Art. 55. Organele de urmărire penală

(1) Organele de urmărire penală sunt:
a) procurorul;
b) organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare;
c) organele de cercetare penală speciale.
(2) Procurorii sunt constituiţi în parchete care funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti şi îşi exercită atribuţiile în cadrul Ministerului Public.
(3) În cadrul procesului penal procurorul are următoarele atribuţii:
a) supraveghează sau efectuează urmărirea penală;
b) sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi şi instanţa de judecată;
c) exercită acţiunea penală;
d) exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege:
e) încheie acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile legii;
f) formulează şi exercită contestaţiile şi căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
(4) Atribuţiile organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sunt îndeplinite de lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori avizul procurorului desemnat în acest sens.
(5) Atribuţiile organelor de cercetare penală speciale sunt îndeplinite de ofiţeri anume desemnaţi în condiţiile legii, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(6) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale îşi desfăşoară activitatea de urmărire penală sub conducerea şi supravegherea procurorului. [art. 201 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea dispoziţiilor art. 888 alin. (2) din Legea ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 888 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa ... Click pentru abonare
2.
Sub aspectul înfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, ... Vezi mai mult
Sub aspectul înfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, la nivelul celui mai înalt parchet naţional, Curtea reţine că aceasta ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Prin competență specială înțelegem acea competență care desemnează anumite ... Vezi mai mult
Prin competență specială înțelegem acea competență care desemnează anumite organe judiciare să instrumenteze după materie sau după calitatea persoanei, în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Invocând art. 6 din Convenție, reclamantul se plânge că ... Vezi mai mult
Invocând art. 6 din Convenție, reclamantul se plânge că nu i-a fost soluționată cauza de o instanță independentă și imparțială ... Click pentru abonare
5.
Motivul de recurs se referă la nulitatea absolută a ... Vezi mai mult
Motivul de recurs se referă la nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate de organele de cercetare penală, pe ... Click pentru abonare