Art. 595. Intervenirea unei legi penale noi sau a unei decizii a Curţii Constituţionale

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.
(11) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate, dacă, în urma acestei decizii a Curţii Constituţionale, o faptă determinată nu mai întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni sau forma de vinovăţie cerută de lege pentru existenţa infracţiunii ori dacă respectiva decizie determină reducerea limitei maxime a pedepsei sau a măsurii prevăzute de lege, iar pedeapsa sau măsura care se execută ori urmează a se executa depăşeşte acest maxim.
(2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (11) se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de către instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenţie. [art. 458 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult
Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Hotărârea judecătorească nu poate fi subsumată conceptului de lege ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească nu poate fi subsumată conceptului de lege penală şi nu poate fi calificată ca fiind mai favorabilă sau ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală, o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că, prin decizia nr. 651 din 25 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, prin decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că ... Click pentru abonare
4.
Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii privind: „Incidenţa ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii privind: „Incidenţa dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, în ... Click pentru abonare
5.
Curtea constată că posibilitatea producerii unor efecte specifice dezincriminării ... Vezi mai mult
Curtea constată că posibilitatea producerii unor efecte specifice dezincriminării unei fapte sau specifice intervenirii unei pedepse mai uşoare decât cea ... Click pentru abonare
6.
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se ... Click pentru abonare
7.
Constatarea neconstituţionalităţii unei norme de incriminare, având ca efect ... Vezi mai mult
Constatarea neconstituţionalităţii unei norme de incriminare, având ca efect dezincriminarea, poate privi norma în integralitatea sa ori numai anumite variante ... Click pentru abonare
8.
Curtea constată că legiuitorul şi-a respectat numai din punct ... Vezi mai mult
Curtea constată că legiuitorul şi-a respectat numai din punct de vedere formal competenţa constituţională de a legifera, fără ca prin ... Click pentru abonare
9.
În interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în cazul pedepselor definitive pentru infracţiuni care au produs consecinţe ... Click pentru abonare
10.
În interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal stabileşte că, în ipoteza în care, odată cu ... Click pentru abonare
11.
În interpretarea dispoziţiilor art. 4 din Codul penal, succesiunea ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 4 din Codul penal, succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru ... Click pentru abonare
12.
Infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. ... Vezi mai mult
Infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările ... Click pentru abonare
13.
În interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, pentru ipoteza unei infracţiuni comise în stare de recidivă postexecutorie ... Click pentru abonare
14.
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă ... Vezi mai mult
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, atunci ... Click pentru abonare
15.
Dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, privitoare ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, privitoare la legea mai favorabilă după judecarea definitivă a cauzei, sunt aplicabile ... Click pentru abonare
16.
În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă ... Vezi mai mult
În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, stabileşte ... Click pentru abonare
17.
În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă ... Vezi mai mult
În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 din Codul penal, în ... Click pentru abonare
18.
În aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 ... Vezi mai mult
În aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma „maxim special ... Click pentru abonare
19.
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă ... Vezi mai mult
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, ... Click pentru abonare
20.
Instanţa, învestită, în baza art. 461 alin. 1 lit. ... Vezi mai mult
Instanţa, învestită, în baza art. 461 alin. 1 lit. d) teza penultimă din Codul de procedură penală, în cadrul contestaţiei ... Click pentru abonare

Doctrină

21.
Art. 595 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 595 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. A fost modificată denumirea marginală a textului de lege pentru ... Click pentru abonare
22.
Art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în ... Vezi mai mult
Art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. ... Click pentru abonare
23.
În practica judiciară s-a pus problema dacă, după condamnarea ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema dacă, după condamnarea unei persoane la pedeapsa închisorii pentru o infracțiune continuată, potrivit Codului ... Click pentru abonare
24.
Legea de dezincriminare este aplicabilă și în cazul ordonanțelor ... Vezi mai mult
Legea de dezincriminare este aplicabilă și în cazul ordonanțelor de urgență ale Guvernului aprobate de Parlament cu modificări sau completări ... Click pentru abonare
25.
În urma deciziei Curții Constituționale nr. 363/2015 prin care ... Vezi mai mult
În urma deciziei Curții Constituționale nr. 363/2015 prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005, ... Click pentru abonare
26.
Dacă după pronunțarea unei hotărâri definitive referitoare la aplicarea ... Vezi mai mult
Dacă după pronunțarea unei hotărâri definitive referitoare la aplicarea art. 6 C.pen., intervine o hotărâre a ÎCCJ, fie recurs în ... Click pentru abonare
27.
Dacă legea nouă instituie o cauză justificativă sau de ... Vezi mai mult
Dacă legea nouă instituie o cauză justificativă sau de neimputabilitate, care nu exista anterior, aplicabilă inculpatului, nu se va reține ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

28.
Schimbarea obiectului judecăţii fără a pune în discuţie această ... Vezi mai mult
Schimbarea obiectului judecăţii fără a pune în discuţie această chestiune, conduce la nerespectarea principiului dublului grad de jurisdicţie, întrucât este ... Click pentru abonare
29.
Decizia Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei ... Vezi mai mult
Decizia Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare nu se aplică, dacă fapta este incriminată de ... Click pentru abonare