Art. 534. Situaţiile privind despăgubirile civile

(1) Când condamnatul sau persoana care a făcut cererea de reabilitare dovedeşte că nu i-a fost cu putinţă să achite despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare, instanţa, apreciind împrejurările, poate dispune reabilitarea sau poate să acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte a sumei datorate.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi 6 luni.
(3) În caz de obligaţie solidară, instanţa fixează suma ce trebuie achitată, în vederea reabilitării, de condamnat sau de urmaşii săi.
(4) Drepturile acordate părţii civile prin hotărârea de condamnare nu se modifică prin hotărârea dată asupra reabilitării. [art. 499 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Reprezentantul Ministerului Public a solicitat instanței emiterea unei adrese ... Vezi mai mult
Reprezentantul Ministerului Public a solicitat instanței emiterea unei adrese către Curtea de Apel București pentru comunicarea unei copii a deciziei ... Click pentru abonare
2.
Instanța, din oficiu, a pus în discuția părților necesitatea ... Vezi mai mult
Instanța, din oficiu, a pus în discuția părților necesitatea emiterii unor adrese în vederea verificării situației patrimoniale și financiare a ... Click pentru abonare