Art. 593. Instanţa competentă

(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare.
(2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează de instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei.
(3) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare. [art. 456 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Cererea inculpatului arestat preventiv prin care solicită întreruperea executării ... Vezi mai mult
Cererea inculpatului arestat preventiv prin care solicită întreruperea executării pedepsei, deși hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii sau a detențiunii ... Click pentru abonare
3.
Art. 592 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 589 ... Vezi mai mult
Art. 592 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 589 alin. 6 C.proc.pen. sunt incidente și în ipoteza în care petentul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Prin „instanță în a cărei rază teritorială se află ... Vezi mai mult
Prin „instanță în a cărei rază teritorială se află locul de deținere” se înțelege instanța în a cărei circumscripție se ... Click pentru abonare