Art. 64. Incompatibilitatea judecătorului

(1) Judecătorul este incompatibil dacă:
a) a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză;
b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal cu una dintre părţi, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora;
c) a fost expert sau martor, în cauză;
d) este tutore sau curator al unei părţi sau al unui subiect procesual principal;
e) a efectuat, în cauză, acte de urmărire penală sau a participat, în calitate de procuror, la orice procedură desfăşurată în faţa unui judecător sau a unei instanţe de judecată;
f) există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată.
(2) Nu pot face parte din acelaşi complet de judecată judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal.
(3) Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei după desfiinţarea ori casarea hotărârii.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la judecata în fond sau în căile de atac.
(5) Judecătorul care a participat la soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată nu poate participa, în aceeaşi cauză, la judecata în fond sau în căile de atac.
(6) Judecătorul care s-a pronunţat cu privire la o măsură supusă contestaţiei nu poate participa la soluţionarea contestaţiei. [art. 46-48 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Procedura asupra cercetării şi judecării cererii de recuzare este ... Vezi mai mult
Procedura asupra cercetării şi judecării cererii de recuzare este o procedură incidentală, al cărei obiect este cu totul distinct de ... Click pentru abonare
2.
Este inadmisibilă sesizarea formulată, prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Interpretarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
3.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept ... Click pentru abonare
4.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (3) ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Codul de procedură penală stabileşte că judecătorul care a participat ... Click pentru abonare
5.
Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă ... Vezi mai mult
Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 174 alin. (1) din Codul de procedură ... Click pentru abonare
6.
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de ... Vezi mai mult
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de art. 3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii ... Click pentru abonare
7.
Judecătorul care a soluţionat în cursul urmăririi penale propunerea ... Vezi mai mult
Judecătorul care a soluţionat în cursul urmăririi penale propunerea de arestare preventivă nu devine incompatibil să soluţioneze ulterior, în aceeaşi ... Click pentru abonare
8.
Judecătorul care a participat la judecarea recursului împotriva încheierii ... Vezi mai mult
Judecătorul care a participat la judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea ori prelungirea măsurii arestării preventive, în ... Click pentru abonare
9.
Judecătorul care, prin încheiere, admite plângerea, desfiinţează rezoluţia sau ... Vezi mai mult
Judecătorul care, prin încheiere, admite plângerea, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi reţine cauza spre judecare, apreciind că probele existente ... Click pentru abonare
10.
Schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului ... Vezi mai mult
Schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a instanţei, prin încheiere pronunţată înainte de soluţionarea cauzei, ... Click pentru abonare

Doctrină

11.
În ipoteza particulară în care încheierea judecătorului de cameră ... Vezi mai mult
În ipoteza particulară în care încheierea judecătorului de cameră preliminară a fost desființată în contestație, cu consecința trimiterii cauzei spre ... Click pentru abonare
12.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi este incompatibil a statua ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi şi libertăţi este incompatibil a statua în orice procedură penală dată în competenţa judecătorului de cameră preliminară ... Click pentru abonare
13.
Nu există o incompatibilitate a judecătorului învestit cu soluționarea ... Vezi mai mult
Nu există o incompatibilitate a judecătorului învestit cu soluționarea unei cereri de abținere a întregii instanțe, în situația în care ... Click pentru abonare
14.
Judecătorul care a avut calitatea de judecător de drepturi ... Vezi mai mult
Judecătorul care a avut calitatea de judecător de drepturi și libertăți în cauză este incompatibil să soluţioneze cererea de abținere ... Click pentru abonare
15.
În situaţia în care, într-o cauză aflată în etapa ... Vezi mai mult
În situaţia în care, într-o cauză aflată în etapa de cameră preliminară sau de judecată – judecătorul învestit are calitatea ... Click pentru abonare
16.
În practica judiciară s-a pus problema dacă este incompatibil ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema dacă este incompatibil să judece o cale de atac judecătorul al cărui soț a ... Click pentru abonare
17.
Cazurile de incompatibilitate sunt avute în vedere și în ... Vezi mai mult
Cazurile de incompatibilitate sunt avute în vedere și în privința magistratului-asistent, a procurorului, a organului de cercetare penală sau a ... Click pentru abonare
18.
Imparțialitatea personală vizează opinia judecătorului cu privire la o ... Vezi mai mult
Imparțialitatea personală vizează opinia judecătorului cu privire la o anumită cauză. Din acest punct de vedere se va analiza dacă ... Click pentru abonare
19.
Este mai adecvat a denumi imparțialitatea ca fiind personală ... Vezi mai mult
Este mai adecvat a denumi imparțialitatea ca fiind personală decât subiectivă. Și aceasta întrucât imparțialitatea judecătorului nu este exclusiv subiectivă, ... Click pentru abonare
20.
Respectarea principiului separației funcțiilor judiciare constituie un element obiectiv ... Vezi mai mult
Respectarea principiului separației funcțiilor judiciare constituie un element obiectiv prin care se poate stabili lipsa de imparțialitate funcțională. Se va ... Click pentru abonare
21.
Judecarea unei cauze de către un judecător aflat în ... Vezi mai mult
Judecarea unei cauze de către un judecător aflat în vreun caz de incompatibilitate prevăzute de Codul de procedură penală sau ... Click pentru abonare
22.
Lipsa de imparțialitate a completului afectează prezumția de nevinovăție ... Vezi mai mult
Lipsa de imparțialitate a completului afectează prezumția de nevinovăție a inculpatului, dacă se reține o antepronunțare a judecătorului cu privire ... Click pentru abonare
23.
În cazul incompatibilității noțiunea de „reprezentare” acoperă toate ipotezele ... Vezi mai mult
În cazul incompatibilității noțiunea de „reprezentare” acoperă toate ipotezele în care o persoană a acționat anterior în numele și în ... Click pentru abonare
24.
Art. 64 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. este incident ... Vezi mai mult
Art. 64 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. este incident indiferent că se reține rudenia firească sau prin adopție. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
25.
Judecătorul trebuie să fi fost anterior desemnat în cauză ... Vezi mai mult
Judecătorul trebuie să fi fost anterior desemnat în cauză de un organ judiciar în calitate de expert și să fi ... Click pentru abonare
26.
Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 1 ... Vezi mai mult
Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. nu poate fi reținut dacă la momentul invocării ... Click pentru abonare
27.
Noțiunea de acte de urmărire penală din cuprinsul art. ... Vezi mai mult
Noțiunea de acte de urmărire penală din cuprinsul art. 64 alin. 1 lit. e) C.proc.pen. trebuie interpretată extensiv. Această noțiune ... Click pentru abonare
28.
Art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. reglementează un ... Vezi mai mult
Art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. reglementează un caz general de incompatibilitate. Acesta poate fi incident în cazuri în ... Click pentru abonare
29.
Exprimarea de către judecător a unei păreri, judecăți de ... Vezi mai mult
Exprimarea de către judecător a unei păreri, judecăți de valoare sau altei situații care conduce la opinia că și-a exprimat ... Click pentru abonare
30.
Opinia cu privire la o excepție de neconstituționalitate cu ... Vezi mai mult
Opinia cu privire la o excepție de neconstituționalitate cu care a fost sesizată Curtea Constituțională din care rezultă fără dubiu ... Click pentru abonare
31.
Judecarea de către același judecător atât a infracțiunilor de ... Vezi mai mult
Judecarea de către același judecător atât a infracțiunilor de tăinuire, favorizarea făptuitorului, nedenunțare, omisiunea sesizării, spălarea banilor, cât și a ... Click pentru abonare
32.
Formularea unei plângeri penale sau a unei sesizări la ... Vezi mai mult
Formularea unei plângeri penale sau a unei sesizări la Inspecția Judiciară împotriva magistratului care soluționează cauza, fără existența altor probe ... Click pentru abonare
33.
Art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. este incident ... Vezi mai mult
Art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. este incident și atunci când hotărârea atacată este pronunțată în primă instanță de ... Click pentru abonare
34.
Pronunțarea de către același judecător cu privire la acuzații ... Vezi mai mult
Pronunțarea de către același judecător cu privire la acuzații asemănătoare sau care a judecat un coinculpat în cadrul unui alt ... Click pentru abonare
35.
Pentru a nu conduce la reținerea unei imparțialități, încheierea ... Vezi mai mult
Pentru a nu conduce la reținerea unei imparțialități, încheierea de menținere/revocare a unei măsuri preventive nu trebuie să conțină referiri ... Click pentru abonare
36.
Art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. poate fi ... Vezi mai mult
Art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. poate fi incident și atunci când există o relație de dușmănie între judecător, ... Click pentru abonare
37.
Pot exista unele situații neprevăzute de lege drept cazuri ... Vezi mai mult
Pot exista unele situații neprevăzute de lege drept cazuri de incompatibilitate care produc însă efecte echivalente unui caz de incompatibilitate ... Click pentru abonare
38.
Interpretarea excesiv de largă a cazului de incompatibilitate prevăzut ... Vezi mai mult
Interpretarea excesiv de largă a cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. poate conduce la ... Click pentru abonare
39.
Judecătorul de cameră preliminară nu este incompatibil să participe ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară nu este incompatibil să participe ulterior la judecata în apel sau în căile extraordinare de atac. ... Click pentru abonare
40.
Art. 64 alin. 3 C.proc.pen. nu este incident atunci ... Vezi mai mult
Art. 64 alin. 3 C.proc.pen. nu este incident atunci când judecătorul de cameră preliminară sesizat cu rechizitoriul dispune începerea judecății, ... Click pentru abonare
41.
Art. 64 alin. 3 C.proc.pen. nu este incident atunci ... Vezi mai mult
Art. 64 alin. 3 C.proc.pen. nu este incident atunci când nu se antamează împrejurările de fapt sau de drept ce ... Click pentru abonare
42.
Judecătorul de drepturi și libertăți care a participat la ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți care a participat la soluționarea unei propuneri de luare/prelungire a măsurii preventive privative de libertate ... Click pentru abonare
43.
Judecătorul de cameră preliminară care a dispus o soluție ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară care a dispus o soluție de începere a judecății sau de restituire a cauzei la parchet ... Click pentru abonare
44.
Având în vedere că dispozițiile art. 3 C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Având în vedere că dispozițiile art. 3 C.proc.pen. nu reglementează în cadrul viziunii separatiste și funcția de executare corespunzătoare ultimei ... Click pentru abonare
45.
În cadrul procedurii dării în urmărire, judecătorul de drepturi ... Vezi mai mult
În cadrul procedurii dării în urmărire, judecătorul de drepturi și libertăți este singurul competent să dispună supravegherea tehnică, reținerea, chiar ... Click pentru abonare
46.
Judecătorul de drepturi și libertăți care încuviințează metode speciale ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți care încuviințează metode speciale de cercetare nu poate participa ulterior, în aceeași cauză, în calitate ... Click pentru abonare
47.
Judecătorul de drepturi și libertăți care s-a pronunțat în ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți care s-a pronunțat în cursul urmăririi penale cu privire la măsurile privative sau restrictive de ... Click pentru abonare
48.
În lipsa dispozițiilor tranzitorii, judecătorul care s-a pronunțat în ... Vezi mai mult
În lipsa dispozițiilor tranzitorii, judecătorul care s-a pronunțat în cursul urmăririi penale, sub imperiul Codului de procedură penală anterior, asupra ... Click pentru abonare
49.
Incompatibilitatea este distinctă de încălcarea regulilor privind compunerea instanței. ... Vezi mai mult
Incompatibilitatea este distinctă de încălcarea regulilor privind compunerea instanței. Deși ambele vizează, în esență, persoanele ce fac parte dintr-un complet ... Click pentru abonare
50.
Atunci când se poate reține o corespondență între activitatea ... Vezi mai mult
Atunci când se poate reține o corespondență între activitatea unui judecător în cursul urmăririi penale și una din activitățile judecătorului ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

51.
În ceea ce priveşte cazul de recuzare prevăzut de ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte cazul de recuzare prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. se reţine că formularea ... Click pentru abonare
52.
Analizând etapa procesuală în care au fost formulate și ... Vezi mai mult
Analizând etapa procesuală în care au fost formulate și autorizate măsurile de supraveghere tehnică, judecătorul de cameră preliminară a constatat ... Click pentru abonare
53.
Aducerea la cunoştinţă a posibilităţii de a se dispune ... Vezi mai mult
Aducerea la cunoştinţă a posibilităţii de a se dispune aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sau cu executare efectivă nu ... Click pentru abonare
54.
Apreciind că soluționarea dosarului din 2021 de către acelaşi ... Vezi mai mult
Apreciind că soluționarea dosarului din 2021 de către acelaşi complet care a soluţionat şi cauza celorlalți participanți (dosarul din 2020), ... Click pentru abonare
55.
Situaţia de incompatibilitate invocată de apărarea inculpatului se grefează ... Vezi mai mult
Situaţia de incompatibilitate invocată de apărarea inculpatului se grefează pe împrejurarea că judecătorii recuzaţi au făcut parte din completul care ... Click pentru abonare
56.
Deşi unul dintre membrii prezentului complet de judecată s-a ... Vezi mai mult
Deşi unul dintre membrii prezentului complet de judecată s-a pronunţat în urmă cu paisprezece ani asupra unor căi de atac ... Click pentru abonare
57.
Curtea reține că judecătorul A.C. F-B., în calitate de ... Vezi mai mult
Curtea reține că judecătorul A.C. F-B., în calitate de președinte al completului de judecată însărcinat cu judecarea cauzei penale împotriva ... Click pentru abonare
58.
Raţiunea instituirii unei incompatibilităţi este aceea de a asigura ... Vezi mai mult
Raţiunea instituirii unei incompatibilităţi este aceea de a asigura cinstea, onestitatea sau imparţialitatea persoanei care exercită funcţia publică sau atribuţia ... Click pentru abonare
59.
În prezenta cauză ce se impută procurorului de caz ... Vezi mai mult
În prezenta cauză ce se impută procurorului de caz este faptul că a efectuat urmărirea penală deși anterior acesteia, inculpatul, ... Click pentru abonare
60.
Prin admiterea cererii de abţinere se constată incompatibilitatea persoanei ... Vezi mai mult
Prin admiterea cererii de abţinere se constată incompatibilitatea persoanei respective, astfel că aceasta nu va mai putea participa la judecată, ... Click pentru abonare
61.
În ipoteza în care judecătorul de cameră preliminară a ... Vezi mai mult
În ipoteza în care judecătorul de cameră preliminară a constatat nelegalitatea administrării unor probe, a dispus excluderea acestora şi a ... Click pentru abonare
62.
Dacă judecătorul, care a participat la judecarea cauzei în ... Vezi mai mult
Dacă judecătorul, care a participat la judecarea cauzei în primă instanţă, a participat la rejudecarea aceleiaşi cauze după desfiinţarea sentinţei ... Click pentru abonare
63.
Faptul că judecătorul cauzei a participat la o manifestație ... Vezi mai mult
Faptul că judecătorul cauzei a participat la o manifestație de protest împotriva legilor justiției în fața unei instanțe din București ... Click pentru abonare
64.
Împrejurarea că judecătorul a aplicat față de petent o ... Vezi mai mult
Împrejurarea că judecătorul a aplicat față de petent o amendă judiciară într-o altă cauză și a dispus întocmirea unui raport ... Click pentru abonare
65.
Prin compunerea instanţei se înţelege alcătuirea completului de judecată ... Vezi mai mult
Prin compunerea instanţei se înţelege alcătuirea completului de judecată cu numărul de judecători stabiliţi de lege. Această concluzie se desprinde ... Click pentru abonare
66.
În ipoteza modificării completului de judecată se dispune reluarea ... Vezi mai mult
În ipoteza modificării completului de judecată se dispune reluarea cercetării judecătorești, implicit, reluarea discutării probelor ce urmează a fi administrate. ... Click pentru abonare
67.
Judecătorul care a soluționat acțiunea penală, dispunând o soluție ... Vezi mai mult
Judecătorul care a soluționat acțiunea penală, dispunând o soluție de condamnare, și a disjuns acțiunea civilă, conform art. 26 alin. ... Click pentru abonare
68.
Pe parcursul audierii martorului judecătorul a respins întrebarea procurorului ... Vezi mai mult
Pe parcursul audierii martorului judecătorul a respins întrebarea procurorului înainte ca acesta să o fi adresat în întregime. Procurorul a ... Click pentru abonare
69.
Formularea a mai multor cereri de recuzare a judecătorului ... Vezi mai mult
Formularea a mai multor cereri de recuzare a judecătorului nu poate conduce la concluzia că imparțialitatea magistratului ar fi afectată. ... Click pentru abonare
70.
Având în vedere că prin susținerea cererii de recuzare ... Vezi mai mult
Având în vedere că prin susținerea cererii de recuzare au fost invocate argumente suplimentare în raport cu cele ce au ... Click pentru abonare
71.
Nu se poate vorbi de existența unei suspiciuni rezonabile ... Vezi mai mult
Nu se poate vorbi de existența unei suspiciuni rezonabile privind lipsa de imparțialitate a judecătorului în ipoteza în care soția ... Click pentru abonare
72.
Judecătorul de drepturi și libertăți care a judecat contestația ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți care a judecat contestația formulată de inculpat împotriva încheierii de prelungire a măsurii preventive nu ... Click pentru abonare
73.
Preluarea de către parchet a opiniilor unuia dintre judecătorii ... Vezi mai mult
Preluarea de către parchet a opiniilor unuia dintre judecătorii completului, opinii publicate în diferite studii ale judecătorului cu referire la ... Click pentru abonare
74.
Va exista o suspiciune rezonabilă privind imparțialitatea judecătorului în ... Vezi mai mult
Va exista o suspiciune rezonabilă privind imparțialitatea judecătorului în cazul în care acesta, membru al unei asociații profesionale a magistraților, ... Click pentru abonare
75.
Judecătorii au apreciat că aceste indicii au permis să ... Vezi mai mult
Judecătorii au apreciat că aceste indicii au permis să se concluzioneze că reclamantul „probabil a săvârșit faptele de care era ... Click pentru abonare
76.
Inculpatul a fost condamnat în primă instanță pentru infracțiunile ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat în primă instanță pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și ... Click pentru abonare
77.
Simplul fapt că judecătorul a activat anterior ca procuror ... Vezi mai mult
Simplul fapt că judecătorul a activat anterior ca procuror nu este suficient pentru a se considera că se aduce atingere ... Click pentru abonare
78.
Curtea a considerat întotdeauna că imparțialitatea personală a unui ... Vezi mai mult
Curtea a considerat întotdeauna că imparțialitatea personală a unui magistrat se prezumă până la proba contrarie, făcută de cel care ... Click pentru abonare
79.
Judecătorul care participă la judecarea cauzei în apel nu ... Vezi mai mult
Judecătorul care participă la judecarea cauzei în apel nu se află în incompatibilitate, dacă anterior, în aceeași cauză, a făcut ... Click pentru abonare
80.
Unul dintre membrii completului de judecată în apel, judecătorul ... Vezi mai mult
Unul dintre membrii completului de judecată în apel, judecătorul C.C. a fost președintele completului de judecată în etapa judecății în ... Click pentru abonare
81.
Potrivit art. 65 alin. (3) C.proc.pen., judecătorul care a ... Vezi mai mult
Potrivit art. 65 alin. (3) C.proc.pen., judecătorul care a luat parte la soluționarea unei cauze nu poate participa la judecarea ... Click pentru abonare
82.
Mandatul european de arestare emis de autoritatea judiciară competentă ... Vezi mai mult
Mandatul european de arestare emis de autoritatea judiciară competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene se execută de instanţa română ... Click pentru abonare
83.
În ceea ce privește testul obiectiv, trebuie să se ... Vezi mai mult
În ceea ce privește testul obiectiv, trebuie să se stabilească dacă, pe lângă comportamentul judecătorului, există fapte verificabile care pot ... Click pentru abonare
84.
În cauză este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de ... Vezi mai mult
În cauză este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. (4) C.proc.pen., conform căruia judecătorul care a soluționat ... Click pentru abonare
85.
Dispoziţiile relative la compunerea instanței sunt prevăzute sub sancţiunea ... Vezi mai mult
Dispoziţiile relative la compunerea instanței sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii, nulitate prevăzută de art. 281 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. ... Click pentru abonare
86.
Judecătorul care, în considerentele respingerii cererii de restituire a ... Vezi mai mult
Judecătorul care, în considerentele respingerii cererii de restituire a cauzei la procuror formulată de inculpatul trimis în judecată pentru săvârșirea ... Click pentru abonare
87.
Pentru a stabili dacă un tribunal poate fi considerat ... Vezi mai mult
Pentru a stabili dacă un tribunal poate fi considerat „independent”, este necesar să se țină seama, în special, de modul ... Click pentru abonare
88.
Incompatibilitatea magistraților este strict circumscrisă cazurilor expres și limitativ ... Vezi mai mult
Incompatibilitatea magistraților este strict circumscrisă cazurilor expres și limitativ prevăzute de dispozițiile procesual penale. Eventualele greșeli procesuale care ar putea ... Click pentru abonare
89.
Admiterea apelului și trimiterea cauzei spre rejudecare la prima ... Vezi mai mult
Admiterea apelului și trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță, pe motiv că inculpatul a lipsit de la judecată, nefiind ... Click pentru abonare
90.
Curtea reiterează că, pentru a stabili dacă un tribunal ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, pentru a stabili dacă un tribunal poate fi considerat „independent” în sensul articolului 6 parag. 1, trebuie ... Click pentru abonare
91.
Procurorul, semnatar al motivelor de apel, este incompatibil să ... Vezi mai mult
Procurorul, semnatar al motivelor de apel, este incompatibil să participe la judecarea cauzei în apel ca judecător, întrucât se apreciază ... Click pentru abonare
92.
Judecătorul care s-a pronunțat asupra laturii penale a cauzei ... Vezi mai mult
Judecătorul care s-a pronunțat asupra laturii penale a cauzei și a disjuns acțiunea civilă, nu poate participa la soluționarea ulterioară ... Click pentru abonare
93.
Trebuie să se stabilească dacă, pe lângă comportamentul judecătorului, ... Vezi mai mult
Trebuie să se stabilească dacă, pe lângă comportamentul judecătorului, există fapte verificabile care pot ridica îndoieli cu privire la imparțialitatea ... Click pentru abonare
94.
Curtea arată că existența imparțialității în sensul articolului 6 ... Vezi mai mult
Curtea arată că existența imparțialității în sensul articolului 6 parag. 1 din Convenție trebuie să fie determinată în funcție de ... Click pentru abonare
95.
În ceea ce privește decizia de a lăsa un ... Vezi mai mult
În ceea ce privește decizia de a lăsa un acuzat în arest preventiv, aceasta ar putea justifica doar temerile referitoare ... Click pentru abonare
96.
Existența imparțialității în sensul art. 6 parag. 1 din ... Vezi mai mult
Existența imparțialității în sensul art. 6 parag. 1 din Convenție trebuie să fie determinată în funcție de un test subiectiv, ... Click pentru abonare
97.
Curtea observă, în primul rând, că înainte de trimiterea ... Vezi mai mult
Curtea observă, în primul rând, că înainte de trimiterea cauzei către Tribunalul Districtual la 1 martie 1988, judecătorul de instrucție ... Click pentru abonare
98.
În ceea ce privește testul subiectiv, se va determina ... Vezi mai mult
În ceea ce privește testul subiectiv, se va determina dacă convingerile personale ale unui magistrat pot influența soluționarea unei anumite ... Click pentru abonare
99.
Faptul că un judecător se pronunță asupra arestării preventive ... Vezi mai mult
Faptul că un judecător se pronunță asupra arestării preventive nu conduce la o lipsă de imparțialitate obiectivă. Simplul fapt că ... Click pentru abonare
100.
În scopul articolului 6 parag. 1 din Convenție, imparţialitatea ... Vezi mai mult
În scopul articolului 6 parag. 1 din Convenție, imparţialitatea trebuie să fie apreciată conform unui demers subiectiv, încercând de a ... Click pentru abonare
101.
În Danemarca, de desfăşurarea anchetei este responsabilă procuratura, asistată ... Vezi mai mult
În Danemarca, de desfăşurarea anchetei este responsabilă procuratura, asistată de poliţie, şi nu un judecător. Activităţile judiciare pe care se ... Click pentru abonare
102.
Curtea nu poate să se limiteze la un test ... Vezi mai mult
Curtea nu poate să se limiteze la un test pur subiectiv; trebuie să se țină seama și de considerentele legate ... Click pentru abonare
103.
Curtea reține că un ofițer judiciar care a „acţionat ... Vezi mai mult
Curtea reține că un ofițer judiciar care a „acţionat în cauză în calitate de judecător de instrucție” nu poate să ... Click pentru abonare
104.
Imparțialitatea denotă absența unui prejudecăți sau a unei părtiniri. ... Vezi mai mult
Imparțialitatea denotă absența unui prejudecăți sau a unei părtiniri. Existența acesteia poate fi testată în diferite moduri, în special în ... Click pentru abonare
105.
În cazul în care rechizitoriul a fost întocmit în ... Vezi mai mult
În cazul în care rechizitoriul a fost întocmit în calitate de procuror, de soția unui membru al completului de judecată, ... Click pentru abonare
106.
Judecătorii care au respins propunerea de liberare condiționată, nu ... Vezi mai mult
Judecătorii care au respins propunerea de liberare condiționată, nu sunt incompatibili de a soluționa o altă propunere, făcută ulterior, deoarece, ... Click pentru abonare
107.
Dispozițiile art. 64 alin. (3) C.proc.pen. sunt aplicabile și ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 64 alin. (3) C.proc.pen. sunt aplicabile și în procedura de revizuire. Astfel, judecătorul care a participat la respingerea ... Click pentru abonare
108.
Nu intervine vreun caz de incompatibilitate și, prin urmare, ... Vezi mai mult
Nu intervine vreun caz de incompatibilitate și, prin urmare, nici motiv de recuzare, dacă judecătorul nu a admis toate întrebările ... Click pentru abonare
109.
Este incompatibil judecătorul care anterior a fost angajat ori ... Vezi mai mult
Este incompatibil judecătorul care anterior a fost angajat ori desemnat ca apărător al vreuneia dintre părțile în proces, fiind lipsit ... Click pentru abonare