Art. 7. Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale

(1) Procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3).
(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.
(3) În cazurile prevăzute expres de lege, procurorul pune în mişcare şi exercită acţiunea penală după introducerea plângerii prealabile a persoanei vătămate sau după obţinerea autorizării ori sesizării organului competent sau după îndeplinirea unei alte condiţii prevăzută de lege. [art. 2 alin. 2 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 7 C.proc.pen. reglementează în realitate oficialitatea, cauzele de ... Vezi mai mult
Art. 7 C.proc.pen. reglementează în realitate oficialitatea, cauzele de disponibilitate, precum și posibilitatea aplicării principiului oportunității. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
2.
Principiul rolului activ al organelor judiciare în desfășurarea procesului ... Vezi mai mult
Principiul rolului activ al organelor judiciare în desfășurarea procesului penal nu mai este prevăzut. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, ... Click pentru abonare
3.
Reglementarea principiului oportunității urmăririi penale contribuie la asigurarea celerității, ... Vezi mai mult
Reglementarea principiului oportunității urmăririi penale contribuie la asigurarea celerității, diversificării și adaptării reacției penale a statului față de persoanele care ... Click pentru abonare