Art. 545. Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii

(1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată înaintea căreia cauza se găseşte pendinte, iar în cauzele definitiv soluţionate, de instanţa la care dosarul se găseşte în conservare.
(2) Când constatarea dispariţiei s-a făcut de un organ de urmărire penală sau de o instanţă de judecată, altele decât cele arătate la alin. (1), organul de urmărire penală ori instanţa de judecată care a constatat dispariţia trimite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată competente toate materialele necesare efectuării înlocuirii ori reconstituirii înscrisului dispărut.
(3) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar în cursul procedurii de cameră preliminară, înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de instanţa în cadrul căreia funcţionează camera preliminară. [art. 510 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dacă după ce se dispune trimiterea în judecată, judecătorul ... Vezi mai mult
Dacă după ce se dispune trimiterea în judecată, judecătorul de cameră preliminară constată că un act procesual este dispărut, materialele ... Click pentru abonare