Art. 5391. Dreptul la repararea pagubei în cazul măsurilor de supraveghere tehnică ori al activităţilor specifice culegerii de informaţii dispuse în mod nelegal

(1) Persoana faţă de care s-a dispus, confirmat, prelungit ori s-a pus în executare în mod nelegal o măsură de supraveghere tehnică are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul produs prin această măsură. De acest drept beneficiază, în aceleaşi condiţii, şi persoana faţă de care s-a autorizat ori pus în executare o activitate specifică culegerii de informaţii care presupune restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului.
(2) Caracterul nelegal al măsurii de supraveghere tehnică se stabileşte prin încheierea prevăzută la art. 1451 alin. (8) lit. b) sau, după caz, prin încheierea definitivă a judecătorului de cameră preliminară pronunţată în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 sau al art. 345 alin. (2).
(3) Caracterul nelegal al activităţii specifice culegerii de informaţii se stabileşte prin încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în procedura prevăzută la art. 1391 sau, după caz, la art. 1392.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Prin Legea nr. 201/2023 a fost introdus articolul 5391 ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 a fost introdus articolul 5391 C.proc.pen., ce vizează reglementarea dreptului la repararea pagubei în cazul măsurilor ... Click pentru abonare
2.
Prin Legea nr. 201/2023 au fost instituie dispoziții tranzitorii ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 au fost instituie dispoziții tranzitorii pentru a permite formularea plângerii și împotriva măsurilor de supraveghere tehnică ... Click pentru abonare