Art. 541. Acţiunea pentru repararea pagubei

(1) Acţiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptăţită, potrivit art. 538-5391, iar după moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreţinerea sa la data decesului.
(2) Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată, a ordonanţei sau, după caz, a încheierilor organelor judiciare prin care s-a constatat eroarea judiciară, privarea nelegală sau injustă de libertate, respectiv caracterul nelegal al măsurii de supraveghere tehnică.
(3) Pentru obţinerea reparării pagubei, persoana îndreptăţită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripţie domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanţelor Publice.
(4) Acţiunea este scutită de taxa judiciară de timbru. [art. 506 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 541 alin. (1) și (2) C.proc.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 541 alin. (1) și (2) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 ... Click pentru abonare
2.
Competentă să soluționeze acțiunile pentru repararea pagubei este instanța ... Vezi mai mult
Competentă să soluționeze acțiunile pentru repararea pagubei este instanța civilă. Dispozițiile art. 538-539 C.proc.pen. reprezintă în procesul civil norme substanțiale ... Click pentru abonare