Art. 550. Hotărârile executorii

(1) Hotărârile instanţelor penale devin executorii la data când au rămas definitive.
(2) Hotărârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune aceasta. [art. 415 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 550 alin. (1), art. 551 pct. 4 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 550 alin. (1), art. 551 pct. 4 şi art. 552 din Codul de procedură penală au fost supuse ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Existența unui dosar având ca obiect îndreptarea erorii materiale ... Vezi mai mult
Existența unui dosar având ca obiect îndreptarea erorii materiale nu face ca data rămânerii definitive a hotărârii și cea de ... Click pentru abonare
3.
Apelul declarat numai cu privire la o latură a ... Vezi mai mult
Apelul declarat numai cu privire la o latură a procesului penal face ca în privința laturii ce nu face obiectul ... Click pentru abonare
4.
Dacă sentința este atacată doar cu privire la unele ... Vezi mai mult
Dacă sentința este atacată doar cu privire la unele aspecte ale laturii penale a cauzei, hotărârea penală nu se va ... Click pentru abonare
5.
Declararea căii de atac a apelului împotriva unei hotărâri ... Vezi mai mult
Declararea căii de atac a apelului împotriva unei hotărâri de condamnare de către unii inculpați, face ca față de ceilalți ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Împrejurarea că inculpatul, imediat după arestare, ar fi formulat ... Vezi mai mult
Împrejurarea că inculpatul, imediat după arestare, ar fi formulat un memoriu adresat Președintelui României, pe care l-a considerat ca fiind ... Click pentru abonare
7.
Indicarea greșită a termenului pentru exercitarea căii de atac ... Vezi mai mult
Indicarea greșită a termenului pentru exercitarea căii de atac în hotărârea atacată nu produce consecințe în ceea ce privește modul ... Click pentru abonare
8.
Instanța trebuie să verifice identitatea persoanei care a formulat ... Vezi mai mult
Instanța trebuie să verifice identitatea persoanei care a formulat cererea de retragere. Dispozițiile Codului de procedură penală prevăd că retragerea ... Click pentru abonare