Art. 585. Alte modificări de pedepse

(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:
a) concursul de infracţiuni;
b) recidiva;
c) pluralitatea intermediară;
d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care persoana condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(3) Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.
(4) La primirea cererii, preşedintele completului de judecată dispune ataşarea la dosar a înscrisurilor şi luarea tuturor măsurilor necesare soluţionării cauzei. [art. 449 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se ... Click pentru abonare
2.
Cererea de recunoaştere a unei hotărâri de condamnare la ... Vezi mai mult
Cererea de recunoaştere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunţată de o instanţă străină, formulată de persoana condamnată, ... Click pentru abonare
3.
Potrivit art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul ... Vezi mai mult
Potrivit art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, „pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea ... Click pentru abonare
4.
În procedura de modificare a pedepsei prevăzută de art. ... Vezi mai mult
În procedura de modificare a pedepsei prevăzută de art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, în ... Click pentru abonare
5.
Sintagma „proces penal în curs” cuprinsă în textul art. ... Vezi mai mult
Sintagma „proces penal în curs” cuprinsă în textul art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie ... Click pentru abonare
6.
Instanţa, în soluţionarea unei cereri având ca obiect conversiunea ... Vezi mai mult
Instanţa, în soluţionarea unei cereri având ca obiect conversiunea condamnării, trebuie să observe dacă felul pedepsei aplicate pentru concursul de ... Click pentru abonare
7.
Instanţele de control judiciar nu pot dispune direct în ... Vezi mai mult
Instanţele de control judiciar nu pot dispune direct în căile de atac contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut ... Click pentru abonare

Doctrină

8.
Dacă prin hotărâri definitive distincte se stabilesc pedepse cu ... Vezi mai mult
Dacă prin hotărâri definitive distincte se stabilesc pedepse cu închisoarea cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării lor, pedepsele ... Click pentru abonare
9.
Pedepsele stabilite prin hotărârile definitive prin care s-a dispus ... Vezi mai mult
Pedepsele stabilite prin hotărârile definitive prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pot fi contopite, însă nu în procedura prevăzută ... Click pentru abonare
10.
În ipoteza în care inculpatul este judecat pentru acte ... Vezi mai mult
În ipoteza în care inculpatul este judecat pentru acte materiale noi ale infracțiunii continuate, instanţa de fond se va pronunţa ... Click pentru abonare
11.
Dacă instanța de judecată, pe baza fișei de cazier ... Vezi mai mult
Dacă instanța de judecată, pe baza fișei de cazier a inculpatului și a hotărârilor de condamnare anterioare existente la dosar, ... Click pentru abonare
12.
În această procedură nu se poate schimba încadrarea juridică ... Vezi mai mult
În această procedură nu se poate schimba încadrarea juridică prin reținerea stării de recidivă. Acestei stări se va da efect ... Click pentru abonare
13.
Dacă persoana aflată în executarea unei pedepse într-un penitenciar ... Vezi mai mult
Dacă persoana aflată în executarea unei pedepse într-un penitenciar din străinătate, solicită, în fața instanțelor române, contopirea acesteia cu pedeapsa ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013, modificată prin ... Vezi mai mult
Potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013, modificată prin Legea nr. 169/2017, în sensul acestei legi, se consideră condiţii necorespunzătoare ... Click pentru abonare
15.
În ipoteza în care, la data formulării cererii întemeiate ... Vezi mai mult
În ipoteza în care, la data formulării cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 585 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., persoana condamnată ... Click pentru abonare
16.
Dispoziţiile art. 585 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 585 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. nu sunt aplicabile în cazul în care pentru o infracţiune s-a dispus ... Click pentru abonare
17.
Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei, dacă în ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei, dacă în cursul executării pedepsei se constată pe baza unei alte hotărâri definitive ... Click pentru abonare
18.
Art. 10 din Legea nr. 182/2012 reglementează exclusiv tratamentul ... Vezi mai mult
Art. 10 din Legea nr. 182/2012 reglementează exclusiv tratamentul aplicabil în situația în care faptele sunt săvârșite o parte sub ... Click pentru abonare
19.
Condamnatul petent a solicitat contopirea pedepsei de 7 ani ... Vezi mai mult
Condamnatul petent a solicitat contopirea pedepsei de 7 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 933/2012 a Tribunalului București cu ... Click pentru abonare
20.
Din coroborarea dispozițiilor art. 160 alin. 7 și a ... Vezi mai mult
Din coroborarea dispozițiilor art. 160 alin. 7 și a celor inserate în art. 154 alin. 13 lit. b) din Legea ... Click pentru abonare
21.
Tribunalul era competent să recunoască hotărârea penală străină, pe ... Vezi mai mult
Tribunalul era competent să recunoască hotărârea penală străină, pe cale incidentală, întrucât reprezenta o chestiune prealabilă verificării condițiilor operațiunii de ... Click pentru abonare
22.
În speță, contestatorul condamnat a solicitat aplicarea dispozițiilor legale ... Vezi mai mult
În speță, contestatorul condamnat a solicitat aplicarea dispozițiilor legale referitoare la modificarea pedepsei pentru trei hotărâri rămase definitive în baza ... Click pentru abonare
23.
Prin „ultima hotărâre” se înţelege ultima hotărâre rămasă definitivă, ... Vezi mai mult
Prin „ultima hotărâre” se înţelege ultima hotărâre rămasă definitivă, iar nu ultima hotărâre pronunţată în primă instanţă. În consecinţă, în ... Click pentru abonare
24.
Instanţa competentă să soluţioneze cererea de contopirea a pedepselor ... Vezi mai mult
Instanţa competentă să soluţioneze cererea de contopirea a pedepselor aplicate prin hotărâri de condamnare pronunţate de instanţe române și prin ... Click pentru abonare
25.
În cazul condamnatului, aflat în stare de deținere, este ... Vezi mai mult
În cazul condamnatului, aflat în stare de deținere, este competentă să judece cererea de contopire a pedepselor în cazul concursului ... Click pentru abonare
26.
Măsura de siguranță aplicată prin hotărâre definitivă se menține ... Vezi mai mult
Măsura de siguranță aplicată prin hotărâre definitivă se menține în cazul modificării pedepsei în cursul executării, pentru existența concursului de ... Click pentru abonare