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror.
(2) Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept.
(3) La cerere se anexează înscrisurile pe care aceasta se întemeiază.
(4) În cerere se face menţiune dacă inculpatul este supus unei măsuri preventive.
(5) Cererea se înaintează de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel competente împreună cu înscrisurile anexate.
(6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate solicita informaţii de la preşedintele instanţei de unde se solicită strămutarea sau de la preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare. Când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer preşedintelui curţii de apel la care se află cauza a cărei strămutare se cere. Când curtea de apel competentă este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer preşedintelui tribunalului la care se află cauza a cărei strămutare se cere.
(7) În cazul respingerii cererii de strămutare, în aceeaşi cauză nu mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi motive.
(8) Introducerea unei cereri de strămutare nu suspendă judecarea cauzei. [art. 55 alin. 2, art. 56-57, art. 61 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este inadmisibilă sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea unei cereri de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Petenta este nemulţumită, în esenţă, de prestaţia judecătorilor şi ... Vezi mai mult
Petenta este nemulţumită, în esenţă, de prestaţia judecătorilor şi a procurorilor, care ar fi comis nenumărate abuzuri faţă de domnia ... Click pentru abonare
3.
Strămutarea judecării unei cauze se dispune de la instanţa ... Vezi mai mult
Strămutarea judecării unei cauze se dispune de la instanţa competentă pe rolul căreia se află cauza la o altă instanţă ... Click pentru abonare