Art. 67. Recuzarea

(1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.
(2) Cererea de recuzare se formulează doar împotriva persoanei din cadrul organului de cercetare penală, a procurorului sau a judecătorului care efectuează activităţi judiciare în cauză. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului sau a procurorului chemat să decidă asupra recuzării.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării magistratului-asistent şi grefierului.
(4) Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare persoană în parte, a cazului de incompatibilitate invocat şi a temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare formulată oral se consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de şedinţă.
(5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2) – (4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau completul în faţa căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunţă asupra măsurilor preventive. [art. 51 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Reglementarea art. 67 alin. (6) C.proc.pen. este justificată prin ... Vezi mai mult
Reglementarea art. 67 alin. (6) C.proc.pen. este justificată prin faptul că, dacă cererea de recuzare este admisă, acest aspect nu ... Click pentru abonare
2.
În ceea ce priveşte art. 67 alin. (2) din ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte art. 67 alin. (2) din Codul de procedură penală, acesta este criticat în raport cu exigenţele ... Click pentru abonare
3.
Se susține că prevederile art. 67 alin. (5) teza ... Vezi mai mult
Se susține că prevederile art. 67 alin. (5) teza finală din Codul de procedură penală sunt neconstituționale întrucât permit ca ... Click pentru abonare
4.
Completul de judecată în faţa căruia se formulează cererea ... Vezi mai mult
Completul de judecată în faţa căruia se formulează cererea de recuzare trebuie să examineze formal existenţa sau inexistenţa în conţinutul ... Click pentru abonare
5.
Prin recuzare se înţelege manifestarea de voinţă a uneia ... Vezi mai mult
Prin recuzare se înţelege manifestarea de voinţă a uneia dintre părţi sau a procurorului, prin care se solicită ca persoana ... Click pentru abonare
6.
Curtea constată că recuzarea este o instituţie reglementată în ... Vezi mai mult
Curtea constată că recuzarea este o instituţie reglementată în scopul asigurării respectării dispoziţiilor legale referitoare la incompatibilitate, aplicabilă în lipsa ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Recuzarea poate rezolva starea de incompatibilitate nu doar atunci ... Vezi mai mult
Recuzarea poate rezolva starea de incompatibilitate nu doar atunci când nu s-a formulat o declarație de abținere, ci și atunci ... Click pentru abonare
8.
Probitatea profesională a judecătorului nu poate fi contestată prin ... Vezi mai mult
Probitatea profesională a judecătorului nu poate fi contestată prin intermediul acestei proceduri, ci doar existența riscului lipsei de imparțialitate a ... Click pentru abonare
9.
Cerere de recuzare nu este admisibilă atunci când: - ... Vezi mai mult
Cerere de recuzare nu este admisibilă atunci când: - nu se invocă vreun caz de incompatibilitate; - nu se invocă ... Click pentru abonare
10.
Cererea de recuzare reiterată pe același temei de drept, ... Vezi mai mult
Cererea de recuzare reiterată pe același temei de drept, dar cu un temei de fapt diferit, necunoscut anterior, este admisibilă. ... Click pentru abonare
11.
Ar fi oportună reglementarea unui termen pentru formularea cererii ... Vezi mai mult
Ar fi oportună reglementarea unui termen pentru formularea cererii de recuzare, după aflarea stării de incompatibilitate, de pildă, primul termen ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
S-a susţinut în esenţă că prezumţia de imparţialitate a ... Vezi mai mult
S-a susţinut în esenţă că prezumţia de imparţialitate a preşedintelui completului de judecatǎ C1DE ar fi afectată, în motivarea cererii, ... Click pentru abonare
13.
Cererea de recuzare formulată de fratele petentului deținut, în ... Vezi mai mult
Cererea de recuzare formulată de fratele petentului deținut, în numele acestuia din urmă, este inadmisibilă. Această cerere a fost formulată ... Click pentru abonare
14.
În mod greșit declarația de abținere a fost transmisă ... Vezi mai mult
În mod greșit declarația de abținere a fost transmisă spre soluționare la instanța ierarhic superioară, de vreme ce în compunerea ... Click pentru abonare
15.
Având în vedere că cererea de recuzare nu conține ... Vezi mai mult
Având în vedere că cererea de recuzare nu conține temeiul de drept, aceasta urmează a fi soluționată de completul de ... Click pentru abonare
16.
Este inadmisibilă cererea de recuzare a procurorului de ședință ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă cererea de recuzare a procurorului de ședință atunci când partea își exprimă nemulţumirea față de concluziile formulate de ... Click pentru abonare
17.
Mama inculpatului nu poate formula cerere de recuzare. Potrivit ... Vezi mai mult
Mama inculpatului nu poate formula cerere de recuzare. Potrivit art. 67 C.proc.pen., cererea de recuzare poate fi formulată exclusiv de ... Click pentru abonare