Art. 567. Obligaţiile în legătură cu tratamentul medical

(1) Unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligată să comunice instanţei:
a) dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul;
b) dacă persoana obligată la tratament se sustrage de la efectuarea tratamentului după prezentare;
c) dacă, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical, este necesară internarea medicală;
d) dacă, datorită ameliorării stării de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura de siguranţă a obligării la tratament medical, efectuarea tratamentului medical nu se mai impune.
(2) În cazul când unitatea sanitară nu se află în circumscripţia instanţei care a dispus executarea, comunicarea prevăzută la alin. (1) lit. b)-d) se face judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară.
(3) Dispoziţiile alin. (1) lit. b)-d) şi ale alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la art. 566 alin. (3). [art. 430 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Prin decizia nr. 433/2017, Curtea Constituțională a respins excepția ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 433/2017, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 566-571 C.proc.pen. [DCC nr. 433/2017 (M. ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Instanța de executare trebuie să informeze persoana față de ... Vezi mai mult
Instanța de executare trebuie să informeze persoana față de care s-a luat măsura de siguranță cu privire la obligația de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării ... Vezi mai mult
Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale, în ipoteza în care persoana obligată la tratament nu s-a ... Click pentru abonare