Art. 63. Dispoziţii comune

(1) Dispoziţiile prevăzute la art. 41-46, 48 şi art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi în cursul urmăririi penale.
(2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplică în faza de urmărire penală.
(3) Urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 se efectuează de către organul de urmărire penală din circumscripţia instanţei competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel.
(4) Conflictul de competenţă dintre 2 sau mai mulţi procurori se rezolvă de către procurorul ierarhic superior comun acestora. Când conflictul se iveşte între două sau mai multe organe de cercetare penală, competenţa se stabileşte de către procurorul care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care procurorul nu exercită supravegherea activităţii tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul, competenţa se stabileşte de către prim-procurorul parchetului în circumscripţia căruia se află organele de cercetare penală. [art. 45 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 63 alin. 1 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 63 alin. 1 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
2.
Când un magistrat este cercetat într-o cauză în care ... Vezi mai mult
Când un magistrat este cercetat într-o cauză în care nu se ridică alte probleme de competență personală, competența de cercetare ... Click pentru abonare
3.
Premisa aplicării acestor norme este că procurorul, în cursul ... Vezi mai mult
Premisa aplicării acestor norme este că procurorul, în cursul urmăririi penale, a dispus disjungerea; așadar, textele sunt aplicabile atunci când ... Click pentru abonare
4.
S-a pus problema modalității de dezînvestire a unității de ... Vezi mai mult
S-a pus problema modalității de dezînvestire a unității de parchet căreia nu îi revine competența de soluționare a cauzei reunite, ... Click pentru abonare
5.
S-a pus problema modalității de dezînvestire a unității de ... Vezi mai mult
S-a pus problema modalității de dezînvestire a unității de parchet căreia nu îi revine competența de soluționare a cauzei reunite, ... Click pentru abonare
6.
Nu există un text de lege expres care să ... Vezi mai mult
Nu există un text de lege expres care să reglementeze suspendarea activității de urmărire penală până la soluționarea conflictului pozitiv ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Curtea constată că norma legală criticată, respectiv cu dispoziţiile ... Vezi mai mult
Curtea constată că norma legală criticată, respectiv cu dispoziţiile art. 63 alin. 1 C.proc.pen., nu au nicio legătură cu soluţia ... Click pentru abonare
8.
Conflictul de competență a fost soluționat nelegal, respectiv, cu ... Vezi mai mult
Conflictul de competență a fost soluționat nelegal, respectiv, cu încălcarea art. 63 alin. 4 teza I C.proc.pen., de către procurorul ... Click pentru abonare
9.
Direcția Națională Anticorupție acționează în mod unitar, ca o ... Vezi mai mult
Direcția Națională Anticorupție acționează în mod unitar, ca o singură unitate de parchet din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta ... Click pentru abonare
10.
În mod corect urmărirea penală a fost efectuată de ... Vezi mai mult
În mod corect urmărirea penală a fost efectuată de parchetul civil având în vedere că intimatul A. are calitatea de ... Click pentru abonare