Art. 549. Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină

Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru executarea hotărârilor civile străine. [art. 522 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În cazul statelor membre ale Uniunii Europene (cărora li ... Vezi mai mult
În cazul statelor membre ale Uniunii Europene (cărora li se aplică) va fi aplicabil Regulamentul (UE) nr. 1215 din 2012 ... Click pentru abonare