Art. 546. Înlocuirea înscrisului

(1) Înlocuirea înscrisului dispărut are loc atunci când există copii oficiale de pe acel înscris. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată ia măsuri pentru obţinerea copiei.
(2) Copia obţinută ţine locul înscrisului original până la găsirea acestuia.
(3) Persoanei sau autorităţii care a predat copia oficială i se eliberează o copie certificată de pe aceasta. [art. 511 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Procedura reconstituirii se utilizează doar dacă nu este posibilă ... Vezi mai mult
Procedura reconstituirii se utilizează doar dacă nu este posibilă înlocuirea înscrisului. Noțiunea de copie oficială a înscrisului va fi raportată ... Click pentru abonare