Art. 65. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului

(1) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) se aplică procurorului şi organului de cercetare penală.
(2) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) se aplică magistratului-asistent şi grefierului.
(3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se aplică procurorului şi magistratului-asistent sau, după caz, grefierului, când cauza de incompatibilitate există între ei sau între vreunul dintre ei şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau unul dintre membrii completului de judecată.
(4) Procurorul care a participat ca judecător într-o cauză nu poate, în aceeaşi cauză, să exercite funcţia de urmărire penală sau să pună concluzii la judecarea acelei cauze în primă instanţă şi în căile de atac. [art. 49 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Legiuitorul a exclus dintre cauzele de incompatibilitate ale procurorului ... Vezi mai mult
Legiuitorul a exclus dintre cauzele de incompatibilitate ale procurorului ipoteza, prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul ... Click pentru abonare
2.
Curtea nu poate reţine că art. 65 alin. (1) ... Vezi mai mult
Curtea nu poate reţine că art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 65 alin. 1 raportat la art. 64 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 65 alin. 1 raportat la art. 64 alin. 1 lit. c) C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate ... Click pentru abonare
4.
Nu există incompatibilitate a persoanei care a efectuat urmărirea ... Vezi mai mult
Nu există incompatibilitate a persoanei care a efectuat urmărirea penală, în ipoteza trimiterii cauzei la procuror de către instanța de ... Click pentru abonare
5.
Reglementând o serie de cazuri de incompatibilitate a procurorului, ... Vezi mai mult
Reglementând o serie de cazuri de incompatibilitate a procurorului, textul de lege criticat stabileşte remedii procesuale prin intermediul cărora se ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Deși art. 6 parag. 1 din Convenția europeană se ... Vezi mai mult
Deși art. 6 parag. 1 din Convenția europeană se referă numai la instituția „tribunalului independent și imparțial”, actualul Cod a ... Click pentru abonare
7.
Cerința de imparțialitate în cazul procurorilor, nu se analizează ... Vezi mai mult
Cerința de imparțialitate în cazul procurorilor, nu se analizează prin raportare la aceleași standarde ca cele impuse în cazul judecătorilor, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
În cuprinsul cererii a precizat că, în calitatea sa ... Vezi mai mult
În cuprinsul cererii a precizat că, în calitatea sa de magistrat, procurorul de ședință a efectuat ori a supravegheat anumite ... Click pentru abonare
9.
Inculpatul a solicitat recuzarea procurorului de ședință, întrucât a ... Vezi mai mult
Inculpatul a solicitat recuzarea procurorului de ședință, întrucât a apreciat că ar exista o suspiciune cu privire la lipsa sa ... Click pentru abonare
10.
Inculpata a formulat cerere de recuzare, motivată fiind de ... Vezi mai mult
Inculpata a formulat cerere de recuzare, motivată fiind de faptul că a formulat plângeri penale, sesizări disciplinare, cereri de demitere ... Click pentru abonare
11.
Doar procurorul care a participat ca judecător Ia soluționarea ... Vezi mai mult
Doar procurorul care a participat ca judecător Ia soluționarea cauzei în primă instanță nu poate pune concluzii la judecarea ei ... Click pentru abonare