Art. 5811. Anularea renunţării la aplicarea pedepsei

(1) Anularea renunţării la aplicarea pedepsei se dispune, din oficiu sau la sesizarea procurorului, de instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce atrage anularea.
(2) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 82 alin. (3) din Codul penal, instanţa, anulând renunţarea la aplicarea pedepsei, dispune condamnarea inculpatului pentru infracţiunea cu privire la care se renunţase la aplicarea pedepsei, stabileşte pedeapsa pentru aceasta, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(3) La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea cu privire la care se anulează renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa va avea în vedere exclusiv criteriile de individualizare şi circumstanţele din cauza în care s-a pronunţat iniţial soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei. Dispoziţiile art. 396 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Chiar dacă în literatura de specialitate s-a susținut că ... Vezi mai mult
Chiar dacă în literatura de specialitate s-a susținut că instanța care anulează renunțarea la aplicarea pedepsei nu poate aplica o ... Click pentru abonare
2.
Stabilirea regimului sancționator al concursului de infracțiuni prin raportare ... Vezi mai mult
Stabilirea regimului sancționator al concursului de infracțiuni prin raportare la art. 581 alin. 2 C.proc.pen., chiar dacă aceste dispoziții au ... Click pentru abonare
3.
Chiar dacă un inculpat este judecat în aceeași cauză ... Vezi mai mult
Chiar dacă un inculpat este judecat în aceeași cauză sau în cauze distincte, o astfel de împrejurare nu constituie un ... Click pentru abonare
4.
Alineatul 2 al textului de lege impune soluția condamnării ... Vezi mai mult
Alineatul 2 al textului de lege impune soluția condamnării inculpatului. Pedeapsa rezultantă stabilită pentru un concurs de infracțiuni nu poate ... Click pentru abonare
5.
În viziunea CtEDO, pentru a se accepta o discriminare, ... Vezi mai mult
În viziunea CtEDO, pentru a se accepta o discriminare, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții: să existe „o justificare obiectivă ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Aprecierea violenței și brutalității din motive rasiale în aceleași ... Vezi mai mult
Aprecierea violenței și brutalității din motive rasiale în aceleași condiții comparative cu situațiile care nu au tentă rasistă ar însemna ... Click pentru abonare
7.
În sensul articolului 14, o diferență de tratament este ... Vezi mai mult
În sensul articolului 14, o diferență de tratament este discriminatorie dacă „nu are o justificare obiectivă și rezonabilă”, adică dacă ... Click pentru abonare
8.
Există două criterii cumulative pentru a caracteriza o discriminare, ... Vezi mai mult
Există două criterii cumulative pentru a caracteriza o discriminare, și anume: 1. să existe o deosebire de tratament în exercițiul ... Click pentru abonare