Art. 535. Contestaţia

Sentinţa prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă contestaţiei în termen de 10 zile de la comunicare, care se soluţionează de instanţa ierarhic superioară. Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă nepublică, cu citarea petentului. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. [art. 501 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Soluțiile pe care instanța de judecată le poate pronunța ... Vezi mai mult
Soluțiile pe care instanța de judecată le poate pronunța sunt cele prevăzute de art. 4251 alin. 7 C.proc.pen. Analiza contestației ... Click pentru abonare