Art. 538. Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară

(1) Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat în lipsă, dacă după rejudecare s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.
(3) Persoana prevăzută la alin. (1) şi persoana prevăzută la alin. (2) nu vor fi îndreptăţite să ceară repararea de către stat a pagubei suferite dacă, prin declaraţii mincinoase ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara cazurilor în care au fost obligate să procedeze astfel.
(4) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este imputabilă în tot sau în parte nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit. [art. 504 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că, prin decizia nr. 136 din 3 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, prin decizia nr. 136 din 3 martie 2021, a constatat că soluţia legislativă din cuprinsul art. 539 ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că eventualele critici referitoare la o interpretare ... Vezi mai mult
Curtea constată că eventualele critici referitoare la o interpretare într-un sens neconstituţional a dispoziţiilor art. 538 alin. (1) din Codul ... Click pentru abonare
3.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru ... Click pentru abonare
4.
Curtea a reţinut că nemulţumirea autorului excepţiei izvorăşte dintr-o ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că nemulţumirea autorului excepţiei izvorăşte dintr-o cauză în care un procuror a emis un rechizitoriu care nu ... Click pentru abonare
5.
Curtea reţine că pretinsa neconstituţionalitate vizează faptul că prevederile ... Vezi mai mult
Curtea reţine că pretinsa neconstituţionalitate vizează faptul că prevederile art. 96 din Legea nr. 303/2004 şi cele procedural penale referitoare ... Click pentru abonare
6.
Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ... Vezi mai mult
Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de ... Click pentru abonare