Art. 548. Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională

(1) Cooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată în conformitate cu dispoziţiile actelor juridice ale Uniunii Europene, tratatelor internaţionale din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care România este parte, precum şi cu dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă în tratatele internaţionale nu se prevede altfel.
(2) Actele membrilor străini detaşaţi ai unei echipe comune de anchetă efectuate în baza şi conform acordului încheiat şi dispoziţiilor conducătorului echipei au o valoare similară actelor efectuate de către organele de urmărire penală române. [art. 513 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Formularea cererii de recunoaștere a hotărârii pronunțate de statul ... Vezi mai mult
Formularea cererii de recunoaștere a hotărârii pronunțate de statul membru care anterior a solicitat punerea în executare a mandatului european ... Click pentru abonare
2.
Domeniul asistenței judiciare internaționale are la bază o serie ... Vezi mai mult
Domeniul asistenței judiciare internaționale are la bază o serie de principii fundamentale, respectiv: principiul preeminenței dreptului internațional, principiul dublei incriminări, ... Click pentru abonare