Art. 598. Contestaţia la executare

(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:
a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;
b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;
c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;
d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin. (1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine, după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. [art. 461 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 55 ind. 1 alin. (5) din Legea ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 55 ind. 1 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 au fost supuse controlului de constituționalitate, invocându-se că acestea ... Click pentru abonare
2.
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispoziţiile art. 55 ind. ... Vezi mai mult
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispoziţiile art. 55 ind. 1 alin. 1 și 8 din Legea nr. 254/2013, în interpretarea ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 598 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 598 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate din perspectiva faptului că dispozițiile art. ... Click pentru abonare
4.
Curtea apreciază că dispoziţiile art. 551 din Legea nr. ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că dispoziţiile art. 551 din Legea nr. 254/2013 nu reprezintă o normă de drept penal material, ci o ... Click pentru abonare
5.
Dispozițiile art. 275 alin. (2) şi ale art. 598 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 275 alin. (2) şi ale art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală au fost ... Click pentru abonare
6.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de ... Click pentru abonare
7.
Dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, nu reprezintă o cauză de micşorare a pedepsei în ... Click pentru abonare
8.
Dispozițiile art. 598 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 598 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, susținându-se că normele criticate sunt neconstituționale întrucât nu ... Click pentru abonare
9.
În aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în ... Click pentru abonare
10.
Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de ... Vezi mai mult
Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 551 din Legea ... Click pentru abonare
11.
În cadrul contestaţiei la executare întemeiate pe dispoziţiile art. ... Vezi mai mult
În cadrul contestaţiei la executare întemeiate pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, instanţa ... Click pentru abonare
12.
Dispozițiile art. 598 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 598 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, susținându-se că, prin atribuirea către instanţe de grad ... Click pentru abonare
13.
În cadrul controlului a priori, Curtea Constituțională a analizat ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea Constituțională a analizat intenția legiuitorului de modificare a dispozițiilor art. 598 alin. 1 lit. ... Click pentru abonare
14.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de ... Click pentru abonare
15.
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se ... Click pentru abonare
16.
În interpretarea dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului ... Click pentru abonare
17.
Analiza eventualului caracter nelegal al arestării unei persoane, ulterior ... Vezi mai mult
Analiza eventualului caracter nelegal al arestării unei persoane, ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare (în faza de executare ... Click pentru abonare
18.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ... Click pentru abonare
19.
Dispoziţiile art. 598 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate, susținându-se că normele criticate ... Click pentru abonare
20.
Dispozițiile art. 598 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 598 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, susținându-se că normele criticate sunt neconstiuționale ... Click pentru abonare
21.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în ... Click pentru abonare
22.
Contestaţia contra executării hotărârii penale poate fi formulată în ... Vezi mai mult
Contestaţia contra executării hotărârii penale poate fi formulată în cazurile expres şi limitativ prevăzute în cuprinsul acestui text de lege, ... Click pentru abonare
23.
Instanţa, învestită în cadrul contestaţiei la executare în care ... Vezi mai mult
Instanţa, învestită în cadrul contestaţiei la executare în care se invocă modificarea înţelesului noţiunii de „consecinţe deosebit de grave”, nu ... Click pentru abonare

Doctrină

24.
O contestaţie la executare prin care se urmăreşte îndreptarea ... Vezi mai mult
O contestaţie la executare prin care se urmăreşte îndreptarea erorii deducerii unei perioade mai mari decât cea executată efectiv de ... Click pentru abonare
25.
Deducerea greșită a prevenției nu poate fi considerată o ... Vezi mai mult
Deducerea greșită a prevenției nu poate fi considerată o cauză de stingere/micșorare a pedepsei în sensul art. 598 alin. (1) ... Click pentru abonare
26.
Modificarea sau înlăturarea obligaţiilor impuse în cadrul executării concrete ... Vezi mai mult
Modificarea sau înlăturarea obligaţiilor impuse în cadrul executării concrete a pedepsei cu suspendarea sub supraveghere pronunţată sub imperiul vechiului Cod ... Click pentru abonare
27.
Nu este admisibilă contestaţia la executare formulată în baza ... Vezi mai mult
Nu este admisibilă contestaţia la executare formulată în baza art. 598 Codul de procedură penală, având ca obiect înlăturarea/modificarea obligaţiilor ... Click pentru abonare
28.
În situația condamnaților pentru care s-a dispus revocarea liberării ... Vezi mai mult
În situația condamnaților pentru care s-a dispus revocarea liberării condiționate și adăugarea restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară la pedeapsa ... Click pentru abonare
29.
Nu este admisibilă contestaţia la executare prin care se ... Vezi mai mult
Nu este admisibilă contestaţia la executare prin care se solicită deducerea zilelor considerate executate ca măsură compensatorie, în baza dispoziţiilor ... Click pentru abonare
30.
Este admisibilă contestaţia la executare, chiar dacă persoana condamnată ... Vezi mai mult
Este admisibilă contestaţia la executare, chiar dacă persoana condamnată a fost liberată condiţionat, întrucât se află în termenul de supraveghere ... Click pentru abonare
31.
Problema ridicată se referă la posibilitatea deducerii, din durata ... Vezi mai mult
Problema ridicată se referă la posibilitatea deducerii, din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunea comisă în stare de recidivă postexecutorie, a ... Click pentru abonare
32.
În cazul în care este introdusă o semnalare în ... Vezi mai mult
În cazul în care este introdusă o semnalare în SIS şi este comunicat ulterior mandatul european de arestare sunt incidente ... Click pentru abonare
33.
Dispoziţiile art. 166 alin. 16 din Legea nr. 302/2004 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 166 alin. 16 din Legea nr. 302/2004 republicată, care conferă competenţă exclusivă de a soluţiona acest tip de ... Click pentru abonare
34.
Prin contestația în anulare se atacă însăși hotărârea definitivă. ... Vezi mai mult
Prin contestația în anulare se atacă însăși hotărârea definitivă. În schimb, contestația la executare privește numai incidentele în legătură cu ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

35.
Deducerea unei perioadei executate în străinătate - cum este ... Vezi mai mult
Deducerea unei perioadei executate în străinătate - cum este cea din cadrul unei arestări provizorii în vedere predării - atunci ... Click pentru abonare
36.
Persoana condamnată a formulat o cerere de contopire a ... Vezi mai mult
Persoana condamnată a formulat o cerere de contopire a două pedepse dispuse în două dosare diferite în baza art. 585 ... Click pentru abonare
37.
Prin decizia nr. 368/2017 Curtea Constituţională a admis excepţia ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 368/2017 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituționalitate (…) şi a constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi ... Click pentru abonare
38.
Nu se impune să fie dedusă decât perioada în ... Vezi mai mult
Nu se impune să fie dedusă decât perioada în care acesta a fost arestat preventiv în baza mandatului european de ... Click pentru abonare
39.
Determinarea precisă a ipotezelor şi a condiţiilor în care ... Vezi mai mult
Determinarea precisă a ipotezelor şi a condiţiilor în care poate fi accesată contestaţia la executare constituie o garanţie că această ... Click pentru abonare
40.
Instanţa nu s-a pronunţat şi asupra măsurilor asiguratorii, deşi ... Vezi mai mult
Instanţa nu s-a pronunţat şi asupra măsurilor asiguratorii, deşi a analizat pe fond latura civilă a cauzei, apreciind nefondate pretenţiile ... Click pentru abonare
41.
Curtea constată că instanţa de fond, nu şi-a motivat ... Vezi mai mult
Curtea constată că instanţa de fond, nu şi-a motivat hotărârea pronunţată, invocând formal că Ordonanţa de Guvern nr. 148/2023 dispusă ... Click pentru abonare
42.
Mecanismul de calcul al zilelor de care condamnatul beneficiază ... Vezi mai mult
Mecanismul de calcul al zilelor de care condamnatul beneficiază conform art. 551 din Legea nr. 254/2013 poate fi efectuat, ulterior ... Click pentru abonare
43.
Incidența unor eventuale aspecte de nelegalitate intervenite în procedura ... Vezi mai mult
Incidența unor eventuale aspecte de nelegalitate intervenite în procedura de executare a unui mandat european de arestare realizată în faţa ... Click pentru abonare
44.
Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile ... Vezi mai mult
Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. poate fi atacată doar ... Click pentru abonare
45.
Nu constituie o cauză de stingere sau de micşorare ... Vezi mai mult
Nu constituie o cauză de stingere sau de micşorare a pedepsei stabilite printr-o hotărâre definitivă, în temeiul dispozițiilor art. 598 ... Click pentru abonare
46.
Confiscarea specială a bunurilor dobândite prin săvârşirea unei fapte ... Vezi mai mult
Confiscarea specială a bunurilor dobândite prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală are un caracter subsidiar faţă de despăgubirea ... Click pentru abonare
47.
Contestația la executare prin care se solicită deducerea zilelor ... Vezi mai mult
Contestația la executare prin care se solicită deducerea zilelor de eliberare anticipată, acordate persoanei condamnate ulterior transferului său în România, ... Click pentru abonare
48.
Achitarea prejudiciului după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare ... Vezi mai mult
Achitarea prejudiciului după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare se înscrie în efectul autorităţii de lucru judecat al hotărârii definitive, ... Click pentru abonare
49.
În ipoteza în care condamnatul solicită deducerea unei perioade ... Vezi mai mult
În ipoteza în care condamnatul solicită deducerea unei perioade executate într-un stat străin după recunoaşterea hotărârii instanţei străine de către ... Click pentru abonare
50.
În cazul în care hotărârea prin care se dispune ... Vezi mai mult
În cazul în care hotărârea prin care se dispune recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti de condamnare pronunţate de instanţa unui ... Click pentru abonare
51.
În raport cu dispoziţiile art. 166 alin. (6) lit. ... Vezi mai mult
În raport cu dispoziţiile art. 166 alin. (6) lit. b) şi alin. (8) lit. b) din Legea nr. 302/2004 – ... Click pentru abonare
52.
În cazul în care constată că obligaţia de a ... Vezi mai mult
În cazul în care constată că obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prevăzută în art. 93 ... Click pentru abonare
53.
În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (16) din ... Vezi mai mult
În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (16) din Legea nr. 302/2004, în cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, ... Click pentru abonare
54.
Contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente prin hotărâri definitive ... Vezi mai mult
Contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente prin hotărâri definitive de condamnare nu poate fi realizată pe calea contestaţiei la executare ... Click pentru abonare
55.
Deducerea duratei măsurilor preventive privative de libertate se realizează ... Vezi mai mult
Deducerea duratei măsurilor preventive privative de libertate se realizează pe calea contestaţiei la executare întemeiate pe cazul prevăzut în art. ... Click pentru abonare
56.
Zilele prevăzute, ca măsură compensatorie, în dispoziţiile art. 551 ... Vezi mai mult
Zilele prevăzute, ca măsură compensatorie, în dispoziţiile art. 551 din Legea nr. 254/2013, care se consideră executate în cazul cazării ... Click pentru abonare
57.
Curtea reține că instituția compensării cazării în condiții necorespunzătoare ... Vezi mai mult
Curtea reține că instituția compensării cazării în condiții necorespunzătoare stipulată de art. 551 din Legea nr. 254/2013 a fost introdusă ... Click pentru abonare
58.
În conformitate cu prevederile art. 397 alin. (4) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În conformitate cu prevederile art. 397 alin. (4) C.proc.pen., dispoziţiile cuprinse în sentinţa nedefinitivă pronunţată în primă instanţă privind luarea ... Click pentru abonare
59.
În cazul în care instanţa a indicat o singură ... Vezi mai mult
În cazul în care instanţa a indicat o singură entitate pentru executarea obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în ... Click pentru abonare
60.
Curtea subliniază faptul că, pe această cale, nu se ... Vezi mai mult
Curtea subliniază faptul că, pe această cale, nu se va face o nouă individualizare a pedepsei, ci doar se va ... Click pentru abonare
61.
În cazul în care, prin hotărârea pronunţată în procedura ... Vezi mai mult
În cazul în care, prin hotărârea pronunţată în procedura de executare a mandatului european de arestare, instanţa a dispus amânarea ... Click pentru abonare
62.
În ipoteza admiterii cererii de extrădare, omisiunea instanţei de ... Vezi mai mult
În ipoteza admiterii cererii de extrădare, omisiunea instanţei de a dispune arestarea persoanei extrădate în vederea predării, conform art. 43 ... Click pentru abonare
63.
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate dispuse într-o ... Vezi mai mult
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate dispuse într-o cauză nesoluţionată definitiv privind o infracţiune concurentă judecată ulterior rămânerii definitive ... Click pentru abonare
64.
Dispoziţiile art. 585 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 585 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. nu sunt aplicabile în cazul în care pentru o infracţiune s-a dispus ... Click pentru abonare
65.
Aplicarea unei pedepse nelegale prin depășirea maximului special prevăzut ... Vezi mai mult
Aplicarea unei pedepse nelegale prin depășirea maximului special prevăzut de legislația națională, atunci când nu a fost antamat în cursul ... Click pentru abonare
66.
Obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe ... Vezi mai mult
Obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială prevăzută în art. 93 alin. (2) lit. b) ... Click pentru abonare
67.
Contestația la executare este un mijloc procesual prin care ... Vezi mai mult
Contestația la executare este un mijloc procesual prin care se asigură punerea în executare și executarea propriu-zisă a hotărârilor penale ... Click pentru abonare
68.
Preliminar, Curtea constată că în mod explicit contestatorul, asistat ... Vezi mai mult
Preliminar, Curtea constată că în mod explicit contestatorul, asistat de doi avocați aleși, și-a calificat cererea ca fiind contestație la ... Click pentru abonare
69.
Analizând însă atât rechizitoriul, cât și hotărârea pronunțată de ... Vezi mai mult
Analizând însă atât rechizitoriul, cât și hotărârea pronunțată de instanța de fond, dar și cea pronunțată de instanța de apel, ... Click pentru abonare
70.
În ipoteza în care instanţa dispune, prin hotărârea pronunţată ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanţa dispune, prin hotărârea pronunţată în procedura de executare a mandatului european de arestare, amânarea predării ... Click pentru abonare
71.
Pe calea contestației la executare nu se poate modifica ... Vezi mai mult
Pe calea contestației la executare nu se poate modifica o hotărâre rămasă definitivă, nu se poate proceda la o reindividualizare ... Click pentru abonare
72.
Împiedicările la executare trebuie să se datoreze unor cauze ... Vezi mai mult
Împiedicările la executare trebuie să se datoreze unor cauze legale prin care nu se poate pune în executare hotărârea sau ... Click pentru abonare
73.
Faţă de motivul invocat de condamnat privind neaplicarea dispoziţiilor ... Vezi mai mult
Faţă de motivul invocat de condamnat privind neaplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, contestaţia la executare apare ca ... Click pentru abonare
74.
Instanţa poate înlocui, pe calea contestaţiei la executare formulată ... Vezi mai mult
Instanţa poate înlocui, pe calea contestaţiei la executare formulată de serviciul de probaţiune, entităţile în cadrul cărora persoana condamnată cu ... Click pentru abonare
75.
Având în vedere că ceea ce se execută este ... Vezi mai mult
Având în vedere că ceea ce se execută este dispozitivul deciziei penale nr. 106/A din 21 martie 2016 a Înaltei ... Click pentru abonare
76.
În cazul transferării persoanelor condamnate deţinute în state membre ... Vezi mai mult
În cazul transferării persoanelor condamnate deţinute în state membre ale Uniunii Europene în vederea executării pedepsei închisorii într-un penitenciar din ... Click pentru abonare
77.
Potrivit art. 598 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., contestația ... Vezi mai mult
Potrivit art. 598 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face „când s-a pus în ... Click pentru abonare
78.
Prin „nelămurire” se înţelege neclaritatea, imprecizia dispozitivului, ca parte ... Vezi mai mult
Prin „nelămurire” se înţelege neclaritatea, imprecizia dispozitivului, ca parte a hotărârii care urmează a fi pusă în executare. În situaţia ... Click pentru abonare
79.
Analizând contestația la executare instanța reține că mandatul de ... Vezi mai mult
Analizând contestația la executare instanța reține că mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 961 / 26.06.2014 al Tribunalului București ... Click pentru abonare
80.
Prin menținerea liberării condiționate, nu se mai impune încarcerarea ... Vezi mai mult
Prin menținerea liberării condiționate, nu se mai impune încarcerarea condamnatului, astfel că mandatul de executare a pedepsei închisorii a fost ... Click pentru abonare
81.
Pe calea contestației la executare nu se poate schimba ... Vezi mai mult
Pe calea contestației la executare nu se poate schimba sau modifica soluția care a căpătat autoritate de lucru judecat. Datorită ... Click pentru abonare
82.
Deducerea greșită a arestării preventive/omisiunea deducerii atrag incidența cazului ... Vezi mai mult
Deducerea greșită a arestării preventive/omisiunea deducerii atrag incidența cazului de contestație la executare prevăzut de art. 461 alin. 1 lit. ... Click pentru abonare
83.
Contestația la executare privitoare la dispozițiile civile se judecă ... Vezi mai mult
Contestația la executare privitoare la dispozițiile civile se judecă de instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută. În cazul ... Click pentru abonare
84.
Unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept este ... Vezi mai mult
Unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept este principiul securității raporturilor juridice, care impune, printre altele, ca soluția definitivă ... Click pentru abonare
85.
Amenda administrativă reprezintă o sancțiune extra penală, ce se ... Vezi mai mult
Amenda administrativă reprezintă o sancțiune extra penală, ce se aplică însă, de către organele judiciare investite cu sancționarea unei cauze ... Click pentru abonare
86.
Noul caz de aplicabilitate a legitimei apărări nu se ... Vezi mai mult
Noul caz de aplicabilitate a legitimei apărări nu se circumscrie nici condiţiilor intervenirii unei legi penale noi și nici temeiului ... Click pentru abonare
87.
Deducerea greșită a arestării preventive, în sensul că prin ... Vezi mai mult
Deducerea greșită a arestării preventive, în sensul că prin hotărârea de condamnare pronunţată de prima instanţă a fost dedusă o ... Click pentru abonare
88.
Calea de atac a contestației în anulare este o ... Vezi mai mult
Calea de atac a contestației în anulare este o cale de atac extraordinară și nu poate fi folosită decât în ... Click pentru abonare
89.
Motivul invocat nu se regăsește între cele prevăzute de ... Vezi mai mult
Motivul invocat nu se regăsește între cele prevăzute de lege, starea de recidivă neconstituind o împrejurare intervenită în timpul executării ... Click pentru abonare
90.
În cazul în care se dispune confiscarea mai multor ... Vezi mai mult
În cazul în care se dispune confiscarea mai multor bunuri, este necesar ca în dispozitivul hotărârii să se precizeze datele ... Click pentru abonare
91.
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, pe ... Vezi mai mult
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună unor măsuri ... Click pentru abonare
92.
Vinovăția ori nevinovăția făptuitorului, încadrarea juridică a faptei, cuantumul ... Vezi mai mult
Vinovăția ori nevinovăția făptuitorului, încadrarea juridică a faptei, cuantumul sancțiunii aplicate la judecata în fond a unei cauze, înlăturarea unui ... Click pentru abonare
93.
Este incident motivul de contestație la executare prevăzut de ... Vezi mai mult
Este incident motivul de contestație la executare prevăzut de art. 598 alin. 1 lit. c) teza a II-a C.proc.pen. atunci ... Click pentru abonare
94.
În cadrul contestației la executare nu pot fi administrate ... Vezi mai mult
În cadrul contestației la executare nu pot fi administrate probe care tind să pună în discuție ceea ce s-a stabilit, ... Click pentru abonare
95.
Contestația la executare formulată pentru a tinde la rezolvarea ... Vezi mai mult
Contestația la executare formulată pentru a tinde la rezolvarea unei probleme de fond, cum este cea a cuantumului pagubei, este ... Click pentru abonare