Art. 587. Liberarea condiţionată

(1) Liberarea condiţionată se dispune, la cererea sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea liberării condiţionate, prin hotărârea de respingere fixează termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. Termenul nu poate fi mai mare de un an şi curge de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(3) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu contestaţie la tribunalul în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, în termen de 3 zile de la comunicare. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare.
(4) O copie de pe hotărârea rămasă definitivă se comunică serviciului de probaţiune competent, precum şi unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte cel eliberat. [art. 450 alin. 1-2, 4-5 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
O eventuală amânare a liberării condiţionate a persoanei condamnate, ... Vezi mai mult
O eventuală amânare a liberării condiţionate a persoanei condamnate, conform art. 587 alin. (2) din Codul de procedură penală, nu ... Click pentru abonare
2.
Curtea observă că obiectul cauzelor în care au fost ... Vezi mai mult
Curtea observă că obiectul cauzelor în care au fost ridicate excepţiile de neconstituţionalitate este acela al examinării admisibilităţii în principiu ... Click pentru abonare
3.
Curtea observă că, în esenţă, instanţa judecătorească apreciază că ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în esenţă, instanţa judecătorească apreciază că sintagma „curge de la rămânerea definitivă a hotărârii” este neclară, deoarece ... Click pentru abonare
4.
Simpla împlinire a termenului reprezentând fracţia de pedeapsă ce ... Vezi mai mult
Simpla împlinire a termenului reprezentând fracţia de pedeapsă ce trebuie executată pentru acordarea liberării condiţionate nu conferă persoanei condamnate dreptul ... Click pentru abonare
5.
Curtea observă că autorul acesteia susţine că textul este ... Vezi mai mult
Curtea observă că autorul acesteia susţine că textul este neconstituţional, deoarece nu prevede care sunt motivele pentru care se poate ... Click pentru abonare
6.
Prin decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, completul ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit ... Click pentru abonare
7.
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se ... Click pentru abonare
8.
În interpretarea dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului ... Click pentru abonare
9.
După transferarea persoanei condamnate de autorităţile judiciare străine, în ... Vezi mai mult
După transferarea persoanei condamnate de autorităţile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei în România, durata de pedeapsă considerată ca ... Click pentru abonare
10.
Dispoziţiile art. 59-61 din Codul penal, ale art. 75-77 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 59-61 din Codul penal, ale art. 75-77 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse ... Click pentru abonare
11.
Fixarea termenului de reînnoire în cazul respingerii cererii sau ... Vezi mai mult
Fixarea termenului de reînnoire în cazul respingerii cererii sau al propunerii de liberare condiţionată se impune în toate cazurile în ... Click pentru abonare
12.
Dispoziţiile art. II alin. 1 din Legea nr. 140/1996 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. II alin. 1 din Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal sunt neconstituţionale. (…) dispoziţiile legii ... Click pentru abonare

Doctrină

13.
Propun de lege ferenda, ca instituția liberării condiționate să ... Vezi mai mult
Propun de lege ferenda, ca instituția liberării condiționate să fie înlocuită cu o reducere a pedepsei. Această reducere ar trebui ... Click pentru abonare
14.
Atât timp cât se statuează de Înalta Curte de ... Vezi mai mult
Atât timp cât se statuează de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (cu referire la decizia nr. 7 din 26 ... Click pentru abonare
15.
Indiferent de termenul fixat de comisia de liberare condiţionată, ... Vezi mai mult
Indiferent de termenul fixat de comisia de liberare condiţionată, se fixează un termen, stabilindu-se, prin minută, că acesta curge de ... Click pentru abonare
16.
Doar în cazul în care prin hotărârea de condamnare ... Vezi mai mult
Doar în cazul în care prin hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, la calcularea creditelor necesare ... Click pentru abonare
17.
La evaluarea îndeplinirii obligațiilor civile nu se va avea ... Vezi mai mult
La evaluarea îndeplinirii obligațiilor civile nu se va avea în vedere modul în care persoana condamnată și-a executat creanțele fiscale ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

18.
În acord cu concluziile Comisiei pentru liberare condiţionată a ... Vezi mai mult
În acord cu concluziile Comisiei pentru liberare condiţionată a Penitenciarului Mioveni, ţinând seama de conduita condamnatului în timpul executării pedepsei, ... Click pentru abonare
19.
În ce priveşte infracţiunea comisă, se constată că aceasta ... Vezi mai mult
În ce priveşte infracţiunea comisă, se constată că aceasta ar consta în aplicarea unor lovituri cu un cuţit soţiei pe ... Click pentru abonare
20.
Instanţa de control judiciar constată că persoana în cauză ... Vezi mai mult
Instanţa de control judiciar constată că persoana în cauză s-a implicat în cadrul programelor şi activităţilor din cadrul penitenciarului la ... Click pentru abonare
21.
Împlinirea vârstei şi scăderea automată a cuantumului fracţiei obligatorii ... Vezi mai mult
Împlinirea vârstei şi scăderea automată a cuantumului fracţiei obligatorii nu exclude aplicarea art. 59 alin 1 Cod Penal din 1968, ... Click pentru abonare
22.
Deși Convenția nu garantează un drept la reabilitare de-sine-stătător ... Vezi mai mult
Deși Convenția nu garantează un drept la reabilitare de-sine-stătător și deși articolul 3 nu poate fi interpretat ca impunând autorităților ... Click pentru abonare
23.
Din caracterizarea petentului a reieșit că în perioada executării ... Vezi mai mult
Din caracterizarea petentului a reieșit că în perioada executării pedepsei, acesta a fost inclus în Programul de adaptare la condițiile ... Click pentru abonare
24.
Potrivit caracterizării atașate la dosar, condamnatul a avut un ... Vezi mai mult
Potrivit caracterizării atașate la dosar, condamnatul a avut un comportament relativ corespunzător până la a doua analiză a comisiei, fiind ... Click pentru abonare
25.
Condamnatul C.M. a cerut Judecătoriei Buftea să dispună liberarea ... Vezi mai mult
Condamnatul C.M. a cerut Judecătoriei Buftea să dispună liberarea sa condiţionată din executarea pedepsei. Judecătoria Buftea, prin sentinţa penală nr. ... Click pentru abonare
26.
Curtea reamintește în primul rând că articolul 5 parag. ... Vezi mai mult
Curtea reamintește în primul rând că articolul 5 parag. 1 lit. a) din Convenție nu garantează, ca atare, persoanei condamnate ... Click pentru abonare
27.
Competența de soluționare a cererii de liberare condiționată aparține ... Vezi mai mult
Competența de soluționare a cererii de liberare condiționată aparține instanței în a cărei rază teritorială se află locul de deținere ... Click pentru abonare
28.
Cererea condamnatului de liberare condiționată formulată în cadrul unei ... Vezi mai mult
Cererea condamnatului de liberare condiționată formulată în cadrul unei contestații la executare este inadmisibilă. [CSJ, secția penală, decizia nr. 750/1993, ... Click pentru abonare