Art. 597. Procedura la instanţa de executare

(1) Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare, preşedintele completului de judecată dispune citarea părţilor interesate şi, în cazurile prevăzute la art. 90, ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul.
(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată.
(21) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ poate participa la judecată în vederea rezolvării situaţiilor reglementate în prezentul titlu şi prin intermediul videoconferinţei, la locul de deţinere, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului.
(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) După ascultarea concluziilor procurorului şi a părţilor, instanţa se pronunţă prin sentinţă.
(5) Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.
(6) Dispoziţiile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia dintre situaţiile reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică instanţei de executare.
(7) Hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
(8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător. [art. 460 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a constatat că propria jurisprudenţă, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că propria jurisprudenţă, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, precum şi doctrina sunt unanime în a aprecia că în cadrul ... Click pentru abonare
2.
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Apărătorul ales sau din oficiu care asigură asistenţa juridică ... Vezi mai mult
Apărătorul ales sau din oficiu care asigură asistenţa juridică a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile ... Vezi mai mult
Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. poate fi atacată doar ... Click pentru abonare
5.
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor săvârşite ... Vezi mai mult
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor săvârşite de persoana care are calitatea de avocat în Albania nu îi ... Click pentru abonare
6.
În conformitate cu dispoziţiile art. 139 alin. (3) din ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, aplicabile în procedura recunoaşterii sancţiunilor pecuniare în temeiul ... Click pentru abonare
7.
Este admisibilă formularea unei noi cereri de contestație la ... Vezi mai mult
Este admisibilă formularea unei noi cereri de contestație la executare, întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., ... Click pentru abonare