Art. 547. Reconstituirea înscrisului sau dosarului

(1) Când nu există o copie oficială de pe înscrisul dispărut, se procedează la reconstituirea acestuia.
(2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le conţinea.
(3) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă prevăzute de lege.
(4) Rezultatul reconstituirii se constată, după caz, prin ordonanţa procurorului sau prin hotărârea instanţei dată cu citarea părţilor, după ascultarea acestora şi a procurorului.
(5) Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(6) Hotărârea de reconstituire este supusă apelului.
(7) Împotriva ordonanţei procurorului privind rezultatul reconstituirii orice persoană care justifică un interes legitim poate face plângere, dispoziţiile art. 336-339 aplicându-se în mod corespunzător. [art. 512 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Mijloacele de probă folosite pentru reconstituire pot consta în: ... Vezi mai mult
Mijloacele de probă folosite pentru reconstituire pot consta în: audierea de martori, părți, persoana vătămată, expertize, analiza evidențelor relevante ale ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea tuturor înscrisurilor ... Vezi mai mult
Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea tuturor înscrisurilor componente ale dosarului dispărut. [CA București, secția a II-a penală, decizia ... Click pentru abonare