Art. 586. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de instanţa de executare.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda.
(3) Condamnatul este citat la judecarea sesizării, iar dacă nu are avocat instanţa numeşte unul din oficiu.
(4) Condamnatul privat de libertate va fi adus la judecată.
(5) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispoziţiilor art. 555-557. În situaţia în care amenda a însoţit pedeapsa închisorii, se va emite un nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultată potrivit art. 63 alin. (2) din Codul penal.
(6) Dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluţionării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată. [art. 4491 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 631 din Codul penal se interpretează în ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 631 din Codul penal se interpretează în sensul că, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, pedeapsa ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Având în vedere faptul că intimatul a depus dovada ... Vezi mai mult
Având în vedere faptul că intimatul a depus dovada că a continuat să achite ratele, simpla nedepunere a chitanţelor la ... Click pentru abonare
3.
Prin sentința penală nr. 155 din 12 noiembrie 2009 ... Vezi mai mult
Prin sentința penală nr. 155 din 12 noiembrie 2009 a Curții de Apel Bacău, secția penală a fost admisă sesizarea ... Click pentru abonare