Art. 568. Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical

(1) Primind comunicarea, instanţa de executare sau instanţa prevăzută la art. 567 alin. (2) dispune internarea medicală, în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. a) şi b), iar în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d) efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea de sănătate a persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă.
(2) În cazurile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d), persoana obligată la tratament medical are dreptul de a cere să fie examinată şi de un medic de specialitate desemnat de aceasta, ale cărui concluzii sunt înaintate instanţei prevăzute la alin. (1).
(3) Dacă persoana obligată la tratament medical refuză să se prezinte la examinare în vederea efectuării expertizei, se vor aplica dispoziţiile art. 184 alin. (4).
(4) După primirea raportului de expertiză medico-legală şi a concluziilor medicului de specialitate prevăzut la alin. (2), instanţa, în şedinţă publică, ascultă concluziile procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă şi ale avocatului acesteia, precum şi ale expertului şi medicului desemnat de aceasta, atunci când consideră necesar, şi dispune fie încetarea măsurii obligării la tratament medical, fie internarea medicală.
(5) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă nu are avocat, i se asigură un avocat din oficiu.
(6) O copie a dispozitivului hotărârii definitive a instanţei prevăzute la art. 567 alin. (2) se comunică instanţei de executare. [art. 431 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Prin decizia nr. 433/2017, Curtea Constituțională a respins excepția ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 433/2017, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 566-571 C.proc.pen. [DCC nr. 433/2017 (M. ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
În practica judiciară s-a pus problema posibilității dispunerii internării ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema posibilității dispunerii internării nevoluntare în cazul sesizării în vederea înlocuirii/încetării măsurii de siguranță a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării ... Vezi mai mult
Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale, în ipoteza în care persoana obligată la tratament nu s-a ... Click pentru abonare
4.
Măsura de siguranță a obligării la tratament medical presupune ... Vezi mai mult
Măsura de siguranță a obligării la tratament medical presupune obligația persoanei de a se prezenta și de a urma tratamentul ... Click pentru abonare
5.
Persoana supusă măsurii obligării la tratament medical poate formula ... Vezi mai mult
Persoana supusă măsurii obligării la tratament medical poate formula cerere de modificare a tratamentului sau de mutare la o altă ... Click pentru abonare
6.
În speță, după eliberarea reclamantului din spitalul judiciar de ... Vezi mai mult
În speță, după eliberarea reclamantului din spitalul judiciar de psihiatrie la 14 noiembrie 2002, probațiunea sa a fost prelungită mai ... Click pentru abonare