Art. 551. Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe

Hotărârile primei instanţe rămân definitive:
1. la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă contestaţiei sau apelului;
2. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestaţiei:
a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen;
b) când apelul sau, după caz, contestaţia declarată a fost retrasă înăuntrul termenului;
3. la data retragerii apelului sau, după caz, a contestaţiei, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel sau de introducere a contestaţiei;
4. la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins apelul sau, după caz, contestaţia. [art. 416 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ... Vezi mai mult
Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Hotărârea rămâne definitivă la data manifestării de voință în ... Vezi mai mult
Hotărârea rămâne definitivă la data manifestării de voință în sensul retragerii apelului, retragere de care instanța va lua act prin ... Click pentru abonare