Art. 596. Amnistia şi graţierea

(1) Aplicarea amnistiei şi a graţierii, atunci când intervin după rămânerea definitivă a hotărârii, se face de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei, de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Judecătorul se pronunţă prin încheiere executorie, dată în camera de consiliu, cu participarea procurorului.
(3) Împotriva încheierii pronunţate potrivit alin. (2) se poate declara contestaţie de către procuror, în termen de 3 zile de la pronunţare. Contestaţia este suspensivă de executare. [art. 459 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dispozițiile alin. 2 și alin. 3 sunt contradictorii din ... Vezi mai mult
Dispozițiile alin. 2 și alin. 3 sunt contradictorii din perspectiva caracterului executoriu al încheierii, impunându-se a se da eficiență regulii ... Click pentru abonare