Art. 68. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării

(1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară se soluţionează de un judecător de la aceeaşi instanţă.
(2) Abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un alt complet de judecată.
(3) Abţinerea sau recuzarea magistratului-asistent se soluţionează de completul de judecată.
(4) Abţinerea sau recuzarea grefierului se soluţionează de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de completul de judecată.
(5) Soluţionarea abţinerii sau recuzării se face, în cel mult 24 de ore, în camera de consiliu. Dacă apreciază necesar pentru soluţionarea cererii, judecătorul sau completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări şi poate asculta procurorul, subiecţii procesuali principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită.
(6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.
(7) Încheierea prin care se soluţionează abţinerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac.
(8) Când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu poate fi desemnat un judecător din cadrul aceleiaşi instanţe sau, în cazul instanţelor organizate pe secţii, din cadrul aceleiaşi secţii şi nici din cadrul unei secţii cu aceeaşi specializare, cererea se soluţionează de un judecător de la instanţa ierarhic superioară.
(9) La instanţele care nu sunt organizate pe secţii, în cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea şi nu se poate desemna un judecător de la instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.
(91) În cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea, dacă instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei este organizată pe secţii şi nu se poate desemna un judecător de la secţia corespunzătoare a acestei instanţe, soluţionarea cauzei se realizează de o altă secţie a aceleiaşi instanţe, care are aceeaşi specializare. Dacă nu există o secţie cu aceeaşi specializare, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.
(10) Dispoziţiile alin. (8) – (91) se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării abţinerii sau recuzării judecătorului care face parte din completul de judecată. [art. 52 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se judecă ... Vezi mai mult
Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se judecă de complete constituite în compunerea prevăzută de lege pentru soluţionarea cauzei ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Decizia nr. 69/2007 pronunțată de secțiile unite ale Înalte ... Vezi mai mult
Decizia nr. 69/2007 pronunțată de secțiile unite ale Înalte Curți de Casație și Justiție își menține valabilitatea doar parțial, „cu ... Click pentru abonare
3.
În ipoteza abținerii unui judecător de la instanța inferioară ... Vezi mai mult
În ipoteza abținerii unui judecător de la instanța inferioară care face parte dintr-un complet de contestație, dacă la instanța din ... Click pentru abonare
4.
Cazul de incompatibilitate trebuie dovedit, fie cu înscrisuri, extrase ... Vezi mai mult
Cazul de incompatibilitate trebuie dovedit, fie cu înscrisuri, extrase ale declarațiilor de avere, articole publicate în presă etc. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
5.
Dacă în minuta încheierii prin care s-a admis declarația ... Vezi mai mult
Dacă în minuta încheierii prin care s-a admis declarația de abținere sau cererea de recuzare nu se menționează actele sau ... Click pentru abonare
6.
După admiterea abținerii sau a recuzării, dosarul se repartizează ... Vezi mai mult
După admiterea abținerii sau a recuzării, dosarul se repartizează aleatoriu. Dacă abținerea sau recuzarea vizează unul sau mai mulți membrii ... Click pentru abonare
7.
Lipsa de imparțialitate a judecătorului de fond se poate ... Vezi mai mult
Lipsa de imparțialitate a judecătorului de fond se poate invoca în calea de atac a apelului. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
8.
Incompatibilitatea judecătorului de drepturi și libertăți se poate invoca ... Vezi mai mult
Incompatibilitatea judecătorului de drepturi și libertăți se poate invoca în procedura de cameră preliminară. În cazul în care incompatibilitatea se ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
Dat fiind faptul că petentul este în prezent (începând ... Vezi mai mult
Dat fiind faptul că petentul este în prezent (începând cu noul an şcolar) profesor de informatică la clasa fiicei judecătorului ... Click pentru abonare
10.
În temeiul dispoziţiilor art. 68 alin. (9) C.proc.pen., care ... Vezi mai mult
În temeiul dispoziţiilor art. 68 alin. (9) C.proc.pen., care nu fac disctincţie între instanţele civile şi instanţele militare, Înalta Curte ... Click pentru abonare
11.
Instanța de apel urmează a analiza dacă în privința ... Vezi mai mult
Instanța de apel urmează a analiza dacă în privința judecătorului care a soluționat cauza în primă instanță era incident vreun ... Click pentru abonare
12.
Recuzarea judecătorului cu ocazia acordării cuvântului pe fondul cauzei ... Vezi mai mult
Recuzarea judecătorului cu ocazia acordării cuvântului pe fondul cauzei îl determină pe acesta să nu treacă la judecarea ei. Din ... Click pentru abonare