Art. 67. Recuzarea

(1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.
(2) Cererea de recuzare se formulează doar împotriva persoanei din cadrul organului de cercetare penală, a procurorului sau a judecătorului care efectuează activităţi judiciare în cauză. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului sau a procurorului chemat să decidă asupra recuzării.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării magistratului-asistent şi grefierului.
(4) Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare persoană în parte, a cazului de incompatibilitate invocat şi a temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare formulată oral se consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de şedinţă.
(5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2) – (4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau completul în faţa căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunţă asupra măsurilor preventive. [art. 51 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Reglementarea art. 67 alin. (6) C.proc.pen. este justificată prin ... Vezi mai mult
Reglementarea art. 67 alin. (6) C.proc.pen. este justificată prin faptul că, dacă cererea de recuzare este admisă, acest aspect nu ... Click pentru abonare
2.
În ceea ce priveşte art. 67 alin. (2) din ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte art. 67 alin. (2) din Codul de procedură penală, acesta este criticat în raport cu exigenţele ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Probitatea profesională a judecătorului nu poate fi contestată prin ... Vezi mai mult
Probitatea profesională a judecătorului nu poate fi contestată prin intermediul acestei proceduri, ci doar existența riscului lipsei de imparțialitate a ... Click pentru abonare
4.
Cerere de recuzare nu este admisibilă atunci când: (i) ... Vezi mai mult
Cerere de recuzare nu este admisibilă atunci când: (i) nu se invocă vreun caz de incompatibilitate; (ii) nu se invocă ... Click pentru abonare
5.
Cererea de recuzare reiterată pe același temei de drept, ... Vezi mai mult
Cererea de recuzare reiterată pe același temei de drept, dar cu un temei de fapt diferit, necunoscut anterior, este admisibilă. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
S-a susţinut în esenţă că prezumţia de imparţialitate a ... Vezi mai mult
S-a susţinut în esenţă că prezumţia de imparţialitate a preşedintelui completului de judecatǎ C1DE ar fi afectată, în motivarea cererii, ... Click pentru abonare
7.
Cererea de recuzare formulată de fratele petentului deținut, în ... Vezi mai mult
Cererea de recuzare formulată de fratele petentului deținut, în numele acestuia din urmă, este inadmisibilă. Această cerere a fost formulată ... Click pentru abonare
8.
Mama inculpatului nu poate formula cerere de recuzare. Potrivit ... Vezi mai mult
Mama inculpatului nu poate formula cerere de recuzare. Potrivit art. 67 C.proc.pen., cererea de recuzare poate fi formulată exclusiv de ... Click pentru abonare