Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
De regulă, competența teritorială a judecătorului de cameră preliminară ... Vezi mai mult
De regulă, competența teritorială a judecătorului de cameră preliminară este aceeași cu cea a instanței de judecată din care acesta ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
În raport cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În raport cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) C.proc.pen. – în baza cărora cauzele pot fi reunite dacă se află ... Click pentru abonare