Art. 66. Abţinerea

(1) Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.
(2) Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate. [art. 50 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că autorul acesteia, referindu-se la cazurile de ... Vezi mai mult
Curtea constată că autorul acesteia, referindu-se la cazurile de incompatibilitate ale judecătorului, invocă, de fapt, o greşită interpretare a textului ... Click pentru abonare
2.
Declarația de abținere (sau cererea de recuzare) se judecă ... Vezi mai mult
Declarația de abținere (sau cererea de recuzare) se judecă de complete constituite în compunerea prevăzută de lege pentru soluționarea cauzei ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Nerespectarea obligației de abținere constituie abatere disciplinară. La fel ... Vezi mai mult
Nerespectarea obligației de abținere constituie abatere disciplinară. La fel și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași ... Click pentru abonare
4.
Existența „riscului de parțialitate” se arată explicit împreună cu ... Vezi mai mult
Existența „riscului de parțialitate” se arată explicit împreună cu temeiurile de fapt. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, ... Click pentru abonare
5.
Declarația de abținere este inadmisibilă dacă nu se invocă ... Vezi mai mult
Declarația de abținere este inadmisibilă dacă nu se invocă niciun caz de incompatibilitate, dacă este nemotivată sau invocă cazuri ce ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În soluționarea cererii de abținere formulată, judecătorul a apreciat ... Vezi mai mult
În soluționarea cererii de abținere formulată, judecătorul a apreciat că funcţia judiciară exercitată de către judecătorul de cameră preliminară nu ... Click pentru abonare
7.
Judecătorul a respins ca neîntemeiată plângerea petentului împotriva dispoziției ... Vezi mai mult
Judecătorul a respins ca neîntemeiată plângerea petentului împotriva dispoziției procurorului de netrimitere în judecată, motivând că schimbarea soluției este condiționată ... Click pentru abonare
8.
Având în vedere că în cursul judecării prezentei cauze ... Vezi mai mult
Având în vedere că în cursul judecării prezentei cauze fiica judecătorului a încheiat un contract de prestări artistice și cesiune ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile legale privitoare la compunerea instanței includ, alături de ... Vezi mai mult
Dispozițiile legale privitoare la compunerea instanței includ, alături de cele procesual penal, și prevederile cu relevanță în materie cuprinse în ... Click pentru abonare