Art. 603. Intrarea în vigoare

(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia.
(2) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală.

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Senatul a adoptat la data de 7 septembrie 2009 ... Vezi mai mult
Senatul a adoptat la data de 7 septembrie 2009 Codul de procedură penală, iar la data de 22 iunie 2010 ... Click pentru abonare