Art. 602. Termenii explicaţi în Codul penal

Termenii sau expresiile al căror înţeles este anume explicat în Codul penal au acelaşi înţeles şi în Codul de procedură penală. [art. 523 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Conform art. 25 din Legea nr. 24/2000, în cadrul ... Vezi mai mult
Conform art. 25 din Legea nr. 24/2000, în cadrul soluţiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a ... Click pentru abonare