Art. 543. Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului

(1) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine unui astfel de dosar, organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei la care se găsea dosarul ori înscrisul întocmeşte un proces-verbal prin care constată dispariţia şi arată măsurile care s-au luat pentru găsirea lui.
(2) În baza procesului-verbal, se procedează potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol. [art. 508 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dosarele sunt stocate în arhive și administrate de personal ... Vezi mai mult
Dosarele sunt stocate în arhive și administrate de personal auxiliar specializat. Prin sistemul ECRIS se poate vizualiza circuitul unui dosar. ... Click pentru abonare