Art. 589. Cazurile de amânare

(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri:
a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care face imposibilă executarea imediată a pedepsei, dacă specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată;
b) când persoana condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), amânarea executării pedepsei nu poate fi dispusă dacă cel condamnat şi-a provocat singur starea de boală, prin refuzul tratamentului medical, al intervenţiei chirurgicale, prin acţiuni de autoagresiune sau prin alte acţiuni vătămătoare, sau în situaţia în care se sustrage efectuării expertizei medico-legale.
(3) Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi făcută de procuror şi de condamnat.
(4) Cererea poate fi retrasă de persoana care a formulat-o.
(5) Hotărârile prin care se dispune amânarea executării pedepsei sunt executorii de la data pronunţării.
(6) În cazul în care în timpul amânării executării pedepsei pe numele condamnatului este emis un alt mandat de executare a pedepsei închisorii, acesta nu poate fi executat până la expirarea termenului de amânare stabilit de instanţă sau, după caz, până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
(7) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de amânare a executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare. [art. 453 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a observat că nici în cazul de faţă ... Vezi mai mult
Curtea a observat că nici în cazul de faţă nu se poate reţine existenţa unei discriminări între persoanele cărora le ... Click pentru abonare
2.
Referitor la termenul de un an reglementat prin dispoziţiile ... Vezi mai mult
Referitor la termenul de un an reglementat prin dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare
3.
Spre deosebire de soluţia reglementată la art. 589 alin. ... Vezi mai mult
Spre deosebire de soluţia reglementată la art. 589 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, care obligă judecătorul ... Click pentru abonare
4.
Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat în ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat în mod constant că neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu poate fi dedusă ... Click pentru abonare
5.
Curtea constată că din perspectiva dreptului de a îngriji ... Vezi mai mult
Curtea constată că din perspectiva dreptului de a îngriji copilul – componentă fundamentală a dreptului la respectarea vieţii de familie ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Art. 589 alin. (1) lit. b) C.proc.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 589 alin. (1) lit. b) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Temeiul pentru care se solicită întreruperea în cauza pendinte ... Vezi mai mult
Temeiul pentru care se solicită întreruperea în cauza pendinte (situația familială a condamnatului și starea de degradare a locuinței acestuia) ... Click pentru abonare
8.
Curtea observă că nu poate fi eliminată posibilitatea ca ... Vezi mai mult
Curtea observă că nu poate fi eliminată posibilitatea ca privarea de libertate a unei persoane bolnave să ridice probleme care ... Click pentru abonare
9.
Deși pericolul pentru ordinea publică nu este definit de ... Vezi mai mult
Deși pericolul pentru ordinea publică nu este definit de lege și nu există criterii legale de evaluare, acesta poate fi ... Click pentru abonare
10.
Instanţa se poate pronunţa asupra cererii condamnatului de întrerupere ... Vezi mai mult
Instanţa se poate pronunţa asupra cererii condamnatului de întrerupere a executării pedepsei închisorii numai pe baza unei expertize medico-legale, obligatorie ... Click pentru abonare
11.
Prin recursul declarat, condamnatul a solicitat admiterea cererii de ... Vezi mai mult
Prin recursul declarat, condamnatul a solicitat admiterea cererii de amânare întrucât afecțiunile de care suferă nu puteau fi tratate în ... Click pentru abonare
12.
În mod repetat, condamnatul a susținut că suferă de ... Vezi mai mult
În mod repetat, condamnatul a susținut că suferă de mai multe afecțiuni cardiace, ce necesitau examinarea de către un medic ... Click pentru abonare
13.
Soluția cu privire la cererea de amânare sau de ... Vezi mai mult
Soluția cu privire la cererea de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei pentru motivul că cel condamnat suferă de ... Click pentru abonare