Art. 61. Actele încheiate de unele organe de constatare

(1) Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate:
a) organele inspecţiilor de stat, ale altor organe de stat, cât şi ale autorităţilor publice, instituţiilor publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, potrivit legii;
b) organele de control şi cele de conducere ale autorităţilor administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, instituţii publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu serviciul de către cei aflaţi în subordinea ori sub controlul lor;
c) organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege.
(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de probă. În cazul infracţiunilor flagrante, aceleaşi organe au dreptul de a face percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta de îndată organelor de urmărire penală.
(3) Când făptuitorul sau persoanele prezente la locul constatării au de făcut obiecţii ori precizări sau au de dat explicaţii cu privire la cele consemnate în procesul-verbal, organul de constatare are obligaţia de a le consemna în procesul-verbal.
(4) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală.
(5) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ. [art. 214 C.proc.pen.1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că, ... Vezi mai mult
În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că, prin Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, concepţia legiuitorului ... Click pentru abonare
2.
Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. ... Vezi mai mult
Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 2331 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind ... Click pentru abonare
3.
Curtea observă că, prin decizia nr. 198 din 7 ... Vezi mai mult
Curtea observă că, prin decizia nr. 198 din 7 aprilie 2016 (M. Of. nr. 496 din 4 iulie 2016), răspunzând ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Procesul verbal prevăzut de art. 61 alin. 5 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Procesul verbal prevăzut de art. 61 alin. 5 C.proc.pen. este un act administrativ cu caracter individual emis de o autoritate ... Click pentru abonare
5.
Organele de constatare nu sunt organe judiciare. Acestea au ... Vezi mai mult
Organele de constatare nu sunt organe judiciare. Acestea au obligația legală de a îndeplini anumite acte strict și limitativ prevăzute ... Click pentru abonare
6.
Cu titlu de excepție, pot avea valoare probatorie în ... Vezi mai mult
Cu titlu de excepție, pot avea valoare probatorie în procesul penal datele și informațiile de interes pentru securitatea națională, obținute ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și ... Vezi mai mult
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și obținerii buletinului de analiză toxicologică întocmit de agentul de poliţie rutieră, ... Click pentru abonare