Art. 6. Ne bis in idem

Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică. [art. 10 alin. 1 lit. j) C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Multiple aspecte au fost examinate de instanţele europene cu ... Vezi mai mult
Multiple aspecte au fost examinate de instanţele europene cu referire la reţinerea „elementului bis” în alte ipoteze decât cele derivând ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Principiul ne bis in idem reprezintă una dintre fundamentalele ... Vezi mai mult
Principiul ne bis in idem reprezintă una dintre fundamentalele norme ale dreptului, având implicații semnificative asupra garantării și respectării drepturilor ... Click pentru abonare
3.
Efectul negativ ce derivă din autoritatea de lucru judecat ... Vezi mai mult
Efectul negativ ce derivă din autoritatea de lucru judecat are o dimensiune internațională sau extrateritorială nediferențiată în raport de statul ... Click pentru abonare
4.
Aplicarea unor sancțiuni disciplinare persoanelor private de libertate care ... Vezi mai mult
Aplicarea unor sancțiuni disciplinare persoanelor private de libertate care au comis în interiorul locurilor de deţinere fapte ce constituie infracţiuni ... Click pentru abonare
5.
S-a ridicat problema dacă dispunerea unei soluţii de clasare ... Vezi mai mult
S-a ridicat problema dacă dispunerea unei soluţii de clasare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, pentru lipsa elementului subiectiv, ... Click pentru abonare
6.
Angajarea răspunderii contravenționale poate împiedica o nouă procedură de ... Vezi mai mult
Angajarea răspunderii contravenționale poate împiedica o nouă procedură de natură penală împotriva aceleiași persoane, pentru aceeași faptă, în baza principiului ... Click pentru abonare
7.
În ce privește ipoteza infracțiunilor silvice (infracțiunile de tăiere ... Vezi mai mult
În ce privește ipoteza infracțiunilor silvice (infracțiunile de tăiere ilicită de arbori și furt de arbori, prevăzute de art. 107 ... Click pentru abonare
8.
Modul de reglementare a infracțiunilor prevăzute de art. 107 ... Vezi mai mult
Modul de reglementare a infracțiunilor prevăzute de art. 107 alin. (1) lit. b) și art. 109 alin. (1) lit. b) ... Click pentru abonare
9.
Efectul negativ al autorității de lucru judecat reprezintă un ... Vezi mai mult
Efectul negativ al autorității de lucru judecat reprezintă un principiu fundamental al procesului penal. Acest principiu asigură pe deplin realizarea ... Click pentru abonare
10.
Art. 6 C.proc.pen. conține trei garanții distincte și prevede ... Vezi mai mult
Art. 6 C.proc.pen. conține trei garanții distincte și prevede că nicio persoană nu va fi: 1. urmărită penal; 2. judecată; ... Click pentru abonare
11.
Pentru a putea fi invocat principiul ne bis in ... Vezi mai mult
Pentru a putea fi invocat principiul ne bis in idem este necesar să existe o hotărâre definitivă referitoare la fondul ... Click pentru abonare
12.
Noțiunea de „hotărâre definitivă” are un sens autonom. Aceasta ... Vezi mai mult
Noțiunea de „hotărâre definitivă” are un sens autonom. Aceasta vizează nu doar sentințele și deciziile pronunțate de instanțele de judecată, ... Click pentru abonare
13.
Vor constitui un impediment la desfășurarea procedurii: încheierea judecătorului ... Vezi mai mult
Vor constitui un impediment la desfășurarea procedurii: încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care este menținută ca legală și temeinică ... Click pentru abonare
14.
Dacă sancțiunea administrativă aplicată nu are natura unei sancțiuni ... Vezi mai mult
Dacă sancțiunea administrativă aplicată nu are natura unei sancțiuni penale, procedura în care a fost aplicată neputând fi asimilată unei ... Click pentru abonare
15.
Reprezintă o încălcare a principiului ne bis in idem ... Vezi mai mult
Reprezintă o încălcare a principiului ne bis in idem dacă ulterior recunoașterii hotărârii străine se dispune condamnarea inculpatului pentru fapta ... Click pentru abonare
16.
O încălcare fiscală de natură administrativă are caracter penal, ... Vezi mai mult
O încălcare fiscală de natură administrativă are caracter penal, în sensul autonom european, dacă: (i) sancțiunea se adresează publicului larg, ... Click pentru abonare
17.
Sancțiunile pecuniare aplicate în proceduri administrative ca urmare a ... Vezi mai mult
Sancțiunile pecuniare aplicate în proceduri administrative ca urmare a neachitării impozitelor, indiferent de valoare, au caracter penal. În schimb, procedurile ... Click pentru abonare
18.
Existența unei legături substanțiale puternice nu diminuează importanța celei ... Vezi mai mult
Existența unei legături substanțiale puternice nu diminuează importanța celei temporale, care de asemenea trebuie să fie suficient de strânsă. Doar ... Click pentru abonare
19.
La data de 11 noiembrie 1999, reclamantul a fost ... Vezi mai mult
La data de 11 noiembrie 1999, reclamantul a fost implicat într-un incident în care, conform raportului poliției chemate la fața ... Click pentru abonare
20.
Autoritatea de lucru judecat desemnează puterea sau forța acordată ... Vezi mai mult
Autoritatea de lucru judecat desemnează puterea sau forța acordată de lege hotărârii judecătorești definitive, de a fi executată și de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

21.
Sub un alt aspect, trebuie menţionat că prin apărările ... Vezi mai mult
Sub un alt aspect, trebuie menţionat că prin apărările formulate în apel, cu privire la modul de soluţionare a acţiunii ... Click pentru abonare
22.
Cuantumul amenzii maxime prevăzut de Legea nr. 188/2000 nu ... Vezi mai mult
Cuantumul amenzii maxime prevăzut de Legea nr. 188/2000 nu are o valoare suficient de importantă pentru a considera că are ... Click pentru abonare
23.
Principiul ne bis in idem (…), trebuie interpretat în ... Vezi mai mult
Principiul ne bis in idem (…), trebuie interpretat în sensul că trebuie calificată drept decizie definitivă, o decizie de achitare ... Click pentru abonare
24.
Articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a ... Vezi mai mult
Articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea ... Click pentru abonare
25.
Atunci când decizia este pronunţată în urma unui proces, ... Vezi mai mult
Atunci când decizia este pronunţată în urma unui proces, jurisprudenţa a stabilit că principiul ne bis in idem se aplică ... Click pentru abonare
26.
Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ... Vezi mai mult
Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât consacră principiul ne bis in idem, trebuie interpretat în sensul ... Click pentru abonare
27.
Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ... Vezi mai mult
Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului ... Click pentru abonare
28.
Articolul 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 ... Vezi mai mult
Articolul 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și ... Click pentru abonare
29.
Contrar tezei apărării, acuzaţia privind infracţiunea de spălare de ... Vezi mai mult
Contrar tezei apărării, acuzaţia privind infracţiunea de spălare de bani a avut ca obiect sumele de bani reprezentând comisionul pretins ... Click pentru abonare
30.
Diferenţa între cele două cauze este dată de aceea ... Vezi mai mult
Diferenţa între cele două cauze este dată de aceea că, deşi faţă de inculpat s-au efectuat acte de urmărire penală, ... Click pentru abonare
31.
Articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a ... Vezi mai mult
Articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea ... Click pentru abonare
32.
Principiul „ne bis in idem” se aplică inclusiv în ... Vezi mai mult
Principiul „ne bis in idem” se aplică inclusiv în privinţa soluţiilor de netrimitere în judecată prin care procurorul, pronunţându-se asupra ... Click pentru abonare
33.
Ordonanţa procurorului prin care s-a dispus continuarea urmăririi penale ... Vezi mai mult
Ordonanţa procurorului prin care s-a dispus continuarea urmăririi penale şi administrarea de probe noi, nu face parte din categoria hotărârilor ... Click pentru abonare
34.
Articolul 50 din cartă trebuie interpretat în sensul că ... Vezi mai mult
Articolul 50 din cartă trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia procesul penal ... Click pentru abonare
35.
Articolul 50 din cartă trebuie interpretat în sensul că ... Vezi mai mult
Articolul 50 din cartă trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care permite continuarea unei proceduri privind ... Click pentru abonare
36.
Articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului ... Vezi mai mult
Articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ... Click pentru abonare
37.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat deseori cu ... Vezi mai mult
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat deseori cu privire la aplicarea principiului ne bis in idem, statuând, printre altele, ... Click pentru abonare
38.
Având în vedere circumstanțele particulare ale cauzei, în special ... Vezi mai mult
Având în vedere circumstanțele particulare ale cauzei, în special suprapunerea limitată în timp și colectarea și evaluarea în mare măsură ... Click pentru abonare
39.
Neîntemeiată a fost şi susţinerea cum că ar exista ... Vezi mai mult
Neîntemeiată a fost şi susţinerea cum că ar exista autoritate de lucru judecat dată fiind existenţa deciziei civile nr. 435 ... Click pentru abonare
40.
Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune de ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune de tentativă de omor. Ulterior, ca urmare a decesului victimei după rămânerea ... Click pentru abonare
41.
Procedurile duble care privesc, ca în cazul reclamanților, dreptul ... Vezi mai mult
Procedurile duble care privesc, ca în cazul reclamanților, dreptul administrativ și dreptul penal nu sunt interzise de articolul 4 al ... Click pentru abonare
42.
Articolul 50 din cartă trebuie interpretat în sensul că ... Vezi mai mult
Articolul 50 din cartă trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în ... Click pentru abonare
43.
Curtea constată că prima instanță a dispus încetarea procesului ... Vezi mai mult
Curtea constată că prima instanță a dispus încetarea procesului penal numai cu privire la cea de-a doua acuzație formulată de ... Click pentru abonare
44.
Procedurile penale și procedurile administrative s-au desfășurat în mare ... Vezi mai mult
Procedurile penale și procedurile administrative s-au desfășurat în mare parte în paralel și au fost interconectate. În ceea ce privește ... Click pentru abonare
45.
Pentru a se putea considera că în privința unei ... Vezi mai mult
Pentru a se putea considera că în privința unei persoane „a fost pronunțată o hotărâre definitivă” pentru faptele care îi ... Click pentru abonare
46.
Argumentul pentru inaplicarea în cauză a principiului ne bis ... Vezi mai mult
Argumentul pentru inaplicarea în cauză a principiului ne bis in idem, reținut de instanța de fond din interpretarea art. 73 ... Click pentru abonare
47.
În mod greșit a apreciat instanța de fond incidența ... Vezi mai mult
În mod greșit a apreciat instanța de fond incidența în cauză a autorității de lucru judecat cu privire la stabilirea ... Click pentru abonare
48.
Din punct de vedere juridic, situaţia de fapt, aşa ... Vezi mai mult
Din punct de vedere juridic, situaţia de fapt, aşa cum este prezentată de către procuror în actul de acuzare se ... Click pentru abonare
49.
Legiuitorul a incriminat fapta de a folosi fără drept ... Vezi mai mult
Legiuitorul a incriminat fapta de a folosi fără drept obiecte periculoase la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri pentru distracție ... Click pentru abonare
50.
În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea principiului ... Vezi mai mult
În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea principiului ne bis in idem, Înalta Curte constată că, în aplicarea acestuia, ... Click pentru abonare
51.
Curtea reamintește că art. 4 din Protocolul nr. 7 ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție trebuie să fie înțeles ca interzicând punerea în mișcare ... Click pentru abonare
52.
Astfel cum reiese chiar din prevederile articolului 54 din ... Vezi mai mult
Astfel cum reiese chiar din prevederile articolului 54 din CAAS, nicio persoană nu poate fi urmărită într‑un stat contractant pentru ... Click pentru abonare
53.
În temeiul principiului ne bis in idem, un stat ... Vezi mai mult
În temeiul principiului ne bis in idem, un stat poate aplica o dublă sancțiune (fiscală și penală) în ceea ce ... Click pentru abonare
54.
Inculpatul din prezenta cauză a fost condamnat, anterior, printr-o ... Vezi mai mult
Inculpatul din prezenta cauză a fost condamnat, anterior, printr-o cauză instrumentată de DNA-Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, pentru fapta prevăzută de art. ... Click pentru abonare
55.
Articolul 50 din cartă nu se opune ca un ... Vezi mai mult
Articolul 50 din cartă nu se opune ca un stat membru să impună, pentru aceleași fapte de nerespectare a obligațiilor ... Click pentru abonare
56.
În conformitate cu jurisprudența CJUE, reflectată în cauza Turanský, ... Vezi mai mult
În conformitate cu jurisprudența CJUE, reflectată în cauza Turanský, principiul non bis in idem nu este aplicabil unei decizii prin ... Click pentru abonare
57.
Pentru a aprecia dacă infracțiunile pentru care reclamantul a ... Vezi mai mult
Pentru a aprecia dacă infracțiunile pentru care reclamantul a fost judecat au fost aceleași (idem), fie că este vorba despre ... Click pentru abonare
58.
Curtea a constatat că reclamantul a fost condamnat pentru ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că reclamantul a fost condamnat pentru „huliganism” în proceduri administrative, care urmează a fi asimilate cu „procedura ... Click pentru abonare
59.
Reiese chiar din conținutul articolului 54 din CAAS că ... Vezi mai mult
Reiese chiar din conținutul articolului 54 din CAAS că nicio persoană nu poate fi urmărită într‑un stat contractant pentru aceleași ... Click pentru abonare
60.
Este necesar a se stabili criteriul relevant pentru aplicarea ... Vezi mai mult
Este necesar a se stabili criteriul relevant pentru aplicarea noțiunii „aceleași fapte” în sensul art. 54 din CAAS și, mai ... Click pentru abonare
61.
Curtea notează că părțile nu au disputat că aplicabilitatea ... Vezi mai mult
Curtea notează că părțile nu au disputat că aplicabilitatea art. 6 al Convenției trebuie evaluată în baza a trei criterii ... Click pentru abonare
62.
Revenind la controlul judiciar asupra unei soluții de achitare ... Vezi mai mult
Revenind la controlul judiciar asupra unei soluții de achitare dispuse anterior, control efectuat în împrejurări precum prezenta cauză, Curtea va ... Click pentru abonare
63.
Principiul ne bis in idem, stabilit prin art. 54 ... Vezi mai mult
Principiul ne bis in idem, stabilit prin art. 54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din data ... Click pentru abonare
64.
Reclamantul, în timpul când conducea un autoturism în stare ... Vezi mai mult
Reclamantul, în timpul când conducea un autoturism în stare de ebrietate, a rănit mortal o persoană circulând pe bicicletă. Pentru ... Click pentru abonare
65.
Curtea a constatat că reclamanta, prin producerea accidentului, a ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că reclamanta, prin producerea accidentului, a încălcat atât regulile de circulație, cât și prevederile legate de apărarea ... Click pentru abonare